Nahlásiť zaleteného holuba* Je potrebné zadať aspoň jeden kontakt

Na obrúčke poštového holuba by ste mali nájsť 3 alebo 4 údaje (podľa krajiny pôvodu). Kombinácia týchto údajov je pre každého holuba jedinečná.

 1. Kód krajiny: obvykle 2 alebo viac znakov, ktoré popisujú krajinu pôvodu holuba. Príklady: SK, CZ, HUNG, AUSTRIA, NL, BELG...
 2. Rok: 2 alebo 4 číslice určujúce rok vyliahnutia holuba. Príklady: 02, 10, 14 alebo 2002, 2010, 2014...
 3. Organizácia (pri vybraných krajinách): Označenie organizácie používajú len niektoré zväzy (slovenský, český, nemecký a ďalšie). Označenie organizácie najčastejsšie začína nulou. Prosím nezameňte tento údaj za číslo obrúčky. Príklady: 0107, 0400, 03779... Niekedy sa jedná o špeciálny reťazec ako DERBY, OLIMPIA, VR98, M-55, PZHGP
 4. Číslo obrúčky: číselná hodnota, jedinečná pre danú sériu obrúčok. Príklady: 12, 397, 12556...

Vždy používajte uvedené poradie údajov pri nahlasovaní zaleteného holuba. Údaje môžete oddeliť medzerou, čiarkou, bodkou, dvojbodkou, bodkočiarkou alebo pomlčkou...

Príklady:

 • SK 12 02302 841
 • CZ 08 0245 652
 • DV 12 03548 3214
 • BELG 11 1254788
 • PL 11 PZHGP 45878
 • PL 14 0235 6874
 • HU 11 D 45878
 • HU 14 06 6548

Medzinárodné nástroje pre nahlasovanie zaletených holubov

Zoznam nahlásených holubov

Filter

Označenie obrúčky Stav holuba Dátum Nahlásil Chovateľ Organizácia Detail
HU-2018-ROYÁL-141823 Schopný letu 2018.06.23 váradi istván Nedostupné Nedostupné
HU-2016-13-7586 Schopný letu 2018.06.23 Vigh Tibor Négele Norbert Klubok Tagszövetsége
HU-2018-11-21073 Vyčerpaný 2018.06.23 Hajós Gábor Nedostupné Kisalföld Postagalamb Versenykerület
RO-2013-758708 Schopný letu 2018.06.23 Kereszti Attila Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-17-15406 Mŕtvy 2018.06.23 Kneitner Attila Nedostupné Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
RO-2017-37153 Schopný letu 2018.06.23 Mohácsi Elvira Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2015-D-841101 Mŕtvy 2018.06.23 Tolnai Róbert Kis Pál B-I. Szilasmenti Tagszövetség
HU-2016-10-10649 Schopný letu 2018.06.23 Kovács Attila Mászlé Tibor HPSE
HU-2017-M-149779 Schopný letu 2018.06.23 Fűri Tibor Nedostupné Nedostupné
HU-2018-17-14968 Mŕtvy 2018.06.23 Takács Ildikó Nedostupné Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2018-R-1395 Schopný letu 2018.06.23 Öszterreicher Antal Nedostupné Nedostupné
HU-2015-D-921760 Vyčerpaný 2018.06.23 Gyüjtő István Hohl József Klubok Tagszövetsége
HU-2018-02-60652 Schopný letu 2018.06.23 Guzsik Kevin Nedostupné Villám Klub
HU-2018-D-405781 Schopný letu 2018.06.23 Somogyi Imre Nedostupné Nedostupné
HU-2017-26-70534 Schopný letu 2018.06.23 Barabás György Kiss János Tisza-tó Tagszövetség
HU-2016-D-140684 Schopný letu 2018.06.22 Tar Gábor Poljak János Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2016-D-140 Schopný letu 2018.06.22 Tar Gábor Nedostupné Nedostupné
HU-2017-R-101598 Schopný letu 2018.06.22 Nagy Sándor Nedostupné Nedostupné
HU-2017-15-17573 Schopný letu 2018.06.22 kéri józsef Kecskeméti Zsolt Békés Tagszövetség
HU-2017-D-313111 Mŕtvy 2018.06.22 Reid Horváth Róbert Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-D-417955 Schopný letu 2018.06.22 Szép Imre Nedostupné Nedostupné
HU-2017-21-41209 Vyčerpaný 2018.06.22 jozsi Nedostupné Hírös Tagszövetség
HU-2017-R-122458 Schopný letu 2018.06.22 Martin Burai Pál Tisza-tó Tagszövetség
HU-2016-12-48338 Schopný letu 2018.06.22 Kis László Nedostupné Tatabánya Tagszövetség
RO-2011-126003 Schopný letu 2018.06.22 ALAPI LÁSZLO Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
RO-2017-284504 Schopný letu 2018.06.22 ALAPI LÁSZLO Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-FCI-131964 Zranený 2018.06.22 Makai zsolt Nedostupné Nedostupné
HU-2012-D-556979 Zranený 2018.06.22 Tibi Nedostupné Nedostupné
RO-2017-35593 Schopný letu 2018.06.22 Alföldi Tamás Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2017-15-15766 Schopný letu 2018.06.22 Bársony Mihály Balázs Mátyás Békés Tagszövetség
HU-2016-D-165374 Schopný letu 2018.06.22 Varga József Dubecz Sándor Aranyhomok Tagszövetség
HU-2017-01-79439 Schopný letu 2018.06.22 Attila Gecser Mihály B-I. Szilasmenti Tagszövetség
HU-2009-50-7645 Schopný letu 2018.06.21 Farago Nedostupné Nedostupné
HU-2014-D-832013 Schopný letu 2018.06.21 Kókai Zsolt Nedostupné Nedostupné
HU-2015-D-832013 Schopný letu 2018.06.21 Kókai Zsolt Nedostupné Nedostupné
HU-2018-26-76424 Schopný letu 2018.06.21 Bakos László Nedostupné Tisza-tó Tagszövetség
HU-2017-12-8304 Schopný letu 2018.06.21 Tomka Pál Nedostupné Tatabánya Tagszövetség
HU-2016-D-876816 Schopný letu 2018.06.21 ALAPI LÁSZLO Nedostupné Nedostupné
