Nahlásiť zaleteného holuba* Je potrebné zadať aspoň jeden kontakt

Na obrúčke poštového holuba by ste mali nájsť 3 alebo 4 údaje (podľa krajiny pôvodu). Kombinácia týchto údajov je pre každého holuba jedinečná.

 1. Kód krajiny: obvykle 2 alebo viac znakov, ktoré popisujú krajinu pôvodu holuba. Príklady: SK, CZ, HUNG, AUSTRIA, NL, BELG...
 2. Rok: 2 alebo 4 číslice určujúce rok vyliahnutia holuba. Príklady: 02, 10, 14 alebo 2002, 2010, 2014...
 3. Organizácia (pri vybraných krajinách): Označenie organizácie používajú len niektoré zväzy (slovenský, český, nemecký a ďalšie). Označenie organizácie najčastejsšie začína nulou. Prosím nezameňte tento údaj za číslo obrúčky. Príklady: 0107, 0400, 03779... Niekedy sa jedná o špeciálny reťazec ako DERBY, OLIMPIA, VR98, M-55, PZHGP
 4. Číslo obrúčky: číselná hodnota, jedinečná pre danú sériu obrúčok. Príklady: 12, 397, 12556...

Vždy používajte uvedené poradie údajov pri nahlasovaní zaleteného holuba. Údaje môžete oddeliť medzerou, čiarkou, bodkou, dvojbodkou, bodkočiarkou alebo pomlčkou...

Príklady:

 • SK 12 02302 841
 • CZ 08 0245 652
 • DV 12 03548 3214
 • BELG 11 1254788
 • PL 11 PZHGP 45878
 • PL 14 0235 6874
 • HU 11 D 45878
 • HU 14 06 6548

Medzinárodné nástroje pre nahlasovanie zaletených holubov

Zoznam nahlásených holubov

Filter

Označenie obrúčky Stav holuba Dátum Nahlásil Chovateľ Organizácia Detail
HU-2016-04-67168 Schopný letu 2017.04.23 Nagy Ferenc Garay János Dél-Duna Tagszövetség
HU-2017-21-41467 Schopný letu 2017.04.23 Bagi Ferenc Nedostupné Nedostupné
HU-2013-M-133968 Vyčerpaný 2017.04.23 Nagy Tibor Nedostupné Nedostupné
HU-2014-02-32014 Schopný letu 2017.04.23 Nagy Tibor Nedostupné Nedostupné
HU-2014-D-814699 Schopný letu 2017.04.23 Ladányi Dániel Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-117255 Schopný letu 2017.04.23 takács péter Nedostupné Nedostupné
HU-2015-19-55371 Schopný letu 2017.04.23 Attila Nedostupné Nedostupné
HU-2015-19-55371 Vyčerpaný 2017.04.23 Gocz zoltan Nedostupné Nedostupné
HU-2015-04-64633 Mŕtvy 2017.04.23 Bakró-Nagy Anita Nedostupné Nedostupné
HU-2016-M-139426 Vyčerpaný 2017.04.23 Andorka Csaba Nedostupné Nedostupné
HU-2015-D-907307 Schopný letu 2017.04.23 Nagy Ferenc Nedostupné Nedostupné
HU-2014-D-759996 Vyčerpaný 2017.04.23 kovacs attila Katona Ferenc Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2016-18-63051 Schopný letu 2017.04.23 Magoci lmre Nedostupné Nedostupné
HU-2016-M-146056 Schopný letu 2017.04.23 Velky Jan Wiedermann Károly Tatabánya Tagszövetség
HU-2016-D-121254 Vyčerpaný 2017.04.23 István Neményi János Gyor és Környéke Tagszövetség
HU-2016-18-36312 Vyčerpaný 2017.04.23 Gáspár Gábor Nedostupné Nedostupné
HU-2015-14-21917 Schopný letu 2017.04.23 anek jozsef Batha Miklós Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2015-D-935345 Schopný letu 2017.04.22 Nagy Imre Domonkos Miklós Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2008-20-20902 Schopný letu 2017.04.22 Klauz Attila Törő József Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2016-21-38200 Vyčerpaný 2017.04.22 Dorka János Ábrahám András Hírös Tagszövetség
HU-2016-D-194527 Schopný letu 2017.04.22 Kiss Károly Ballai János Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2016-D-192872 Vyčerpaný 2017.04.22 Selmeczi Gábor Babicz János Hatvan és Környéke Tagszövetség
HU-2016-D-199155 Vyčerpaný 2017.04.22 Kókai Zsolt Lambert Iván Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2016-D-140058 Vyčerpaný 2017.04.22 Stefan Nedostupné Nedostupné
HU-2012-D-452918 Schopný letu 2017.04.22 Galgóczi Sándor Nedostupné Nedostupné
HU-2016-06-27606 Vyčerpaný 2017.04.22 Oláh Vilmos Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-208864 Zranený 2017.04.22 Rum Gabor MD Ötvösi László Tatabánya Tagszövetség
HU-2016-01-73514 Zranený 2017.04.22 Ifj Gyurcsek Tibor Korcsmáros Tibor B-I. Szilasmenti Tagszövetség
HU-2016-DERBI-452918 Schopný letu 2017.04.21 Galgóczi Sándor Nedostupné Nedostupné
HU-2016-CFI-20 Schopný letu 2017.04.21 Dömötörné Horváth Mária Nedostupné Nedostupné
HU-2016-04-74303 Schopný letu 2017.04.21 Tóth János Sörös Norbert Dél-Duna Tagszövetség
HU-2015-O-45820 Mŕtvy 2017.04.21 zoltán szabó Major Péter Tisza-tó Tagszövetség
HU-2016-D-164349 Schopný letu 2017.04.21 Kóczán Imre Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-101049 Schopný letu 2017.04.21 MICHAL VAVRO Gonda Tibor B-I. Szilasmenti Tagszövetség
