Nahlásiť zaleteného holuba* Je potrebné zadať aspoň jeden kontakt

Na obrúčke poštového holuba by ste mali nájsť 3 alebo 4 údaje (podľa krajiny pôvodu). Kombinácia týchto údajov je pre každého holuba jedinečná.

 1. Kód krajiny: obvykle 2 alebo viac znakov, ktoré popisujú krajinu pôvodu holuba. Príklady: SK, CZ, HUNG, AUSTRIA, NL, BELG...
 2. Rok: 2 alebo 4 číslice určujúce rok vyliahnutia holuba. Príklady: 02, 10, 14 alebo 2002, 2010, 2014...
 3. Organizácia (pri vybraných krajinách): Označenie organizácie používajú len niektoré zväzy (slovenský, český, nemecký a ďalšie). Označenie organizácie najčastejsšie začína nulou. Prosím nezameňte tento údaj za číslo obrúčky. Príklady: 0107, 0400, 03779... Niekedy sa jedná o špeciálny reťazec ako DERBY, OLIMPIA, VR98, M-55, PZHGP
 4. Číslo obrúčky: číselná hodnota, jedinečná pre danú sériu obrúčok. Príklady: 12, 397, 12556...

Vždy používajte uvedené poradie údajov pri nahlasovaní zaleteného holuba. Údaje môžete oddeliť medzerou, čiarkou, bodkou, dvojbodkou, bodkočiarkou alebo pomlčkou...

Príklady:

 • SK 12 02302 841
 • CZ 08 0245 652
 • DV 12 03548 3214
 • BELG 11 1254788
 • PL 11 PZHGP 45878
 • PL 14 0235 6874
 • HU 11 D 45878
 • HU 14 06 6548

Medzinárodné nástroje pre nahlasovanie zaletených holubov

Zoznam nahlásených holubov

Filter

Označenie obrúčky Stav holuba Dátum Nahlásil Chovateľ Organizácia Detail
RO-2015-486812 Schopný letu 2018.10.23 Guzsik Kevin Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-28-52183 Schopný letu 2018.10.23 Néveri Péter Nedostupné Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2018-13-21557 Schopný letu 2018.10.23 Raffer Roland Nedostupné Közép-Dunántúl Tagszövetség
DV-2018-02618-858 Schopný letu 2018.10.23 Pothurszki Attila Nedostupné Nedostupné
RO-2016-47030 Vyčerpaný 2018.10.23 Görög Dóra Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-15-21079 Schopný letu 2018.10.23 bodor csaba Tóth László Békés Tagszövetség
HU-2010-10-64510 Schopný letu 2018.10.23 Csóka János Nedostupné Hajdú Versenykerület
HU-2018-D-379143 Schopný letu 2018.10.23 Vas Mihaly Nedostupné Nedostupné
HU-2018-M-154690 Schopný letu 2018.10.23 tolnay laszlo Török József Fertőparti Versenykerület
HU-2018-29-83504 Schopný letu 2018.10.23 Szentesi Endre Nedostupné Klubok Tagszövetsége
HU-2018-10-23782 Schopný letu 2018.10.23 szabó szilárd Nedostupné Hajdú Versenykerület
HU-2018-28-53590 Schopný letu 2018.10.22 Kovács Péter Kovács Péter Aranyhomok Tagszövetség
RO-2018-22330 Schopný letu 2018.10.22 Kéri István Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-02-58912 Schopný letu 2018.10.22 Kéri István Nedostupné Villám Klub
PL-2018-02767-19 Schopný letu 2018.10.22 Kéri István Nedostupné Nedostupné
PL-2018-0232-7300 Schopný letu 2018.10.22 Kéri István Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-379763 Schopný letu 2018.10.22 Rokob László Nedostupné Nedostupné
HU-2018-23-94731 Schopný letu 2018.10.22 Zoli Nedostupné Karancs Tagszövetség
HU-2018-23-92352 Schopný letu 2018.10.22 Zoli Nedostupné Karancs Tagszövetség
RO-2018-5083518 Schopný letu 2018.10.21 Bak istvan Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-D-425054 Schopný letu 2018.10.21 Laszlo Istvan Nedostupné Nedostupné
HU-2015-D-944549 Schopný letu 2018.10.21 Burai Pál Nedostupné Nedostupné
HU-2018-26-85877 Schopný letu 2018.10.21 Zoltán Vas Nedostupné Tisza-tó Tagszövetség
HU-2018-15-23846 Vyčerpaný 2018.10.21 Móra Imre Szitás Csaba Békés Tagszövetség