RO-2016-797215 Mŕtvy 2018.06.21 Rákos Csaba Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2017-D-332214 Schopný letu 2018.06.21 Nemcsok András Csáki István Hírös Tagszövetség
HU-2016-08-62295 Zranený 2018.06.21 jozef lubos Nedostupné Észak II. Tagszövetség
DV-2014-078-10 Vyčerpaný 2018.06.21 Tímea Balogh Nedostupné Nedostupné
HU-2018-R-144587 Schopný letu 2018.06.21 Csontos Szabolcs Nedostupné Nedostupné
HU-2018-R-144564 Schopný letu 2018.06.21 Csontos Szabolcs Nedostupné Nedostupné
DV-2010-07814-327 Vyčerpaný 2018.06.21 Tímea Balogh Nedostupné Nedostupné
HU-2018-N-13685 Schopný letu 2018.06.21 MARTON IMRE Nedostupné Nedostupné
DV-2007-0814-10 Vyčerpaný 2018.06.21 Balogh Tímea Nedostupné Nedostupné
HU-2018-M-153876 Schopný letu 2018.06.21 csernák józsef Nedostupné Nedostupné
HU-2014-O-23944 Schopný letu 2018.06.21 Kiss Gábor Nedostupné Nedostupné
HU-2011-29-41470 Mŕtvy 2018.06.21 Győri Gabriella Nedostupné Klubok Tagszövetsége
HU-2015-03-15383 Schopný letu 2018.06.21 Kókai Zsolt Kromer András Villám Klub
HU-2015-03-15369 Schopný letu 2018.06.21 Kókai Zsolt Kromer András Villám Klub
HU-2017-13-17510 Schopný letu 2018.06.21 Schubert Heinz Vajda Mihály Közép-Dunántúl Tagszövetség
SK-2017-3306-712 Schopný letu 2018.06.21 Kereszti Attila Nedostupné Nedostupné
RO-2016-139551 Mŕtvy 2018.06.21 Selmecziné Both Ildikó Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2017-14-37846 Vyčerpaný 2018.06.20 Juhász Attila Nedostupné Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2017-13-14184 Schopný letu 2018.06.20 dusan Csenki Dániel Klubok Tagszövetsége
HU-2017-08-71732 Zranený 2018.06.20 Lipták Ferenc Nedostupné Észak II. Tagszövetség
HU-2016-08-71732 Zranený 2018.06.20 Lipták Ferenc Nedostupné Észak II. Tagszövetség
HU-2017-D-243380 Vyčerpaný 2018.06.20 Endrei Szabolcs Komáromi Erzsébet Villám Klub
HU-2016-30-11283 Mŕtvy 2018.06.20 Tóth Attila Kaldenekker Sándor Aranyhomok Tagszövetség
HU-2017-19-61376 Schopný letu 2018.06.20 Kovacs david Ökrös Kálmán Törökszentmiklós Tagszövetség
RO-2016-208049 Schopný letu 2018.06.20 Király Miklós Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-R-143915 Schopný letu 2018.06.20 Király Miklós Nedostupné Nedostupné
HU-2015-O-42573 Schopný letu 2018.06.20 Király Miklós Kiss Gábor ifj. HPSE
HU-2017-D-338512 Vyčerpaný 2018.06.20 kéri józsef Édl Ferenc Dél-Duna Tagszövetség
HU-2017-05-70775 Vyčerpaný 2018.06.19 Szemző János Lapusnyik Péter Békés Tagszövetség
HU-2016-D-140289 Schopný letu 2018.06.19 Sós Sándor Fábián Attila Békés Tagszövetség
RO-2015-761667 Zranený 2018.06.19 wagner csaba Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2016-D-203981 Schopný letu 2018.06.19 Attila Sztankovics Mátyás Klubok Tagszövetsége
HU-2018-02-60069 Schopný letu 2018.06.19 Gabesz Mészáros Nedostupné Villám Klub
HU-2018-23-90678 Vyčerpaný 2018.06.19 Burai Pál Zsidai Tamás Karancs Tagszövetség
HU-2016-D-117893 Schopný letu 2018.06.19 Janos oláh Vancza Jenő Észak II. Tagszövetség
HU-2017-05-67797 Zranený 2018.06.19 Tóth László Juhász István Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2015-O-44569 Schopný letu 2018.06.19 Attila Klauz Mátyus Krisztián Tatabánya Tagszövetség
RO-2013-572208 Zranený 2018.06.19 Murner Csaba Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2017-13-18124 Vyčerpaný 2018.06.19 Tóth Làszló Kiss Attila Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2017-D-310888 Vyčerpaný 2018.06.19 Peter Košťálik Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-280416 Vyčerpaný 2018.06.19 Pintér László Dombai Gábor Esztergom Tagszövetség
HU-2017-05-70826 Schopný letu 2018.06.19 Kacziba Pál Ökrös Kálmán Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2012-11-77201 Mŕtvy 2018.06.19 Papp László Klupács Csaba Klubok Tagszövetsége
HU-2015-08-53802 Schopný letu 2018.06.19 Búza Attila Bocsi István Karancs Tagszövetség
HU-2017-D-243654 Vyčerpaný 2018.06.19 Adrián Arnold Csaba Magdolna Dr. Villám Klub
HU-2016-01-76810 Vyčerpaný 2018.06.19 csabi Németh István B-I. Szilasmenti Tagszövetség
HU-2017-R-111048 Vyčerpaný 2018.06.19 Molnár Zoltán Nedostupné Nedostupné
HU-2017-21-40661 Schopný letu 2018.06.19 Farago Kassai Sándor Hírös Tagszövetség
SRB-2018-910739 Schopný letu 2018.06.19 Sándor György Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2017-D-300538 Schopný letu 2018.06.19 Venczel Gábor Varényi József Aranyhomok Tagszövetség
HU-2016-P-15327 Schopný letu 2018.06.19 Brumár Attila Csizmarik János Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2015-O-39658 Schopný letu 2018.06.19 erik Király-Boda Róbert Dél-Duna Tagszövetség
HU-2014-23-63110 Vyčerpaný 2018.06.18 PETER Nedostupné Karancs Tagszövetség
HU-2017-D-362990 Schopný letu 2018.06.18 Kun Sándor Nedostupné Nedostupné
RO-2017-54955 Mŕtvy 2018.06.18 Kertész Gábor Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