HU-2012-14-93910 Schopný letu 2017.04.20 Salamon Norbert Nemes László János Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2015-17-83219 Schopný letu 2017.04.20 széles józsef Zsikai Attila Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2016-15-11918 Zranený 2017.04.20 M. Mónika Kovács Imre Békés Tagszövetség
HU-2016-22-41607 Schopný letu 2017.04.20 Holykó István Nedostupné Nedostupné
SK-2016-0777-885 Schopný letu 2017.04.20 mede józsef Nedostupné Nedostupné
HU-2016-17-94258 Mŕtvy 2017.04.20 Nagy Tibor Márkus Miklós Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2016-08-68683 Schopný letu 2017.04.20 Lipták Ferenc Nedostupné Nedostupné
HU-2016-14-23238 Zranený 2017.04.20 Böszörményi István Domonkos Miklós Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2013-13-85951 Vyčerpaný 2017.04.20 Politzer József Nedostupné Nedostupné
[HUNG-2016-01-74855 Vyčerpaný 2017.04.19 Kis Herczegh Luca Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-211532 Vyčerpaný 2017.04.19 Lipták Ferenc Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-183785 Vyčerpaný 2017.04.19 Juhász István Bera Márton Aranyhomok Tagszövetség
HU-2016-D-115231 Vyčerpaný 2017.04.19 Juhász István Nedostupné Nedostupné
HU-2014-26-49993 Vyčerpaný 2017.04.19 zoltán szabó Oláh Kálmán Tisza-tó Tagszövetség
HU-2016-R-6550 Schopný letu 2017.04.19 alapi lászlo Nedostupné Nedostupné
HU-2016-N-2543 Schopný letu 2017.04.19 Szépvölgyi Tamás Nedostupné Nedostupné
HU-2015-D-904572 Schopný letu 2017.04.18 Surman Mihály Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-145704 Vyčerpaný 2017.04.18 Gál István Nagy Gábor Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2013-19-37766 Schopný letu 2017.04.18 Szabó Zsolt Katona János Tisza-tó Tagszövetség
HU-2015-05-56300 Zranený 2017.04.18 Hajas Gedeon Nedostupné Nedostupné
HU-2013-M-194191 Schopný letu 2017.04.18 Sándor Megyeri Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-137750 Schopný letu 2017.04.18 Telek Attila Kovács József Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2015-D-911893 Schopný letu 2017.04.18 Kerékgyártó Alida Nedostupné Nedostupné
HU-2015-D-911893 Schopný letu 2017.04.18 Domány Nikolett Nedostupné Nedostupné
HU-2016-O-14643 Zranený 2017.04.18 Szpiszár Ferenc Nedostupné Nedostupné
HU-2017-R-105325 Schopný letu 2017.04.18 MOLNÁR TIBOR Nedostupné Nedostupné
HU-2016-27-56101 Vyčerpaný 2017.04.18 Tiba József Nedostupné Nedostupné
HU-2016-06-26821 Vyčerpaný 2017.04.18 Kereszti Attila Nedostupné Nedostupné
HU-2015-28-34930 Vyčerpaný 2017.04.18 Kissné Pap Anita Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-174531 Mŕtvy 2017.04.17 Beták Róbert Erdélyi Gyula Villám Klub
SK-2016-01009-125 Schopný letu 2017.04.17 Béla Nedostupné Nedostupné
KERESEM-2016-27-53699 Schopný letu 2017.04.17 Gonda Gyula Nedostupné Nedostupné
KERESEM-2016-27-53697 Schopný letu 2017.04.17 Gonda Gyula Nedostupné Nedostupné
HU-2015-O-45939 Schopný letu 2017.04.17 Molnár Mátyás Hegyi György Tisza-tó Tagszövetség
HU-2014-O-23483 Schopný letu 2017.04.17 Molnár Mátyás Nedostupné Nedostupné
HU-2014-O-23484 Schopný letu 2017.04.17 Molnár Mátyás Juhász Sándor Villám Klub
HU-2016-D-148529 Schopný letu 2017.04.17 Piller Zoltán Ludván Zsolt Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2016-M-144763 Schopný letu 2017.04.17 Hideg Árpád Szűcs Attila Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2016-D-115981 Schopný letu 2017.04.17 szlovik györgy Boda Ákos Hatvan és Környéke Tagszövetség
HU-2015-10-358 Schopný letu 2017.04.17 Attila Földvári Imre Hajdú Tagszövetség
HU-2016-27-53159 Vyčerpaný 2017.04.17 Kalacska peter Nedostupné Nedostupné
HU-2015-02-37793 Vyčerpaný 2017.04.17 Bálint András Nedostupné Nedostupné
HU-2016-R-19645 Schopný letu 2017.04.17 Nagy Ferenc Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-181666 Schopný letu 2017.04.17 Kereszti Attila Nedostupné Nedostupné
HU-2016-P-20159 Schopný letu 2017.04.17 Nagy Ferenc Kaldenekker Sándor Aranyhomok Tagszövetség
HU-2016-17-89403 Schopný letu 2017.04.17 Surman Mihály Nedostupné Nedostupné
HU-2016-DEPBY-164350 Schopný letu 2017.04.17 Stefan Chovanec Nedostupné Nedostupné
HU-2015-24-55265 Schopný letu 2017.04.17 Csontos Szabolcs Nedostupné Nedostupné
HU-2015-02-42074 Mŕtvy 2017.04.17 Sáray Ákos Pálos Tibor Villám Klub
HU-2010-15-358 Schopný letu 2017.04.17 Nagy Ferenc Nedostupné Nedostupné
KERESEM-2016-D-143910 Schopný letu 2017.04.16 Gonda Gyula Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-143910 Schopný letu 2017.04.16 Gonda Gyula Nedostupné Nedostupné