HU-2016-N-1869 Schopný letu 2018.10.21 sütő krisztián Magyari Zsolt Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2012-D-560851 Schopný letu 2018.10.21 Serfőző Lajosné Nedostupné Nedostupné
HU-2018-M-153271 Schopný letu 2018.10.21 surmam M Nedostupné Nedostupné
HU-2018-17-12992 Schopný letu 2018.10.21 Laci Nedostupné Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2016-D-160664 Schopný letu 2018.10.21 Suhaj János Tóth László Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2017-19-62941 Schopný letu 2018.10.21 Bak Istvan Pető Imre Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2017-D-172004 Schopný letu 2018.10.21 Bak Istvan Nedostupné Nedostupné
HU-2014-O-34976 Schopný letu 2018.10.21 Bak Istvan Czeglédi Sándor Hajdú Versenykerület
HU-2017-D-308025 Vyčerpaný 2018.10.21 Laszlo Istvan Sarka Béla ifj. Észak-Kelet Tagszövetség
HU-2016-D-212995 Schopný letu 2018.10.21 SOÓS ISTVÁN Nedostupné Nedostupné
HU-2018-30-22268 Schopný letu 2018.10.21 Bak Istvan Nedostupné Aranyhomok Tagszövetség
HU-2018-D-367624 Schopný letu 2018.10.20 József Nedostupné Nedostupné
RO-2017-70081 Schopný letu 2018.10.20 Molnár Mihály Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
SK-2017-0778-2102 Schopný letu 2018.10.20 Tóth jános Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-194709 Schopný letu 2018.10.20 Molnár Mihály Nedostupné Nedostupné
HU-2017-26-72552 Schopný letu 2018.10.20 zoltán szabó Major Péter Tisza-tó Tagszövetség
HU-2018-19-69205 Schopný letu 2018.10.20 Bársony Mihály Nedostupné Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2018-ROYÁL-144284 Schopný letu 2018.10.20 Wilms László Nedostupné Nedostupné
RO-2018-86112 Schopný letu 2018.10.20 Tichony István Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-23-95888 Schopný letu 2018.10.20 Tichony István Klagyvik Róbert Karancs Tagszövetség
HU-2018-R-153350 Schopný letu 2018.10.20 Tichony István Nedostupné Nedostupné
HU-2018-R-130448 Schopný letu 2018.10.20 Tichony István Nedostupné Nedostupné
HU-2018-R-145626 Schopný letu 2018.10.20 Tichony István Nedostupné Nedostupné
HU-2018-R-154514 Schopný letu 2018.10.20 Tichony István Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-402724 Schopný letu 2018.10.20 sáközi ferenc Szabó János Aranyhomok Tagszövetség
HU-2018-17-8340 Schopný letu 2018.10.19 Horváth István Nedostupné Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2018-D-363277 Schopný letu 2018.10.19 Horváth István Czékus János Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2016-M-146882 Schopný letu 2018.10.19 Kálmán Nedostupné Nedostupné
SK-2018-02709-126 Schopný letu 2018.10.19 Vancza Jenő Nedostupné Nedostupné
RO-2018-598426 Schopný letu 2018.10.19 Gyüjtö István Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2015-D-858396 Schopný letu 2018.10.19 Jónás Krisztián Nedostupné Nedostupné
RO-2018-41362 Schopný letu 2018.10.19 Alföldi Tamás Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-D-422937 Schopný letu 2018.10.19 Duka oliver Nedostupné Nedostupné
HU-2016-19-57324 Schopný letu 2018.10.19 Laci Ulacs János Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2018-05-71975 Schopný letu 2018.10.18 Daniel Megyeri Sándor Dél-Tisza Tagszövetség
HU(-2017-08-72558 Schopný letu 2018.10.18 Dr Hardonyi András0 Nedostupné Észak II. Tagszövetség
HU-2018-28-49747 Schopný letu 2018.10.18 Tibor Pálos Vas Zoltán Tisza-tó Tagszövetség
RO-2015-21006 Schopný letu 2018.10.17 Kiss János Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