SK-2018-01222-1907 Vyčerpaný 2018.06.18 Juhasz Marton Nedostupné Nedostupné
HU-2017-17-7457 Schopný letu 2018.06.18 Bence Liszkai Nedostupné Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2016-01-84308 Zranený 2018.06.18 Muráné Takács Irma Nedostupné B-I. Szilasmenti Tagszövetség
HU-2017-R-101453 Zranený 2018.06.18 Sanyi Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-164154 Schopný letu 2018.06.18 Nemeth Laszlo Bátor Antal Klubok Tagszövetsége
HU-2015-D-968580 Schopný letu 2018.06.18 Tóth József Pap László Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2017-N-8219 Vyčerpaný 2018.06.18 Csaba Cs. Szabó László Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2017-D-299376 Schopný letu 2018.06.18 Zoli Kárász László Aranyhomok Tagszövetség
HU-2017-D-248125 Schopný letu 2018.06.18 Ladányi Dániel Kovács András Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2018-D-374847 Schopný letu 2018.06.18 Polauf József Nedostupné Nedostupné
HU-2017-08-75408 Schopný letu 2018.06.18 ALAPI LÁSZLO Kovács István Észak II. Tagszövetség
HU-2017-N-6432 Vyčerpaný 2018.06.18 Csaba Tarczi József Villám Klub
HU-2017-07-51659 Schopný letu 2018.06.18 Böszörményi István Péter Szabolcs dr. Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2017-D-304034 Schopný letu 2018.06.18 Jóna László Mátyás László Hajdú Versenykerület
HU-2017-10-17293 Schopný letu 2018.06.18 Jóna László Nedostupné Hajdú Versenykerület
HU-2017-D-259217 Schopný letu 2018.06.18 Kispál László Kállai István Hajdú Versenykerület
HU-2014-26-54063 Vyčerpaný 2018.06.18 Kertész Gábor Nyikes László Tisza-tó Tagszövetség
HU-2017-M-147187 Schopný letu 2018.06.18 Zsiros Miklós Nedostupné Nedostupné
HU-2017-M-147189 Schopný letu 2018.06.18 Zsiros Miklós Bárdos István B-I. Szilasmenti Tagszövetség
HU-2018-11-20023 Schopný letu 2018.06.18 Feri Nedostupné Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2017-30-19875 Schopný letu 2018.06.18 Zsolti Kalmár Pál Aranyhomok Tagszövetség
HU-2017-16-43345 Zranený 2018.06.18 Kéroly Horváth Nedostupné Esztergom Tagszövetség
HU-2018-N-12317 Schopný letu 2018.06.17 Kovács Zoltán Nedostupné Nedostupné
HU-2015-25-36808 Schopný letu 2018.06.17 németh gàbor Vámosi István Szigetköz-Rábaköz Tagszövetség
HU-2017-20-206295 Zranený 2018.06.17 mede józsef Nedostupné Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2010-D-261422 Mŕtvy 2018.06.17 Galkó József Nedostupné Nedostupné
HU-2017-10-20788 Schopný letu 2018.06.17 Váradi Zoltán Nedostupné Hajdú Versenykerület
HU-2017-P-18076 Mŕtvy 2018.06.17 Kiss Bela Móra Imre Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2010-05-96260 Mŕtvy 2018.06.17 Horvath Károly Benczik Ferenc Dél-Tisza Tagszövetség
SLOVéNIJA-2017-114-133 Schopný letu 2018.06.17 Bojtos tamas Nedostupné Nedostupné
HU-2017-17-97919 Schopný letu 2018.06.17 Teveli Róbert Varga Gábor Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2008-2017-9682 Vyčerpaný 2018.06.17 Táncos-Nagy Adrienn Nedostupné Nedostupné
HU-2018-23-94925 Schopný letu 2018.06.17 Kovács Attila Nedostupné Karancs Tagszövetség
HU-2018-D-377322 Schopný letu 2018.06.17 Gyurcsek Tibor Nedostupné Nedostupné
SK-2017-0902-608 Schopný letu 2018.06.17 Gyurcsek Tibor Nedostupné Nedostupné
RO-2017-491443 Schopný letu 2018.06.17 Gyurcsek Tibor Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-G-900127 Schopný letu 2018.06.17 Mészáros József Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-280416 Schopný letu 2018.06.17 Anti Dombai Gábor Esztergom Tagszövetség
HU-2017-26-73300 Schopný letu 2018.06.17 papp attila Major Sándor Tisza-tó Tagszövetség
HU-2017-08-79359 Schopný letu 2018.06.17 Takács istván Tarnóczi Miklós Észak II. Tagszövetség
HU-2015-17-84482 Schopný letu 2018.06.17 szabó szilárd Menyhárt Zoltán Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2015-HU-17 Schopný letu 2018.06.17 szabó szilárd Nedostupné Nedostupné
HU-2016-30-11415 Zranený 2018.06.17 Laszlo Bernhardz Sebők István Aranyhomok Tagszövetség
HU-2017-D-260585 Vyčerpaný 2018.06.17 balog norbert Baracskai Tibor Kisalföld Postagalamb Versenykerület
RO-2017-318834 Vyčerpaný 2018.06.17 Zsolt Kecskeméti Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2017-15-15783 Vyčerpaný 2018.06.17 Erdélyi Milán Balázs Mátyás Békés Tagszövetség
HU-2017-11-14750 Vyčerpaný 2018.06.17 Szilágyi András Varga Tamás Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2014-D-773236 Schopný letu 2018.06.17 Hanich Mihály Piller Zoltán Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2017-20-90897 Vyčerpaný 2018.06.17 Szederkényi Zsolt Kozári Larissza Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2017-26-77754 Zranený 2018.06.17 Bálint Nedostupné Tisza-tó Tagszövetség