HU-2016-02-45044 Vyčerpaný 2017.04.16 Bálint András György Imre Villám Klub
HU-2015-26-57027 Vyčerpaný 2017.04.16 Szócsin Tibor Sebők Gábor Tisza-tó Tagszövetség
HU-2016-D-115231 Schopný letu 2017.04.16 Bakondi Lajos Nedostupné Nedostupné
HU-2015-M-141899 Schopný letu 2017.04.16 István Vámosi Orbán Imre Gyor és Környéke Tagszövetség
HU-2016-D-165564 Schopný letu 2017.04.16 Guzsik Kevin Varga Imre Aranyhomok Tagszövetség
HU-2016-D-207780 Zranený 2017.04.16 Darko Nenezic Érsek Gyula Nedostupné
HU-2016-27-54747 Schopný letu 2017.04.16 szlovik györgy Sajgó László Észak-Kelet Tagszövetség
HU-2016-16-40201 Schopný letu 2017.04.16 Venczel Gábor Brandhuber Ferenc Esztergom Tagszövetség
HU-2016-27-56408 Vyčerpaný 2017.04.16 Erdélyi Milán Nedostupné Nedostupné
HU-2016-08-56408 Vyčerpaný 2017.04.16 Erdélyi Milán Nedostupné Nedostupné
DV-2016-??-167 Vyčerpaný 2017.04.16 Sipos Zóra Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-204549 Schopný letu 2017.04.16 István Hanich Mihály Gyor és Környéke Tagszövetség
HU-2016-M-143504 Schopný letu 2017.04.16 Horváth Péter Viglidán Mátyás Gyor és Környéke Tagszövetség
HU-2016-D-164403 Schopný letu 2017.04.16 Piller Zoltán Gábris Zoltán Klubok Tagszövetsége
HU-2016-23-77182 Vyčerpaný 2017.04.16 Juhász Márton Szabó Zsigmond Karancs Tagszövetség
HU-2016-17-87368 Vyčerpaný 2017.04.16 Juhász Márton Nedostupné Nedostupné
KERESEM-2013-D-593574 Schopný letu 2017.04.16 józsef Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-135420 Zranený 2017.04.16 Horváth Gábor Takács Jenő Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2014-M-138388 Schopný letu 2017.04.16 Fejös zsolt Nedostupné Nedostupné
HU-2016-11-3979 Schopný letu 2017.04.15 Wagner Csaba Nedostupné Nedostupné
HU-2016-14-25283 Schopný letu 2017.04.15 Szabó László Nedostupné Nedostupné
HU-2016-05-33587 Vyčerpaný 2017.04.15 Bors Imre Nedostupné Nedostupné
CRO-2016-2278 Schopný letu 2017.04.15 Bársony Mihály Nedostupné Nedostupné
HU-2016-30-12374 Schopný letu 2017.04.15 cseresznye istván Iványosi Szabó Zoltán Aranyhomok Tagszövetség
KERESEM-2016-D-129558 Schopný letu 2017.04.15 Szeles józsef Nedostupné Nedostupné
HU-2015-25-36676 Schopný letu 2017.04.14 Nagy Imre Boronyák András Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2015-HUNG-897178 Schopný letu 2017.04.14 Attila Nedostupné Nedostupné
HU-2015-D-966860 Schopný letu 2017.04.14 Széles Jozsef Rácz Zoltán Klubok Tagszövetsége
UKR-2016-2288203 Schopný letu 2017.04.14 Zelovics Péter Nedostupné Nedostupné
HU-2014-O-37837 Schopný letu 2017.04.14 Galkó József Nedostupné Nedostupné
HU-2005-16-62527 Vyčerpaný 2017.04.14 Sós Bálint Nedostupné Nedostupné
HU-2016-04-69400 Schopný letu 2017.04.14 Kordé Károly Nedostupné Nedostupné
HU-2016-27-53609 Zranený 2017.04.14 Harsányi Attila Nedostupné Nedostupné
HU-2016-14-25368 Schopný letu 2017.04.14 Bekk Gyula Gáspár Gábor Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2016-D-154452 Vyčerpaný 2017.04.14 Erdei János Barabás János Nedostupné
HU-2016-06-28272 Zranený 2017.04.14 Kiss János Nedostupné Nedostupné
HU-2016-R-14016 Schopný letu 2017.04.14 Nagy Ferenc Nedostupné Nedostupné
HU-2016-08-64393 Schopný letu 2017.04.14 Peter Rešutík Nedostupné Nedostupné
HU-2016-23-73631 Schopný letu 2017.04.14 x y Varga Szabolcs Nedostupné
HU-2016-30-13339 Vyčerpaný 2017.04.14 Venczel Gábor Krupa Tibor Aranyhomok Tagszövetség
HU-2016-10-10710 Vyčerpaný 2017.04.14 Peter Rešutík Szabó József Hajdú Tagszövetség
HU-2012-D-475200 Schopný letu 2017.04.14 Dóczy Ferenc Nedostupné Nedostupné
HU-2016-30-11949 Schopný letu 2017.04.13 Nagy Ferenc Tóth István Aranyhomok Tagszövetség
HU-2016-R-6518 Vyčerpaný 2017.04.13 Nagy Tibor Nedostupné Nedostupné
HU-2013-D-597327 Schopný letu 2017.04.13 Tóth József Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-172195 Zranený 2017.04.13 Bertalan Sándor Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-194256 Vyčerpaný 2017.04.13 Kaizer Tamás Varga Zsolt Nedostupné
HU-2016-17-95797 Schopný letu 2017.04.13 Furák Mihály Róbert Nedostupné Nedostupné
HU-2016-17-86995 Mŕtvy 2017.04.13 Mihalik József Kovács Ferenc Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2015-D-916243 Schopný letu 2017.04.12 Pádár Antal Nedostupné Nedostupné
HU-2014-D-787560 Schopný letu 2017.04.12 fekete istván Nedostupné Nedostupné
HU-2013-D-592686 Schopný letu 2017.04.12 fekete istván Nedostupné Nedostupné