RO-2016-131884 Schopný letu 2018.10.17 Kiss János Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
RO-2017-3048854 Schopný letu 2018.10.17 Kiss János Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
RO-2016-971155 Schopný letu 2018.10.17 Kiss János Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
RO-2018-1022324 Schopný letu 2018.10.17 Kiss János Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
RO-2018-1128466 Schopný letu 2018.10.17 Kiss János Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
RO-2018-39275 Schopný letu 2018.10.17 Kiss János Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
RO-2018-39515 Schopný letu 2018.10.17 Kiss János Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
RO-2016-3001003 Schopný letu 2018.10.17 Kiss János Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
RO-2014-1048667 Schopný letu 2018.10.17 Kiss János Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2017-D-304117 Schopný letu 2018.10.17 xy Nedostupné Nedostupné
HU-2018-M-156124 Mŕtvy 2018.10.17 Kiss Bela Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-394620 Schopný letu 2018.10.17 Arpi Losánszki József Tisza-tó Tagszövetség
HU-2018-15-24907 Schopný letu 2018.10.17 varga jános Nedostupné Békés Tagszövetség
HU-2018-D-357015 Schopný letu 2018.10.16 surmam M Nedostupné Nedostupné
HU-2010-09-4553 Mŕtvy 2018.10.16 Boros Balázs Nedostupné Szolnok és Környéke Tagszövetség
HU-2018-08-80550 Zranený 2018.10.16 Gelencsér Sándor Nedostupné Észak II. Tagszövetség
HU-2018-D-383577 Schopný letu 2018.10.16 gabor Nedostupné Nedostupné
HU-2018-30-26670 Schopný letu 2018.10.16 Reinhardt Gábor Nedostupné Aranyhomok Tagszövetség
HU-2017-D-282822 Schopný letu 2018.10.16 Benke István Nedostupné Nedostupné
HU-2006-21-59565 Schopný letu 2018.10.16 Hangonyi Krisztian Nedostupné Hírös Tagszövetség
HU-2012-16-27723 Schopný letu 2018.10.16 Hangonyi Krisztian Nedostupné Esztergom Tagszövetség
HU-2015-D-967002 Schopný letu 2018.10.16 Hangonyi Krisztian Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-293813 Schopný letu 2018.10.16 Hangonyi Krisztian Gál József Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2012-05-36678 Mŕtvy 2018.10.16 bodor csaba Nedostupné Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2012-D-456549 Mŕtvy 2018.10.16 bodor csaba Nedostupné Nedostupné
HU-2014-21-31826 Vyčerpaný 2018.10.16 Gulyás László Farkas Sándor Hírös Tagszövetség
HU-2017-D-299227 Schopný letu 2018.10.16 Gulyás László Vizi János Aranyhomok Tagszövetség
HU-2015-D-925633 Vyčerpaný 2018.10.16 Tóth László Tekes Gábor Aranyhomok Tagszövetség
HU-2011-O-8794 Vyčerpaný 2018.10.16 Tóth László Szabó Mihály Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2017-N-6172 Vyčerpaný 2018.10.16 varga Ferenc Kiss Ferenc Aranyhomok Tagszövetség
HU-2017-M-147084 Vyčerpaný 2018.10.16 varga Ferenc Kovács Péter Aranyhomok Tagszövetség
RO-2017-9002131 Vyčerpaný 2018.10.16 Kiss János Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-M-151061 Vyčerpaný 2018.10.15 Attila Szabó Raffer Roland Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-M-15161 Vyčerpaný 2018.10.15 Attila Szabó Nedostupné Nedostupné
HU-2018-13-24475 Schopný letu 2018.10.15 Hanich Mihály Nedostupné Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-04-86786 Schopný letu 2018.10.15 jó zsi Mancsi István Dél-Duna Tagszövetség
RO-2018-515862 Schopný letu 2018.10.15 toth lászló Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-R-131236 Schopný letu 2018.10.15 Pilek Jozef Nedostupné Nedostupné