HU-2017-04-78548 Vyčerpaný 2018.06.17 Guszti Csibi Ferenc Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-D-411879 Zranený 2018.06.17 Molnár Ilona Nedostupné Nedostupné
RO-2017-47940 Schopný letu 2018.06.17 k Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2016-D-197366 Mŕtvy 2018.06.17 Hajós Gábor Panák László B-I. Szilasmenti Tagszövetség
HU-2015-D-854064 Schopný letu 2018.06.17 Báló Valentin Kovács Mihály Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2017-08-77829 Schopný letu 2018.06.17 XY Fehér Zsolt Észak II. Tagszövetség
RO-2017-3078853 Vyčerpaný 2018.06.17 Jászberényi Zs Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
RO-2015-249032 Mŕtvy 2018.06.17 Nagy Miklós Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2011-D-373069 Schopný letu 2018.06.17 Kispál László Nedostupné Nedostupné
RO-2017-2016125 Vyčerpaný 2018.06.16 németh gàbor Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2015-14-22213 Schopný letu 2018.06.16 Juraj Furdik Bukovszky Hanna Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2006-26-81876 Zranený 2018.06.16 Tasiné Hegedűs Mária Nedostupné Tisza-tó Tagszövetség
HU-2017-P-21089 Schopný letu 2018.06.16 Bálint Tamás Deim Zoltán dr. Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2014-M-138062 Schopný letu 2018.06.16 Bársony Mihály Geczkó László Karancs Tagszövetség
RO-2016-75166 Schopný letu 2018.06.16 Cseténé P. Erika Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
RO-2017-9006122 Zranený 2018.06.16 Gyurcsek Tibor Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-30-27614 Schopný letu 2018.06.16 Szemző János Nedostupné Aranyhomok Tagszövetség
HU-2016-18-36003 Schopný letu 2018.06.16 Sanyi Nedostupné Miskolc Tagszövetség
HU-2016-08-61677 Schopný letu 2018.06.16 tóthjozsef Nedostupné Észak II. Tagszövetség
HU-2018-23-88309 Vyčerpaný 2018.06.16 Kovács Attila Nedostupné Karancs Tagszövetség
HU-2017-29-76900 Schopný letu 2018.06.16 Maci Laci Nedostupné Klubok Tagszövetsége
HU-2017-M-149152 Schopný letu 2018.06.16 kiss attila Miskolczi Csaba Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-R-131663 Schopný letu 2018.06.16 MARTON IMRE Nedostupné Nedostupné
HU-2018-R-130663 Schopný letu 2018.06.16 MARTON IMRE Nedostupné Nedostupné
HU-2017-29-74303 Vyčerpaný 2018.06.16 Tóth miklós Füzessy István Klubok Tagszövetsége
HU-2017-26-76005 Vyčerpaný 2018.06.16 Varga Alexandra Csóka János Tisza-tó Tagszövetség
HU-2016-13-9270 Vyčerpaný 2018.06.16 Kovács József Pacskó Tamás Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2016-19-58705 Schopný letu 2018.06.16 István Bernhardt Bálint János Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2016-P-15241 Schopný letu 2018.06.15 Hlinka József Csizmarik János Magyar Postagalamb Sportszövetség
CRO-2017-18104 Schopný letu 2018.06.15 Rákos Csaba Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-R-150405 Schopný letu 2018.06.15 Attila Nedostupné Nedostupné
HU-2018-16-49421 Schopný letu 2018.06.15 Szépvölgyi Tamás Nedostupné Esztergom Tagszövetség
HU-2016-14-23130 Vyčerpaný 2018.06.15 Hajós Gábor Nedostupné Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2014-22-36194 Schopný letu 2018.06.15 h.laci Nedostupné Szabolcs Tagszövetség
HU-2014-22-19436 Schopný letu 2018.06.15 h.laci Nedostupné Szabolcs Tagszövetség
HU-2014-CFI-22 Schopný letu 2018.06.15 h.laci Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-281435 Vyčerpaný 2018.06.15 Gulácsi Team Fazekas József Villám Klub
HU-2015-D-864857 Vyčerpaný 2018.06.15 Csóri Csaba Bernhardt László Dél-Duna Tagszövetség
HU-2017-05-71234 Schopný letu 2018.06.15 Csajági Róbert Dombovári Imre Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2016-27-54911 Zranený 2018.06.15 Hegyi Györgyné Rák János Észak-Kelet Tagszövetség
RO-2016-68418 Schopný letu 2018.06.14 József Galkó Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
PL-2018-0264-2360 Schopný letu 2018.06.14 Bárány János Nedostupné Nedostupné
HU-2017-P-18665 Schopný letu 2018.06.14 lajos Mancsi István Dél-Duna Tagszövetség
HU-2017-26-76011 Vyčerpaný 2018.06.14 Fürjesi Tamás Csóka János Tisza-tó Tagszövetség
HU-2017-02-54653 Zranený 2018.06.14 Orsós Mária Kreisz Antal Villám Klub
HU-1998-16-8563 Zranený 2018.06.14 Cecei Tibor Nedostupné Esztergom Tagszövetség
HU-2014-D-707504 Zranený 2018.06.14 Pavel Jankovský Borbély Károly B-I. Szilasmenti Tagszövetség
HU-2017-02-55578 Schopný letu 2018.06.14 ráski jánnos Katona Tibor Villám Klub
RO-2018-1066660 Schopný letu 2018.06.14 gábor Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2017-D-254412 Schopný letu 2018.06.14 hjgluih Mezei András Karancs Tagszövetség