HU-2015-D-849171 Schopný letu 2017.04.12 Erzsébet Komáromi Tari Tibor Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2016-20-84333 Schopný letu 2017.04.12 Lukács Gyula Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-164952 Mŕtvy 2017.04.11 Viglidán Ágoston Kollár György Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2016-23-73511 Schopný letu 2017.04.11 Surman Mihály Varga Szabolcs Nedostupné
CZ-2007-0576-302 Schopný letu 2017.04.11 Andorka Csaba Nedostupné Nedostupné
HU-2016-21-40101 Schopný letu 2017.04.11 Péter lászló Nedostupné Nedostupné
HU-2015-21-40101 Schopný letu 2017.04.11 Péter lászló Nedostupné Nedostupné
HU-2016-R-6518 Vyčerpaný 2017.04.11 Nagy Tibor Nedostupné Nedostupné
HU-2014-25-34937 Schopný letu 2017.04.11 bors lászló Makai Sándor Szigetköz-Rábaköz Tagszövetség
DV-2012-09639-105 Vyčerpaný 2017.04.11 PELIKAN ISTVAN Nedostupné Nedostupné
HU-2014-06-18880 Vyčerpaný 2017.04.11 Štefan Gubric Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-103529 Vyčerpaný 2017.04.11 Tibor Pálos Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-130973 Vyčerpaný 2017.04.11 Deák Zoltán Barna Ákos Dél-Tisza Tagszövetség
HNG-2015-D-925913 Schopný letu 2017.04.11 Nagy Sándor Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-167615 Mŕtvy 2017.04.11 Tomas Mezes Katona László Hírös Tagszövetség
HU-2015-D-843531 Schopný letu 2017.04.10 Szakony László Csanádi János Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
[HUNG-2006-02-45131 Mŕtvy 2017.04.10 Csongrádi Éva Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-205957 Mŕtvy 2017.04.10 TÓTH ZOLTÁN Vígh Zoltán Gábor Tisza-tó Tagszövetség
HU-2016-D-195599 Schopný letu 2017.04.10 szanyi ferenc Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-172882 Schopný letu 2017.04.10 Nagy Béla Dóró Imre Hajdú Tagszövetség
HU-2015-30-7572 Schopný letu 2017.04.10 Fejös zsolt Dubecz Krisztián Aranyhomok Tagszövetség
HU-2016-14-28527 Schopný letu 2017.04.09 Salamon Norbert Salamon Norbert Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2016-07-48515 Schopný letu 2017.04.09 Sanyi Dobos Sándor Hatvan és Környéke Tagszövetség
HU-2016-M-143067 Schopný letu 2017.04.09 Gábor Szalavics Bernhardt László Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2015-24-55260 Schopný letu 2017.04.09 Prokop János Nedostupné Nedostupné
HU-2015-24-260 Schopný letu 2017.04.09 Prokop János Nedostupné Nedostupné
HU-2016-24-55260 Schopný letu 2017.04.09 Prokop János Nedostupné Nedostupné
HU-2011-02-4312 Mŕtvy 2017.04.09 Somogyi Zsuzsa Nedostupné Nedostupné
HU-2011-02-4312 Mŕtvy 2017.04.09 Somogyi Zsuzsa Nedostupné Nedostupné
HU-2016-08-62369 Schopný letu 2017.04.09 fekete istván Nedostupné Nedostupné
HU-2016-27-52835 Vyčerpaný 2017.04.09 fogarassy lászló Nedostupné Nedostupné
HU-2016-04-68943 Schopný letu 2017.04.09 Gojkovicsné Gömöri Anikó Várda Ferenc Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
DV-2010-04522-1172 Schopný letu 2017.04.09 Márföldi László Nedostupné Nedostupné
MAGYAR-2010-DV-4522 Schopný letu 2017.04.09 Márföldi László Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-202797 Zranený 2017.04.09 Háfra Beáta Nedostupné Nedostupné
HU-2016-R-1640 Vyčerpaný 2017.04.08 satya Nedostupné Nedostupné
HU-2016-R-6926 Schopný letu 2017.04.08 Orbázi Imre Nedostupné Nedostupné
HU-2016-R-6926 Schopný letu 2017.04.08 Orbázi Imre Nedostupné Nedostupné
HU-2016-02-47834 Vyčerpaný 2017.04.08 Czine Ferenc Nedostupné Nedostupné
HU-2016-07-46838 Schopný letu 2017.04.08 arpi Nedostupné Nedostupné
HU-2016-R-9017 Schopný letu 2017.04.07 Venczel Gábor Venczel Gábor Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2016-01-76070 Schopný letu 2017.04.07 kecskés péter Nedostupné Nedostupné
HU-2016-08-62652 Zranený 2017.04.07 Jóbi Árpádné Fogarassy László Észak II. Tagszövetség
HU-2016-08-62652 Zranený 2017.04.07 Jóbi Árpádné Fogarassy László Észak II. Tagszövetség
HU-2016-13-5726 Schopný letu 2017.04.07 Stolmàr Tibor Nedostupné Nedostupné
HU-2016-13-5726 Schopný letu 2017.04.07 Stolmàr Tibor Nedostupné Nedostupné
HU-2016-30-15469 Schopný letu 2017.04.07 Bodi Pèter Varényi József Aranyhomok Tagszövetség
HU-2015-D-937072 Zranený 2017.04.07 Lábas László Viola Benedek Dél-Duna Tagszövetség
HU-2016-30-15469 Schopný letu 2017.04.06 Barna József Varényi József Aranyhomok Tagszövetség