HU-2018-21-42414 Schopný letu 2018.10.15 Pilek Jozef Tompa Zsolt Hírös Tagszövetség
HU-2018-12-59704 Schopný letu 2018.10.15 Pilek Jozef Ötvösi László Tatabánya Tagszövetség
HU-2015-08-54955 Schopný letu 2018.10.15 Csikós izidor Berencsi István Észak II. Tagszövetség
HU-2015-D-955255 Schopný letu 2018.10.15 Csikós izidor Dorogi Ferenc Villám Klub
HU-2011-23-43052 Schopný letu 2018.10.15 Jónás Krisztián Nedostupné Karancs Tagszövetség
HU-2016-08-66682 Schopný letu 2018.10.15 Csikós izidor Kovács István Észak II. Tagszövetség
HU-2018-29-86590 Schopný letu 2018.10.15 Gelencsér S. Szalai Ferenc Klubok Tagszövetsége
PL-2018-0523-451 Schopný letu 2018.10.15 Kovács József Nedostupné Nedostupné
HU-2018-13-22040 Schopný letu 2018.10.15 Kovács József Bognár Gyula ifj. Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-12-59013 Schopný letu 2018.10.15 Kovács József Horváth János Tatabánya Tagszövetség
HU-2018-D-425057 Schopný letu 2018.10.15 Sós Sándor Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-425983 Mŕtvy 2018.10.15 Feri Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-416992 Schopný letu 2018.10.15 Schwarcz Ferenc Nedostupné Nedostupné
HU-2009-50-27708 Schopný letu 2018.10.14 jani Nedostupné Nedostupné
HU-2018-06-37949 Schopný letu 2018.10.14 Julia Pásztor István Dunakanyar Tagszövetség
HU-2006-2018-37949 Schopný letu 2018.10.14 j Nedostupné Nedostupné
HU-2015-O-43987 Schopný letu 2018.10.14 jani Megyeri Sándor Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2017-23-85863 Schopný letu 2018.10.14 Zoli Bátka József Karancs Tagszövetség
HU-2017-D-309843 Schopný letu 2018.10.14 Zoli Nedostupné Nedostupné
HU-2018-12-59968 Schopný letu 2018.10.14 KOVÁCS MIKLÓS Tankó Győző Tatabánya Tagszövetség
HU-2018-11-26547 Schopný letu 2018.10.14 Kotricd Zoltán Fülöp Gábor Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2017-ROYáL-123403 Schopný letu 2018.10.14 Merényi Károly Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-405126 Schopný letu 2018.10.14 Varga István Varga István Dél-Duna Tagszövetség
HU-2018-28-50721 Vyčerpaný 2018.10.14 LAJOS Farkas Béla Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2016-D-121187 Schopný letu 2018.10.14 Vámosi István Viglidán Péter Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2018-N-11948 Schopný letu 2018.10.14 Vámosi István Petromárko Zsigmond Esztergom Tagszövetség
HU-2017-N-7966 Schopný letu 2018.10.14 Vámosi István Richter Ferenc Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2018-17-15123 Schopný letu 2018.10.14 Dr. Cziger Zsolt Nedostupné Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2017-R-121689 Schopný letu 2018.10.14 Vámosi István Kállai Ákos Dunakanyar Tagszövetség
HU-2017-N-5384 Schopný letu 2018.10.14 Vámosi István Csóri Lilla Patricia Dél-Duna Tagszövetség
HU-2018-02-59024 Mŕtvy 2018.10.14 Krizan Péter Nedostupné Villám Klub
HU-2018-P-22351 Schopný letu 2018.10.14 János Vén Ferenc Dél-Duna Tagszövetség
HU-2018-25-49060 Schopný letu 2018.10.14 Szentesi Endre Nedostupné Szigetköz-Rábaköz Tagszövetség
HU-2018-D-357015 Schopný letu 2018.10.14 Surman Mihály Nedostupné Nedostupné
HU-2010-13-51283 Schopný letu 2018.10.14 Zálai István Nedostupné Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2014-17-71508 Schopný letu 2018.10.14 Papp attila Szénási László Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2016-D-164963 Schopný letu 2018.10.14 Zálai István Nedostupné Nedostupné