RO-2017-197177 Schopný letu 2018.06.14 Štefan Sztraka Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2017-11-17365 Schopný letu 2018.06.14 Nemeth Laszlo Nedostupné Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2016-D-10998 Schopný letu 2018.06.14 Szabó László Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-416603 Schopný letu 2018.06.13 Kovács László Nedostupné Nedostupné
HU-2016-21-38900 Schopný letu 2018.06.13 Bozsó Jani Seres Kálmán Hírös Tagszövetség
HU-2016-R-14666 Zranený 2018.06.13 Tomcsányi Ernő Nedostupné Nedostupné
HU-2016-02-47728 Mŕtvy 2018.06.13 ivanjanos Katona Tibor Villám Klub
HU-2017-17-98031 Schopný letu 2018.06.13 Teveli Róbert Merényi Károly Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2017-D-313300 Schopný letu 2018.06.13 Brumár Attila Nedostupné Nedostupné
HU-2017-662-11 Schopný letu 2018.06.13 Sasvári Mihály Nedostupné Nedostupné
HU-2015-D-966341 Schopný letu 2018.06.13 Bangó Jánosné Rácz Zoltán Klubok Tagszövetsége
HU-2017-D-272140 Schopný letu 2018.06.13 Zoli Bánóczki Zoltán Tatabánya Tagszövetség
SK-2016-0685-902 Zranený 2018.06.13 Gy Nedostupné Nedostupné
HU-2016-685-902 Zranený 2018.06.13 Gy Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-242655 Schopný letu 2018.06.13 Brumár Attila Tóth Ferenc Villám Klub
HU-2017-R-124140 Vyčerpaný 2018.06.13 Husztra György Nedostupné Nedostupné
HU-2017-04-77524 Schopný letu 2018.06.13 Horváth István Törő József Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
CRO-2017-24556 Vyčerpaný 2018.06.13 Cserni Mariann Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2017-08-78718 Vyčerpaný 2018.06.13 Szentesi Endre Petró Tamás Észak II. Tagszövetség
HU-2014-D-803209 Schopný letu 2018.06.13 gyuri Nedostupné Nedostupné
HU-2013-D-578067 Vyčerpaný 2018.06.13 Endre Varga János Dél-Tisza Tagszövetség
RO-2017-341097 Schopný letu 2018.06.13 Balázsné Csorba Mónika Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2014-M-108961 Schopný letu 2018.06.13 Kovács Péter Zsolnai Zsolt Villám Klub
HU-2014-O-38907 Schopný letu 2018.06.13 Halomi Csaba0620 Kaldenekker Sándor Aranyhomok Tagszövetség
HU-2016-19-60036 Vyčerpaný 2018.06.13 Krsko Gyula Bácsi Béla Törökszentmiklós Tagszövetség
HUG-2013-D-637671 Schopný letu 2018.06.13 Domonkos Miklós Nedostupné Nedostupné
HU-2017-N-5608 Zranený 2018.06.13 Politzer József Solymosi Zsolt Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2014-D-784633 Schopný letu 2018.06.13 Bálint Tamás Nedostupné Nedostupné
HU-2015-D-875399 Mŕtvy 2018.06.13 Grósz Attila Farkas Antal Esztergom Tagszövetség
HU-2016-D-175772 Mŕtvy 2018.06.13 István Kiss Adrián Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2017-14-32819 Mŕtvy 2018.06.13 Papp László Nedostupné Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2017-D-338182 Vyčerpaný 2018.06.12 István Rostás Gyula Karancs Tagszövetség
DV-2012-0356-5189 Vyčerpaný 2018.06.12 XY Nedostupné Nedostupné
HU-2017-01-79438 Vyčerpaný 2018.06.12 Szijártó András Gecser Mihály B-I. Szilasmenti Tagszövetség
HU-2002-2000-844828 Vyčerpaný 2018.06.12 Nagy Aletta Nedostupné Nedostupné
HU-2018-02-63901 Zranený 2018.06.12 Szőke László Nedostupné Villám Klub
HU-2016-21-39800 Schopný letu 2018.06.12 Bozsó Jani Nedostupné Hírös Tagszövetség
HU-2017-26-72394 Schopný letu 2018.06.12 Bertalan László Baksi Lajos Tisza-tó Tagszövetség
HU-2018-02-63248 Schopný letu 2018.06.12 Balogh Imre Nedostupné Villám Klub
HU-2018-02-60652 Schopný letu 2018.06.12 Guzsik Kevin Nedostupné Villám Klub
HU-2017-R-107773 Mŕtvy 2018.06.12 Morvaközi László Nedostupné Nedostupné
RO-2017-2029389 Schopný letu 2018.06.12 Zoli Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2017-N-6911 Vyčerpaný 2018.06.12 Lenzsér Gyula Jakubik Zoltán Aranyhomok Tagszövetség
HU-2016-N-826 Schopný letu 2018.06.12 Mihálszki Zsolt Kállai István Hajdú Versenykerület
HU-2016-10-10117 Schopný letu 2018.06.12 Bársony Mihály Puskás Ferenc HPSE
HU-2016-11-10117 Schopný letu 2018.06.12 Bársony Mihály Nedostupné Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2017-05-67702 Mŕtvy 2018.06.12 Attila Klauz Bodor Csaba Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2013-05-67702 Mŕtvy 2018.06.12 Attila Klauz Nedostupné Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2018-15-22537 Schopný letu 2018.06.12 Nagy Robert Nedostupné Békés Tagszövetség
HU-2016-P-17483 Schopný letu 2018.06.12 Kovács József Barna Ákos Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2018-19-67105 Schopný letu 2018.06.12 Barabás György Nedostupné Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2017-R-104540 Schopný letu 2018.06.12 Domonkos Miklós Nedostupné Nedostupné
HU-2009-50-10178 Vyčerpaný 2018.06.12 Klementisz Ágnes Tekes Gábor Aranyhomok Tagszövetség
HU-2015-D-869563 Schopný letu 2018.06.12 Istvan ströcker Kupai Béla Észak II. Tagszövetség