HU-2015-17-79525 Schopný letu 2017.04.06 Surman Mihály Molnos Krisztián Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2015-D-905146 Schopný letu 2017.04.06 Surman Mihály Gonda Ferenc id. Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2016-D-211489 Schopný letu 2017.04.06 zoltán szabó Nedostupné Nedostupné
HU-2015-D-969821 Zranený 2017.04.06 Farkas Evelin Kovács Imre Karancs Tagszövetség
HU-2016-18-37323 Zranený 2017.04.06 Lénárt Vilmos Nedostupné Nedostupné
HU-2016-30-15469 Schopný letu 2017.04.05 Attila Varényi József Aranyhomok Tagszövetség
HU-2014-D-743175 Schopný letu 2017.04.05 Burai Pál Nedostupné Nedostupné
HU-2013-D-594201 Schopný letu 2017.04.05 Vighános J Nedostupné Nedostupné
HU-2016-28-43636 Schopný letu 2017.04.05 Robert Katona József Hatvan és Környéke Tagszövetség
HU-2016-D-171858 Schopný letu 2017.04.04 János Nedostupné Nedostupné
HU-2013-20-66942 Schopný letu 2017.04.04 Mészáros József Nedostupné Nedostupné
HU-2016-R-15828 Mŕtvy 2017.04.04 Selmeczi Gábor Nedostupné Nedostupné
HU-2004-08-68779 Mŕtvy 2017.04.04 bm Nedostupné Nedostupné
HU-2016-P-17353 Vyčerpaný 2017.04.04 Márkus Csaba Forgó István Békés Tagszövetség
HU-2016-D-120415 Vyčerpaný 2017.04.04 Buzalka Lajos Bődi József Hajdú Tagszövetség
HU-2004-10-88964 Schopný letu 2017.04.03 Surman Mihály Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-151818 Schopný letu 2017.04.03 Czeglédi Sándor Nedostupné Nedostupné
HU-2016-ROYáL-19429 Schopný letu 2017.04.03 alapi lászlo Nedostupné Nedostupné
HU-2008-21-78351 Zranený 2017.04.03 Rusai Istvan Nedostupné Nedostupné
HU-2016-R-15828 Mŕtvy 2017.04.03 Bakonyi Ferenc Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-175580 Vyčerpaný 2017.04.02 Krasznai Zsolt Túri Imre Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2016-R-15828 Mŕtvy 2017.04.02 Bakonyi Ferenc Nedostupné Nedostupné
HU-2006-02-32752 Vyčerpaný 2017.04.02 Kóré István Nedostupné Nedostupné
HU-2014-04-50876 Vyčerpaný 2017.04.02 Laci Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-173666 Schopný letu 2017.04.01 Peter Rešutík Kónya Zsolt Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2016-06-24598 Schopný letu 2017.04.01 Kuba Richard Nedostupné Nedostupné
HU-2016-ROYÁL-19429 Schopný letu 2017.04.01 alapi lászlo Nedostupné Nedostupné
HU-2012-05-35077 Schopný letu 2017.04.01 dr. Deim Zoltán Nedostupné Nedostupné
HU-2016-ROYAL-14035 Schopný letu 2017.03.31 Tomori László Nedostupné Nedostupné
HU-2013-01-57773 Schopný letu 2017.03.31 Venczel Gábor Schwember Sándor B-I. Szilasmenti Tagszövetség
HU-2012-D-511033 Schopný letu 2017.03.30 Tompa Zsolt Nedostupné Nedostupné
HU-2015-D-902408 Vyčerpaný 2017.03.29 Sipőcz Balázs Friszt József Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2016-01-76159 Zranený 2017.03.29 Dr Hardonyi András Nedostupné Nedostupné
HU-2016-01-61759 Zranený 2017.03.29 Dr. Hardonyi András Nedostupné Nedostupné
HU-2016-15-13519 Zranený 2017.03.29 Galgóczi Sándor Marossy Gábor Békés Tagszövetség
HU-2016-N0-2666 Mŕtvy 2017.03.28 Molnár József Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-186361 Mŕtvy 2017.03.28 Molnár József Nedostupné Nedostupné
HU-2013-D-608040 Schopný letu 2017.03.28 Nagy Ferenc Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-181666 Schopný letu 2017.03.28 Kereszti Attila Nedostupné Nedostupné
HU-2013-D-699931 Schopný letu 2017.03.28 Arpi Nedostupné Nedostupné
HU-2014-D-719986 Schopný letu 2017.03.28 Sanyi Nedostupné Nedostupné
HU-2015-D-899365 Schopný letu 2017.03.28 Szövetség Lados Gábor Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2016-25-43382 Schopný letu 2017.03.28 Leczkési Mihály Nedostupné Nedostupné
HU-2016-25-43382 Schopný letu 2017.03.27 Leczkési Mihály Nedostupné Nedostupné
HU-2011-17-36669 Zranený 2017.03.27 Hanich Mihály Nedostupné Nedostupné
HU-2012-21-24458 Schopný letu 2017.03.27 Laci Nedostupné Nedostupné
HU-2016-M-145599 Schopný letu 2017.03.27 Laci Kovács József Klubok Tagszövetsége
HU-2013-D-608040 Zranený 2017.03.27 kriston jozsef Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-163993 Schopný letu 2017.03.25 Surman Mihály Nedostupné Nedostupné
HU-2016-P-20913 Schopný letu 2017.03.25 Szederkényi Zsolt Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-108068 Schopný letu 2017.03.25 Lukács Gyula Strángli Tibor Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
SLO-2016-1481-107 Schopný letu 2017.03.25 Varga István Nedostupné Nedostupné
HU-2013-14-1110 Schopný letu 2017.03.25 Kovács József Nedostupné Nedostupné
HU-2016-17-93989 Schopný letu 2017.03.25 Hanuszka János Puskás László Villám Klub