HU-2015-13-835 Schopný letu 2018.10.14 Stolmàr Tibor Nedostupné Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-19-66640 Schopný letu 2018.10.14 Duka Oliver Nedostupné Törökszentmiklós Tagszövetség
RO-2018-381087 Schopný letu 2018.10.13 Jakab István Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-11-27657 Schopný letu 2018.10.13 Jakab István Németh László Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2018-12-60227 Schopný letu 2018.10.13 Ozsvárt Zoltán Végh Mihály Tatabánya Tagszövetség
HU-2018-04-86192 Schopný letu 2018.10.13 Gábor Szalavics Cziger Zsolt Dr. Dél-Duna Tagszövetség
HU-2018-R-150863 Schopný letu 2018.10.13 Csajàgi Jàcint Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-123020 Schopný letu 2018.10.13 boros istvan Szigethi Sándor Fertőparti Versenykerület
HU-2018-20-95887 Schopný letu 2018.10.13 i Kovács Vilmos Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2017-R-101743 Schopný letu 2018.10.13 Tomas Nagy Nedostupné Nedostupné
HU-2017-R-115954 Schopný letu 2018.10.13 Tomas Nagy Kapás Dávid Hírös Tagszövetség
HU-2018-19-66265 Schopný letu 2018.10.13 Szutyanyi Tibor Pintér Imre Törökszentmiklós Tagszövetség
FR-2017-5001874 Zranený 2018.10.13 toth lászló Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2017-20-91017 Schopný letu 2018.10.13 Laci Nedostupné Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-19-70845 Schopný letu 2018.10.13 Csobánczi László Tóth József Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2017-D-248311 Mŕtvy 2018.10.13 Csobánczi László Nedostupné Nedostupné
HU-2016-R-4232 Schopný letu 2018.10.12 Kocsis Stefan Ördög Béla Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2016-R-14095 Zranený 2018.10.12 Pintér László Nedostupné Nedostupné
HU-2018-19-67758 Schopný letu 2018.10.12 Gazdag Béla Ulacs János Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2018-D-418633 Schopný letu 2018.10.12 Lajos Schindler Gábor Dr. Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2017-06-34415 Schopný letu 2018.10.12 Gyenes Péter Nedostupné Dunakanyar Tagszövetség
HU-2018-D-364915 Schopný letu 2018.10.12 Dr Kassai Péter Lázár Zoltán Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2018-D-367934 Schopný letu 2018.10.12 orban.geza@citromail.hu Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-389184 Schopný letu 2018.10.12 zoltán szabó Nagy Mihály Békés Tagszövetség
HU-2018-15-26078 Schopný letu 2018.10.12 zoltán szabó Nedostupné Békés Tagszövetség
HU-2018-D-394833 Schopný letu 2018.10.12 zoltán szabó Nedostupné Nedostupné
HU-2018-15-24356 Schopný letu 2018.10.12 Kiraly _andrea Nedostupné Békés Tagszövetség
HU-2017-D-301138 Zranený 2018.10.12 Balog Norbert Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-425054 Mŕtvy 2018.10.12 Laszlo Istvan Nedostupné Nedostupné
RO-2018-4021605 Schopný letu 2018.10.11 Baksa Tibor Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-02-62201 Schopný letu 2018.10.11 Wilms László Nedostupné Villám Klub
CRO-2017-30981 Mŕtvy 2018.10.11 Gombási Árpád Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2017-N-5472 Schopný letu 2018.10.11 Tomi Tóth Kárász László Aranyhomok Tagszövetség
HU-2018-17-13011 Schopný letu 2018.10.11 Attila Nedostupné Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2018-D-420201 Schopný letu 2018.10.11 Kereszti Attila Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-370570 Mŕtvy 2018.10.11 Lex Mátyás Nedostupné Nedostupné