HU-2017-25-46328 Schopný letu 2018.06.12 Czödör Tamás Selyem Gábor Szigetköz-Rábaköz Tagszövetség
HU-2017-07-55452 Mŕtvy 2018.06.12 barta sándor Bodonyi Ferenc Hatvan és Környéke Tagszövetség
HU-2016-02-49702 Schopný letu 2018.06.12 Kéroly Horváth Riczu János Villám Klub
CRO-2016-17213 Vyčerpaný 2018.06.12 Bogádi György Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-02-65547 Schopný letu 2018.06.11 Venczel Gábor Nedostupné Villám Klub
HU-2017-10-18205 Vyčerpaný 2018.06.11 Kovács József Bordán Ferenc Hajdú Versenykerület
HU-2018-HUN-149864 Vyčerpaný 2018.06.11 Finta Adrienn Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-378428 Schopný letu 2018.06.11 Ifj Fejes Imre Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-336456 Vyčerpaný 2018.06.11 madar gábor Balogh András Törökszentmiklós Tagszövetség
SK-2013-0903-430 Vyčerpaný 2018.06.11 kaposvári tibor Nedostupné Nedostupné
HU-2017-14-35949 Vyčerpaný 2018.06.11 Hajós Gábor Szabó László Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2017-D-250987 Zranený 2018.06.11 Nyitrai János Piller Károly ifj. Tisza-tó Tagszövetség
HU-2016-D-109981 Schopný letu 2018.06.11 Szabó László Kócsó János Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2017-22-45837 Schopný letu 2018.06.11 liugguil Juhász Richárd Észak II. Tagszövetség
HU-2017-17-99948 Schopný letu 2018.06.11 Bölönyi János Szabó József Balázs Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2015-D-854541 Schopný letu 2018.06.11 Mészáros József Barna Ákos Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2017-D-311509 Schopný letu 2018.06.11 Bekk Gyula Mészáros László Hatvan és Környéke Tagszövetség
HU-2017-D-284504 Mŕtvy 2018.06.11 Sándor Tóth Péter Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2015-D-870299 Schopný letu 2018.06.11 jani Kovács Béla Hajdú Versenykerület
HU-2017-26-72294 Zranený 2018.06.11 Ozsvár József Tóth Zoltán id. Tisza-tó Tagszövetség
HU-2017-P-19714 Schopný letu 2018.06.11 Csontos Szabolcs Burai Zsolt Hajdú Versenykerület
HU-2009-01-22079 Schopný letu 2018.06.11 Peter Lihan Nedostupné B-I. Szilasmenti Tagszövetség
HU-2016-D-139185 Vyčerpaný 2018.06.11 Tóth miklós Bors Mónika Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2017-19-54510 Schopný letu 2018.06.11 Brumár Attila Nedostupné Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2018-04-89938 Schopný letu 2018.06.11 László Lőrinc Nedostupné Dél-Duna Tagszövetség
HU-2013-27-45980 Vyčerpaný 2018.06.11 Dr Tóth Lajos Nedostupné Észak-Kelet Tagszövetség
HU-2017-27-59253 Vyčerpaný 2018.06.11 Partenie neculai Juhos Árpád Észak-Kelet Tagszövetség
HU-2014-D-811501 Schopný letu 2018.06.11 Ficza Károly Gulácsi István Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2016-D-171922 Vyčerpaný 2018.06.11 lajos Jónás Krisztián Békés Tagszövetség
HU-2017-R-108372 Schopný letu 2018.06.11 Nagy Ákos Nedostupné Nedostupné
HU-2017-04-80349 Schopný letu 2018.06.11 Csontos Gyula Paksi Zoltán Dél-Duna Tagszövetség
HU-2018-D-358688 Mŕtvy 2018.06.11 Kovács Viktor Nedostupné Nedostupné
HUNDERBY-2018-D-358688 Mŕtvy 2018.06.11 Kovács Viktor Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-295572 Schopný letu 2018.06.11 barócsi péter Kiss Károly Klubok Tagszövetsége
HU-2017-23-79726 Vyčerpaný 2018.06.11 gyenes péter Mede József 2. Karancs Tagszövetség
HU-2017-D-308220 Vyčerpaný 2018.06.11 gyenes péter Markos János Észak-Kelet Tagszövetség
HU-2014-DER-811501 Vyčerpaný 2018.06.10 Šándor Péter Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-207143 Schopný letu 2018.06.10 Bársony Mihály Csizmadia Sándor Hajdú Versenykerület
HU-2016-23-74924 Schopný letu 2018.06.10 Zsidai Tamás Mlinarik János Karancs Tagszövetség
HU-2017-08-73149 Schopný letu 2018.06.10 pusoma istván Pálinkás Gábor Észak II. Tagszövetség
HU-2016-D-153116 Vyčerpaný 2018.06.10 Fábián István Szegedi Barnabás Szabolcs Tagszövetség
HU-2015-U05-19303 Schopný letu 2018.06.10 Tóth Beáta Nedostupné Nedostupné
HU-2018-02-63241 Vyčerpaný 2018.06.10 Rab Zoltán Nedostupné Villám Klub
HU-2017-D-272409 Vyčerpaný 2018.06.10 Rab Zoltán Malasics Péter Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2017-D-282420 Mŕtvy 2018.06.10 Hackl József Kocsis József Villám Klub
HU-2015-11-92507 Schopný letu 2018.06.10 Hanich Mihály Nagy Gábor Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2016-10-9041 Schopný letu 2018.06.10 Balázs Büki Balogh Imre Tisza-tó Tagszövetség
HU-2016-30-12096 Schopný letu 2018.06.10 csaba Szenyita Béla Aranyhomok Tagszövetség
HU-2016-D-200685 Vyčerpaný 2018.06.10 zoltán szabó Baksi Lajos Tisza-tó Tagszövetség
PL-2017-048-1267 Schopný letu 2018.06.10 Mazzag József Nedostupné Nedostupné
HU-2016-02-44553 Schopný letu 2018.06.10 Várszegi László Várszegi László Villám Klub