HU-2015-25-38359 Vyčerpaný 2017.03.24 Öszterreicher Antal Nedostupné Nedostupné
HU-2012-14-87226 Zranený 2017.03.24 pobori laszlo Nedostupné Nedostupné
HU-2013-05-40573 Schopný letu 2017.03.24 Zsigó László Elek Zoltán Békés Tagszövetség
HU-2016-D-153436 Vyčerpaný 2017.03.24 TIBOR Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-153436 Vyčerpaný 2017.03.24 TIBOR Nedostupné Nedostupné
HU-2016-23-78796 Vyčerpaný 2017.03.24 Zsidai Tamás Kiss István Karancs Tagszövetség
HU-2016-D-10817 Schopný letu 2017.03.24 kecskeméti zsolt Nedostupné Nedostupné
HU-2016-11-3641 Zranený 2017.03.24 Molnár Kadocsa Nedostupné Nedostupné
SK-2016-0105-1552 Schopný letu 2017.03.24 kerni mihaly Kerni Mihály Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2015-D-848572 Mŕtvy 2017.03.23 kovács attila Varga István Dél-Duna Tagszövetség
HU-2016-10-12693 Schopný letu 2017.03.23 aaf Gombos Lajos HPSE
HU-2016-17-97406 Schopný letu 2017.03.23 Alla Zsigus György Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2016-04-70405 Schopný letu 2017.03.23 Batta Zoltán Nedostupné Nedostupné
HU-2015-D-895371 Schopný letu 2017.03.23 Zsigó Karol Antal András Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2015-D-939542 Schopný letu 2017.03.23 Zsigó Karol Nedostupné Nedostupné
HU-2014-01-64883 Schopný letu 2017.03.23 Zsigó Karol Nedostupné Nedostupné
HU-2014-07-41948 Schopný letu 2017.03.23 Zsigó Karol Baranyi László Hatvan és Környéke Tagszövetség
HU-2015-19-52517 Schopný letu 2017.03.23 Zsigó Karol Csillag István Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2015-EE-30856 Zranený 2017.03.22 Medica Katalin Nedostupné Nedostupné
HZ-2015-EE-30856 Zranený 2017.03.22 Medica Katalin Nedostupné Nedostupné
HU-2015-30-5249 Schopný letu 2017.03.22 joco Nedostupné Nedostupné
HU-2016-M-144915 Mŕtvy 2017.03.22 cj Nedostupné Nedostupné
HU-2004-M-108804 Schopný letu 2017.03.22 Suhaj János Nedostupné Nedostupné
HU-2016-02-49718 Schopný letu 2017.03.22 Erzsébet Komáromi Semsegi József Villám Klub
HU-2015-02-42128 Schopný letu 2017.03.22 Erzsébet Komáromi Nedostupné Nedostupné
HU-2015-02-42128 Schopný letu 2017.03.22 Mészáros Erzsébet Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-125233 Schopný letu 2017.03.21 Nagy Ferenc Nedostupné Nedostupné
HU-2014-O-33487 Schopný letu 2017.03.21 Nagy Ferenc Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-161123 Schopný letu 2017.03.21 Joci Nedostupné Nedostupné
HU-2010-15-12 Mŕtvy 2017.03.21 Gódor Ilona Nedostupné Nedostupné
HU-2016-02-49718 Schopný letu 2017.03.21 Orbázi Imre Semsegi József Villám Klub
HU-2016-02-49718 Schopný letu 2017.03.21 Orbázi Imre Semsegi József Villám Klub
HU-2015-12-45856 Schopný letu 2017.03.21 JOZSEF Nedostupné Nedostupné
HU-2016-12-49281 Schopný letu 2017.03.21 Nagy Ferenc Nedostupné Nedostupné
HU-2016-13-9550 Schopný letu 2017.03.21 Nagy Ferenc Nedostupné Nedostupné
SK-2016-02103-1249 Schopný letu 2017.03.20 István Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-163412 Schopný letu 2017.03.20 Nagy Ferenc Nedostupné Nedostupné
HU-2013-D-643880 Schopný letu 2017.03.20 JOZSEF Nedostupné Nedostupné
HU-2015-D-850945 Schopný letu 2017.03.20 JOZSEF Andrasics László Dél-Duna Tagszövetség
HU-2016-13-9550 Schopný letu 2017.03.20 JOZSEF Nedostupné Nedostupné
HU-2016-17-9550 Schopný letu 2017.03.20 JÓZSEF Nedostupné Nedostupné
HU-2016-12-49281 Schopný letu 2017.03.20 dgdtr Nedostupné Nedostupné
HU-2015-25-40715 Schopný letu 2017.03.20 Jakab Sándor Nedostupné Nedostupné
HU-2016-25-49715 Schopný letu 2017.03.20 Jakab Sándor Nedostupné Nedostupné
HU-2015-D-853330 Mŕtvy 2017.03.20 Németh Lajos Nedostupné Nedostupné
HU-2015-05-59237 Schopný letu 2017.03.19 arpi Nedostupné Nedostupné
HU-2013-D-651982 Schopný letu 2017.03.19 Surman Mihály Nedostupné Nedostupné
HU-2012-D-519658 Schopný letu 2017.03.19 Szemán Miklós Nedostupné Nedostupné
HU-2015-D-846064 Schopný letu 2017.03.19 Erzsébet Komáromi Komáromi Erzsébet Villám Klub
HU-2016-D-213380 Schopný letu 2017.03.19 Nagy Ferenc Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-195599 Schopný letu 2017.03.19 Nagy Ferenc Nedostupné Nedostupné
HU-2016-DERBI-209042 Schopný letu 2017.03.19 Borka Imre Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-145202 Schopný letu 2017.03.19 Sanyi Fábus Gábor Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2016-907-256 Zranený 2017.03.19 Szalay László Nedostupné Nedostupné
HU-2016-907-256 Zranený 2017.03.19 MM Nedostupné Nedostupné