HU-2018-11-235 Zranený 2018.10.11 Ivana Henke Nedostupné Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2007-M-115211 Schopný letu 2018.10.11 bodor csaba Nedostupné Nedostupné
HU-2017-02-54279 Mŕtvy 2018.10.11 László Attila Nedostupné Villám Klub
HU-2015-D-904438 Mŕtvy 2018.10.11 józsef Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-199591 Schopný letu 2018.10.11 Lády Tibor J.Varga Attila Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2016-D-176220 Schopný letu 2018.10.11 Lády Tibor Nagy László Klubok Tagszövetsége
HU-2018-D-397263 Schopný letu 2018.10.11 Burkon Dániel Nedostupné Nedostupné
HU-2018-14-43380 Schopný letu 2018.10.11 Lajos Nedostupné Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-D-392274 Schopný letu 2018.10.10 Kleizer István Nagy József Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-D-363219 Schopný letu 2018.10.10 Lády Tibor Czékus János Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2018-11-20956 Schopný letu 2018.10.10 Pintér László Rédecsi Tibor Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2008-13-9577 Schopný letu 2018.10.10 Kovács József Nedostupné Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-28-52186 Schopný letu 2018.10.10 Kovács József Csipkés Viktor Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2018-27-64500 Schopný letu 2018.10.10 Kovács József Nedostupné Észak-Kelet Tagszövetség
HU-2018-04-90043 Schopný letu 2018.10.10 Kovács József Jurászik Sándor László Dél-Duna Tagszövetség
HU-2018-04-86212 Schopný letu 2018.10.10 Kovács József Cziger Zsolt Dr. Dél-Duna Tagszövetség
HU-2018-25-50346 Schopný letu 2018.10.10 Vámosi István Hofbauer Zsolt Szigetköz-Rábaköz Tagszövetség
HU-2018-D-379692 Schopný letu 2018.10.10 Janes Gyula Scheily József Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-28-53376 Schopný letu 2018.10.10 kiss attila Nedostupné Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2018-P-23276 Schopný letu 2018.10.10 Czödör Tamás Kecskeméti István Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-01-82635 Schopný letu 2018.10.10 Lüdtke Nedostupné B-I. Szilasmenti Tagszövetség
HU-2014-D-799816 Schopný letu 2018.10.10 Branislav Barcin Nedostupné Nedostupné
HU-2017-10-17739 Schopný letu 2018.10.10 Csizmás Jenő Baja Kállai István Hajdú Versenykerület
HU-2018-R-151432 Vyčerpaný 2018.10.10 Kadlicsek Ádám Nedostupné Nedostupné
DV-2018-0232-7814 Schopný letu 2018.10.10 Laci Nedostupné Nedostupné
HU-2018-04-86669 Schopný letu 2018.10.10 Špaňúr Jozef Kiss Gyula Dél-Duna Tagszövetség
HU-2018-D-393393 Vyčerpaný 2018.10.10 Morvai Zoltán Nedostupné Nedostupné
HU-2016-05-61042 Schopný letu 2018.10.09 Laci Nedostupné Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2018-GOD-900293 Schopný letu 2018.10.09 Dömsödi Csaba Nedostupné Nedostupné
HU-2017-M-147176 Schopný letu 2018.10.09 Dömsödi Csaba Schill György Dél-Duna Tagszövetség
RO-2017-577933 Schopný letu 2018.10.09 Dömsödi Csaba Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
RO-2016-981076 Schopný letu 2018.10.09 Dömsödi Csaba Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-14-40903 Schopný letu 2018.10.09 Dömsödi Csaba Nedostupné Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-16-51701 Schopný letu 2018.10.09 Dömsödi Csaba Balogh Ferenc Esztergom Tagszövetség
HU-2018-30-26378 Schopný letu 2018.10.09 Viniczai Attila Bera Márton Aranyhomok Tagszövetség
HU-2018-D-402367 Schopný letu 2018.10.09 Viniczai Attila Nagy Ferenc Aranyhomok Tagszövetség