HU-2017-23-82263 Schopný letu 2018.06.10 Szirácsik Ervin Nedostupné Karancs Tagszövetség
HU-2015-14-13521 Vyčerpaný 2018.06.10 Jozef Danisek Nedostupné Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2016-N-4859 Schopný letu 2018.06.10 Jozef Danisek Horváth Mihály Esztergom Tagszövetség
HU-2017-17-2542 Schopný letu 2018.06.10 Német jános Mihaleczkó Lilla Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
SK-2018-01002-403 Vyčerpaný 2018.06.10 Hangonyi Krisztian Nedostupné Nedostupné
HU-2018-403-1002 Vyčerpaný 2018.06.10 Hangonyi Krisztian Nedostupné Nedostupné
SK-2018-0403-1002 Schopný letu 2018.06.10 Hangonyi Krisztian Nedostupné Nedostupné
HU-2017-M-147568 Schopný letu 2018.06.10 MUCI Csorba János Dunakanyar Tagszövetség
HU-2016-13-10328 Schopný letu 2018.06.10 Roland Teplán Lajos Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2017-26-70580 Schopný letu 2018.06.10 Tóth gábor Kiss János Tisza-tó Tagszövetség
RO-2017-30714 Schopný letu 2018.06.10 Gyurcsek Tibor Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2013-03-7385 Zranený 2018.06.10 Kukk István Nedostupné Budapest III. Tagszövetség
HU-2017-D-243262 Schopný letu 2018.06.09 Fajkusová Viczkó Sándor Villám Klub
HU-2015-29-65169 Vyčerpaný 2018.06.09 Kottyán Károly Brazsil Sándor Klubok Tagszövetsége
HU-2016-D-191670 Vyčerpaný 2018.06.09 Csaba Bognár Lajos Karancs Tagszövetség
HU-2018-02-62439 Mŕtvy 2018.06.09 Karabélyos Péter Nedostupné Villám Klub
HU-2017-06-31180 Schopný letu 2018.06.09 Bazsi Mocsáry József Dunakanyar Tagszövetség
HU-2017-05-6570 Mŕtvy 2018.06.09 Szabó Imre Nedostupné Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2017-P-20772 Schopný letu 2018.06.09 Surman Mihály Dubecz Sándor Aranyhomok Tagszövetség
HU-2014-20-76425 Zranený 2018.06.09 Légrádi Annamária Nedostupné Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2017-D-259248 Schopný letu 2018.06.09 viki Kállai István Hajdú Versenykerület
HU-2017-R-596490 Schopný letu 2018.06.09 Fehér Jozsef Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-194159 Mŕtvy 2018.06.09 Afddgd Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-356833 Mŕtvy 2018.06.09 Fiedler Gabriella Nedostupné Nedostupné
HU-2006-17-71203 Schopný letu 2018.06.09 Bálint Tamás Nedostupné Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2017-D-254392 Vyčerpaný 2018.06.09 Eeeeeee Klátyik Ferenc Dunakanyar Tagszövetség
HU-2017-10-22102 Zranený 2018.06.09 Villás András Nedostupné Hajdú Versenykerület
HU-2016-11-6748 Schopný letu 2018.06.09 Horváth Jenő Horváth Róbert Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2017-11-6748 Schopný letu 2018.06.09 Horváth Jenő Nedostupné Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2017-16-46274 Schopný letu 2018.06.09 csalavàri istvàn Balogh Ferenc Esztergom Tagszövetség
HU-2014-13-98294 Schopný letu 2018.06.09 Horváth Jenő Nedostupné Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2016-25-40528 Zranený 2018.06.09 Màrki Adèl Kis-Juhász Sámuel Szigetköz-Rábaköz Tagszövetség
HU-2018-R-130687 Schopný letu 2018.06.09 Nagy Lajos Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-160477 Mŕtvy 2018.06.09 Xy Sarka Béla ifj. Észak-Kelet Tagszövetség
HU-2016-D-160471 Mŕtvy 2018.06.09 Sandor Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-183669 Mŕtvy 2018.06.09 Sandor Tóth Sándor Aranyhomok Tagszövetség
HU-2017-R-104539 Vyčerpaný 2018.06.09 KECSKÉS PÉTER Nedostupné Nedostupné
HU-2016-11-6580 Schopný letu 2018.06.09 Ifj Németh Sándor Nagy Béla Kisalföld Postagalamb Versenykerület
SK-2016-03606-587 Schopný letu 2018.06.09 BATTA ZOLTÁN Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-403171 Schopný letu 2018.06.08 Pintér László Nedostupné Nedostupné
RO-2017-265390 Schopný letu 2018.06.08 Miroslav Flimel Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2017-01-79786 Schopný letu 2018.06.08 Miroslav Flimel Varga László B-I. Szilasmenti Tagszövetség
HU-2018-14-43212 Schopný letu 2018.06.08 Mazzag József Nedostupné Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2016-D-143693 Vyčerpaný 2018.06.08 Gocz zoltan Morhardt István Villám Klub
HU-2017-N-6038 Schopný letu 2018.06.08 Balla Ferenc Földing Norbert Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2018-12-58652 Zranený 2018.06.08 Dr.Czékus Tibor Nedostupné Tatabánya Tagszövetség
HU-2018-12-56742 Vyčerpaný 2018.06.08 Tóth Gábor Nedostupné Tatabánya Tagszövetség
HU-2018-D-274359 Schopný letu 2018.06.08 Pukler keresem 70/5187387 Nedostupné Nedostupné
HU-2011-01-37940 Schopný letu 2018.06.08 KOPEČEK Vajda Ferenc B-I. Szilasmenti Tagszövetség
HU-2016-29-66843 Schopný letu 2018.06.08 pintér lászló Demeter János Klubok Tagszövetsége
HU-2018-13-19307 Schopný letu 2018.06.08 Lendvai Zsolt Nedostupné Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2015-D-970440 Mŕtvy 2018.06.08 Gábor Mihály Nedostupné Nedostupné