HU-2014-D-835652 Schopný letu 2017.03.19 Ba Papp Lajos László Nedostupné
HU-2016-D-194743 Schopný letu 2017.03.18 Sipos Tibor Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-213380 Schopný letu 2017.03.18 Kókai Zsolt Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-213380 Schopný letu 2017.03.18 m Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-163993 Schopný letu 2017.03.18 Surman Mihály Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-163993 Schopný letu 2017.03.18 Nagy Ferenc Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-194743 Schopný letu 2017.03.18 Attila Nedostupné Nedostupné
HU-2014-13-92661 Schopný letu 2017.03.18 Gojkovicsné Gömöri Anikó Nedostupné Nedostupné
HU-2014-12-92661 Schopný letu 2017.03.18 Gojkovicsné Gömöri Anikó Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-203065 Schopný letu 2017.03.18 Tóth zoltán Jónás Krisztián Békés Tagszövetség
HU-2016-12-49495 Schopný letu 2017.03.18 Bedő László Nedostupné Nedostupné
CZ-2016-01308-267 Schopný letu 2017.03.18 fekete istván Fekete István Tisza-tó Tagszövetség
HU-2016-23-75056 Schopný letu 2017.03.18 fekete istván Mlinarik János Karancs Tagszövetség
HU-2016-10-9615 Schopný letu 2017.03.18 fekete istván Fekete István Tisza-tó Tagszövetség
HU-2016-D-130050 Vyčerpaný 2017.03.18 Lády Tibor Pongrácz Imre Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2016-13-8242 Schopný letu 2017.03.18 Jan Procinger jun. Nedostupné Nedostupné
HU-2016-13-8242 Schopný letu 2017.03.18 Jan Procinger jun. Nedostupné Nedostupné
HU-2015-D-879735 Schopný letu 2017.03.18 Jan Procinger jun. Kollár Péter Gyor és Környéke Tagszövetség
HU-2016-25-40847 Schopný letu 2017.03.18 Jan Procinger jun. Varga László Szigetköz-Rábaköz Tagszövetség
HU-2016-0502-1013 Schopný letu 2017.03.18 Jan Procinger jun. Nedostupné Nedostupné
KERESEM-2013-D-576905 Schopný letu 2017.03.18 Kovács József Nedostupné Nedostupné
DV-2015-05206-242 Schopný letu 2017.03.18 Geczkó László Nedostupné Nedostupné
HU-2010-O-1441 Schopný letu 2017.03.18 Geczkó László Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-192496 Schopný letu 2017.03.18 Geczkó László Kovács Attila Nikolász Karancs Tagszövetség
HU-2016-D-203328 Schopný letu 2017.03.18 Geczkó László Gulyás Gábor Dunakanyar Tagszövetség
HU-2014-M-135792 Schopný letu 2017.03.18 géza Geczkó László Karancs Tagszövetség
HU-2016-D-213380 Schopný letu 2017.03.18 Kókai Zsolt Nedostupné Nedostupné
HU-2016-01-75700 Schopný letu 2017.03.17 Hegedűs Péter Nedostupné Nedostupné
HU-2015-14-21680 Schopný letu 2017.03.17 Mónus János Bekk Gyula Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2016-02-50761 Schopný letu 2017.03.17 Ádám László Nedostupné Nedostupné
HU-2016-30-12307 Vyčerpaný 2017.03.17 Gocz zoltan Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-126056 Schopný letu 2017.03.17 Füredi Péter Szűcs Gyula Gyor és Környéke Tagszövetség
HU-2016-D-127727 Schopný letu 2017.03.17 Rebenek Imre Berecz Zoltán Gyor és Környéke Tagszövetség
HU-2016-D-213380 Schopný letu 2017.03.17 Kókai Zsolt Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-163993 Schopný letu 2017.03.16 Surman Mihály Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-195029 Schopný letu 2017.03.16 Borsos László Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-195029 Schopný letu 2017.03.16 Borsos László Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-185028 Schopný letu 2017.03.16 Borsos László Nedostupné Nedostupné
HU-2016-29-70509 Schopný letu 2017.03.16 Nagy Sándor Nedostupné Nedostupné
HU-2014-15-3210 Schopný letu 2017.03.15 XY Nedostupné Nedostupné
HU-2014-15-3210 Schopný letu 2017.03.15 XY Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-195029 Schopný letu 2017.03.15 zoltán szabó Nedostupné Nedostupné
HU-2016-20-84322 Schopný letu 2017.03.15 Feri Nedostupné Nedostupné
HU-2016-FCI-3 Mŕtvy 2017.03.15 Pataki János Nedostupné Nedostupné
HU-2016-FCI-3 Mŕtvy 2017.03.15 Pataki János Nedostupné Nedostupné
HU-2014-11-90241 Vyčerpaný 2017.03.15 Rózsa Sándor Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-106965 Mŕtvy 2017.03.15 József Gál László Dél-Duna Tagszövetség
RO-2016-609548 Schopný letu 2017.03.15 Kiss Adrián Nedostupné Nedostupné
HU-2015-O-46204 Schopný letu 2017.03.14 Csák Attila Lendvai Zsolt Klubok Tagszövetsége
HU-2014-12-41048 Zranený 2017.03.14 Rumpler Vivien Nedostupné Nedostupné