HU-2008-09-87372 Schopný letu 2018.10.09 Juhász István Nedostupné Szolnok és Környéke Tagszövetség
RO-2017-270888 Schopný letu 2018.10.09 Hernyes Péter Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
RO-2018-9013880 Schopný letu 2018.10.09 zsolt Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2017-R-108714 Schopný letu 2018.10.09 Brumár Attila Nedostupné Nedostupné
HU-2010-M-124248 Schopný letu 2018.10.09 kollár ottó Nedostupné Nedostupné
HU-2018-26-79383 Vyčerpaný 2018.10.09 sido Süveges Gergő Tisza-tó Tagszövetség
HU-2018-R-13439 Schopný letu 2018.10.09 Magna Pigeons Nedostupné Nedostupné
SK-2018-02101-101 Schopný letu 2018.10.09 Domonkos Miklós Nedostupné Nedostupné
RO-2018-3041031 Schopný letu 2018.10.09 ferenc Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2017-D-271054 Schopný letu 2018.10.09 Péter Németh László Tatabánya Tagszövetség
HU-2018-28-50203 Vyčerpaný 2018.10.09 Sándor Zoltán Szűcs László Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2017-19-64567 Schopný letu 2018.10.09 Vér Krisztián Erdei László Törökszentmiklós Tagszövetség
SRB-2018-319019 Vyčerpaný 2018.10.09 Kis Béla Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2017-R-122039 Schopný letu 2018.10.09 Bedő Szabolcs Nedostupné Nedostupné
HU-2018-11-24192 Schopný letu 2018.10.08 Vámosi István Nedostupné Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2017-D-264739 Schopný letu 2018.10.08 Vámosi István Tóth István Kisalföld Postagalamb Versenykerület
RO-2018-137 Schopný letu 2018.10.08 Tarczi Ferenc ifj. Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-R-137105 Vyčerpaný 2018.10.08 sütő krisztián Kóczián József B-I. Szilasmenti Tagszövetség
HU-2018-D-369164 Schopný letu 2018.10.08 Károly Horváth Migléczi Attila Észak II. Tagszövetség
Ró-2018-FCI-40229227 Zranený 2018.10.08 Valentinyi Pálné Nedostupné Nedostupné
HU-2014-17-72449 Schopný letu 2018.10.08 Surman Mihály Nedostupné Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2017-D-321488 Schopný letu 2018.10.08 Bagi Ferenc Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-386896 Schopný letu 2018.10.08 Földing Norbert Stéhli Péter Magyar Postagalamb Sportszövetség
HUNGDERBY-2018-D-360860 Schopný letu 2018.10.08 Branislav Klučka Nedostupné Nedostupné
PL-2018-0515-45 Schopný letu 2018.10.08 Hajzer Csaba Nedostupné Nedostupné
HU-2018-17-15428 Schopný letu 2018.10.08 Sándor Zoltán Nedostupné Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2018-11-29758 Schopný letu 2018.10.08 Szilvia Nedostupné Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2018-08-84899 Mŕtvy 2018.10.08 Kis István Nedostupné Észak II. Tagszövetség
Hú-2012-05-32623 Schopný letu 2018.10.08 Veréb István Nedostupné Dél-Tisza Tagszövetség
Hú-2017-13-16692 Schopný letu 2018.10.08 Veréb István Bischof Gábor Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-D-382759 Schopný letu 2018.10.08 Schubert Heinz Vida József Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HUNGDERBY-2016-D-100154 Schopný letu 2018.10.07 Milan Nedostupné Nedostupné
HUNGDERBY-2018-D-415108 Schopný letu 2018.10.07 Milan Nedostupné Nedostupné
HUNGDERBY-2018-D-369659 Schopný letu 2018.10.07 Milan Nedostupné Nedostupné
HU-2018-11-24493 Schopný letu 2018.10.07 Milan Mozsolicz Vilmos Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2018-14-40090 Schopný letu 2018.10.07 Galschneider Peter Nedostupné Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2016-26-66125 Schopný letu 2018.10.07 Hegedüs Péter Dr. Kovács László id. Karancs Tagszövetség