HU-2017-28-45732 Schopný letu 2018.06.08 Kispál László Lakatos István Tisza-tó Tagszövetség
SK-2016-01907-2041 Schopný letu 2018.06.08 németh gàbor Elsik Béla Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2017-D-327242 Schopný letu 2018.06.08 Kis László Erdész Zsolt Észak-Kelet Tagszövetség
HU-2015-D-962778 Schopný letu 2018.06.08 Fábián István Dobai András Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2018-D-395708 Vyčerpaný 2018.06.08 kodesch richard Nedostupné Nedostupné
HU-2018-11-23281 Schopný letu 2018.06.07 Martinsich Ferenc Nedostupné Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2018-02-63571 Vyčerpaný 2018.06.07 Rab Zoltán Nedostupné Villám Klub
HU-2017-04-79974 Schopný letu 2018.06.07 Attila Töttösi János Dél-Duna Tagszövetség
BELG-2011-6052459 Schopný letu 2018.06.07 Frantisek Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-D-418082 Schopný letu 2018.06.07 Csajági Róbert Nedostupné Nedostupné
RO-2017-3079458 Vyčerpaný 2018.06.07 Sipos Zsolt Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2017-D-286269 Schopný letu 2018.06.07 Kovács István Horváth István Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2017-D-251012 Schopný letu 2018.06.07 Halász CSaba Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-256010 Schopný letu 2018.06.07 Tóth János Balázs Sándor Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2015-D-906 Schopný letu 2018.06.07 zsolt Nedostupné Nedostupné
HU-2018-08-86528 Schopný letu 2018.06.07 Gyüjtő István Nedostupné Észak II. Tagszövetség
HU-2018-23-95269 Schopný letu 2018.06.07 Khaut Antal Nedostupné Karancs Tagszövetség
HU-2016-06-25298 Zranený 2018.06.07 Szél Róbert Tóth Károly Dunakanyar Tagszövetség
HU-2017-30-19271 Mŕtvy 2018.06.06 Zsolt Nedostupné Aranyhomok Tagszövetség
HU-2018-08-80081 Schopný letu 2018.06.06 Péter lászló Nedostupné Észak II. Tagszövetség
HU-2017-D-271054 Schopný letu 2018.06.06 Bertalan László Németh László Tatabánya Tagszövetség
SK-2016-01806-646 Schopný letu 2018.06.06 szlovik györgy Nedostupné Nedostupné
HU-2017-20-90 Schopný letu 2018.06.06 Varga Mihály Nedostupné Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
RO-2015-247241 Zranený 2018.06.06 Àkos Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2017-D-334211 Vyčerpaný 2018.06.06 Hernyes Péter Erdős László HPSE
HU-2017-26-74150 Schopný letu 2018.06.06 szlovik györgy Jászberényi József Tisza-tó Tagszövetség
CZ-2013-0649-8 Zranený 2018.06.06 Hermesz Anikó Nedostupné Nedostupné
HUNGARY-2017-13-17655 Mŕtvy 2018.06.06 Elena Nedostupné Közép-Dunántúl Tagszövetség
RO-2012-398488 Schopný letu 2018.06.06 Lipták Ferenc Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
RO-2015-507103 Schopný letu 2018.06.06 Lipták Ferenc Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
SRB-2017-836761 Mŕtvy 2018.06.06 Kovács Lajos Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-25-48755 Schopný letu 2018.06.06 Bölönyi János Nedostupné Szigetköz-Rábaköz Tagszövetség
HU-2017-P-20201 Mŕtvy 2018.06.06 Vér Krisztián Patai József Aranyhomok Tagszövetség
HU-2016-04-72480 Schopný letu 2018.06.05 Csajkás Géza Vida Lajos Dél-Duna Tagszövetség
HU-2017-R-124856 Vyčerpaný 2018.06.05 peter Nedostupné Nedostupné
HU-2017-05-71725 Vyčerpaný 2018.06.05 Sarka Béla Dombovári Imre Dél-Tisza Tagszövetség
RO-2017-122967 Mŕtvy 2018.06.05 Dabis Ottó Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2017-D-338332 Vyčerpaný 2018.06.05 pusoma istván Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-286299 Schopný letu 2018.06.05 Szenttornyay Lászlo Horváth István Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
SRB-2017-872670 Zranený 2018.06.05 Bial Csaba Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
RO-2016-135564 Schopný letu 2018.06.05 Lipták Ferenc Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2017-P-20708 Schopný letu 2018.06.05 Bálint Tamás Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-378712 Schopný letu 2018.06.05 Jónás Krisztián Nedostupné Nedostupné
HU-2018-16-52111 Mŕtvy 2018.06.05 Kóré Péter Nedostupné Esztergom Tagszövetség
RO-2017-578990 Schopný letu 2018.06.05 Kovács Gergő Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2016-P-17717 Mŕtvy 2018.06.05 Kis László Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-363175 Schopný letu 2018.06.05 bodor csaba Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-243964 Schopný letu 2018.06.05 kollár gábor Vida Lajos Dél-Duna Tagszövetség
HU-2015-D-886753 Schopný letu 2018.06.05 Kovács József Kovács József Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2017-R-102694 Schopný letu 2018.06.05 Kispál László Nedostupné Nedostupné