HU-2016-28-41231 Schopný letu 2017.03.14 Bódi Jànos Silye András Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2013-D-697443 Schopný letu 2017.03.14 Lukács Gyula Strángli Tibor Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
NL-2016-1807752 Zranený 2017.03.13 Németh laszlo Nedostupné Nedostupné
HU-2009-2015-19575 Mŕtvy 2017.03.13 oreg ember Nedostupné Nedostupné
HU-2014-03-13334 Schopný letu 2017.03.13 Gabi Kukunberg Ferenc Esztergom Tagszövetség
HU-2015-D-919575 Mŕtvy 2017.03.12 Monostori Dániel Pomázi Csaba Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2016-D-194743 Schopný letu 2017.03.12 János Nedostupné Nedostupné
HU-2016-30-9364 Mŕtvy 2017.03.12 Kéki lászló Garaczi József Aranyhomok Tagszövetség
HU-2015-D-919575 Mŕtvy 2017.03.12 Béla Pomázi Csaba Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2016-04-70780 Schopný letu 2017.03.12 Hernyes Péter Kiss Gyula Dél-Duna Tagszövetség
HU-2016-06-25027 Schopný letu 2017.03.11 Kovács István Nedostupné Nedostupné
HU-2016-06-25027 Schopný letu 2017.03.11 Kovács István Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-163993 Schopný letu 2017.03.10 Surman Mihály Nedostupné Nedostupné
HU-2011-P-4081 Schopný letu 2017.03.10 Surman Mihály Nedostupné Nedostupné
HU-2015-D-919575 Schopný letu 2017.03.10 hirdetik Pomázi Csaba Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2016-14-26368 Mŕtvy 2017.03.09 Kriston Tamás Nedostupné Nedostupné
KERESEM-2014-H-10 Schopný letu 2017.03.09 Király István Nedostupné Nedostupné
KERESEM-2014-H-10 Schopný letu 2017.03.09 Király István Nedostupné Nedostupné
KERESEM-2012-H-10 Schopný letu 2017.03.09 Király István Nedostupné Nedostupné
KERESEM-2013-H-10 Schopný letu 2017.03.09 Király István Nedostupné Nedostupné
KERESEM-2014-H-10 Schopný letu 2017.03.09 Király István Nedostupné Nedostupné
KERESEM-2014-H-10 Schopný letu 2017.03.09 Király István Nedostupné Nedostupné
HU-2016-26-67284 Schopný letu 2017.03.08 Lazar Celar Nedostupné Nedostupné
HU-2015-D-19575 Zranený 2017.03.08 Kalmár Imre Nedostupné Nedostupné
HU-2016-29-72099 Vyčerpaný 2017.03.08 Gábor Nedostupné Nedostupné
HU-2016-02-47932 Schopný letu 2017.03.08 Varga Sándor Nedostupné Nedostupné
KERESEM-2015-D-929041 Schopný letu 2017.03.08 Király István Nedostupné Nedostupné
HU-2015-D-929041 Schopný letu 2017.03.08 király istván Nedostupné Nedostupné
HU-2015-D-919575 Mŕtvy 2017.03.07 tibor Pomázi Csaba Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2013-05-40573 Schopný letu 2017.03.06 Zelei Ferenc Elek Zoltán Békés Tagszövetség
HU-2016-26-65212 Schopný letu 2017.03.06 Simó György Vona József Tisza-tó Tagszövetség
HU-2016-08-68359 Zranený 2017.03.06 Kovács Mátyás Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-212283 Vyčerpaný 2017.03.06 Móré Ferenc Nedostupné Nedostupné
HU-2012-P-5740 Mŕtvy 2017.03.05 asdlelel Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-204772 Mŕtvy 2017.03.05 Markó Bettina Nedostupné Nedostupné
HU-2016-04-70440 Schopný letu 2017.03.05 Herold Attil Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-152492 Schopný letu 2017.03.05 Anton Pitorák Nedostupné Nedostupné
HU-2013-17-60096 Schopný letu 2017.03.05 Venczel Gábor Nedostupné Nedostupné
HU-2012-13-79335 Schopný letu 2017.03.05 Kereszti Attila Nedostupné Nedostupné
HU-2013-D-655394 Schopný letu 2017.03.05 Kereszti Attila Nedostupné Nedostupné
HU-2013-23-57492 Schopný letu 2017.03.05 Kereszti Attila Nedostupné Nedostupné
HU-2015-23-65578 Schopný letu 2017.03.05 Kereszti Attila Bakk Sándor Karancs Tagszövetség
HU-2013-M-133951 Schopný letu 2017.03.05 Kereszti Attila Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-115576 Schopný letu 2017.03.05 Kereszti Attila Nedostupné Nedostupné
HU-2015-D-966962 Schopný letu 2017.03.05 Kereszti Attila Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-163993 Schopný letu 2017.03.04 Surman Mihály Nedostupné Nedostupné
HU-2016-30-15333 Schopný letu 2017.03.03 Serfel Attila Kecskés József Aranyhomok Tagszövetség
HU-2016-D-148002 Schopný letu 2017.03.02 Kollár Gábor Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-190266 Mŕtvy 2017.03.01 kalocsai istván Nedostupné Nedostupné
HU-2014-04-50503 Schopný letu 2017.03.01 Zsigó Karol Bereczki Jenő Dél-Duna Tagszövetség
HU-2014-D-718774 Schopný letu 2017.03.01 Zsigó Karol Nedostupné Nedostupné
HU-2012-21-20406 Schopný letu 2017.03.01 Zsigó Karol Nedostupné Nedostupné
HU-2016-18-38246 Schopný letu 2017.03.01 Zsigó Karol Nedostupné Nedostupné
HU-2013-13-82229 Schopný letu 2017.03.01 Szanyi Ferenc Nedostupné Nedostupné