HU-2015-D-968731 Mŕtvy 2018.10.07 Veréb Krisztina Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-356454 Schopný letu 2018.10.07 Toma Petrovic Tapuska Márk Tatabánya Tagszövetség
HU-2018-D-390948 Schopný letu 2018.10.07 lacika Tóth József Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2018-05-76804 Schopný letu 2018.10.07 laci Nedostupné Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2018-N-12727 Schopný letu 2018.10.07 Milan Nedostupné Nedostupné
HU-2018-16-51165 Schopný letu 2018.10.07 csille józsef Nedostupné Esztergom Tagszövetség
HU-2018-04-89396 Schopný letu 2018.10.07 Tripo István Nedostupné Dél-Duna Tagszövetség
HU-2018-28-52933 Schopný letu 2018.10.07 Tripo István Ozsvár József Közép-Tisza Tagszövetség
RO-2018-40811 Schopný letu 2018.10.07 viki Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
RO-2018-3046025 Schopný letu 2018.10.07 viki Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
RO-2018-336323 Schopný letu 2018.10.07 Biró Szabolcs Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-06-35269 Schopný letu 2018.10.07 Horvath Jeno es fia Nedostupné Dunakanyar Tagszövetség
HU-2016-D-119140 Schopný letu 2018.10.07 Zoli Kovács Pál Észak II. Tagszövetség
HU-2018-D-359032 Schopný letu 2018.10.07 Csőgör József Dezső Ferenc Dél-Duna Tagszövetség
HU-2017-D-248947 Schopný letu 2018.10.07 Némedi József Halász András Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2018-08-82567 Schopný letu 2018.10.07 Csikós izidor Kovács István Észak II. Tagszövetség
DV-2018-05301-212 Schopný letu 2018.10.07 Surman Mihály Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D248-947 Schopný letu 2018.10.07 Némedi József Nedostupné Nedostupné
HU-2016-17-93808 Schopný letu 2018.10.07 Surman Mihály Horváth István Aranyhomok Tagszövetség
HU-2014-19-47505 Schopný letu 2018.10.07 Kispál László Nedostupné Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2018-27-67010 Schopný letu 2018.10.07 Varga Nedostupné Észak-Kelet Tagszövetség
HU-2015-P-14474 Schopný letu 2018.10.07 Varga Fekete László Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2017-17-6714 Schopný letu 2018.10.07 zsikai attila Nedostupné Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2017-17-6 Schopný letu 2018.10.07 zsikai attila Nedostupné Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2018-M-152991 Schopný letu 2018.10.07 Horváth Kovács András Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2018-19-66795 Vyčerpaný 2018.10.07 Horváth Kiss Károly Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2017-17-3926 Schopný letu 2018.10.07 Surman Mihály Nedostupné Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2018-R-141367 Schopný letu 2018.10.07 Nagy Imre Nedostupné Nedostupné
HU-2018-N-11074 Schopný letu 2018.10.07 deimel tamás Széles József Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2018-43-1747 Schopný letu 2018.10.07 Füredi Péter Jóna László HPSE
HU-2018-D-413860 Schopný letu 2018.10.07 Jozef Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-357963 Mŕtvy 2018.10.07 Sebestyén László Sinka Zoltán Villám Klub
HU-2018-HU-12306 Zranený 2018.10.06 s Nedostupné Nedostupné
HU-2018-11-29978 Vyčerpaný 2018.10.06 Lády Tibor Mozsolicz Vilmos Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2018-D-371909 Vyčerpaný 2018.10.06 Lády Tibor Kocsis Gábor Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2018-D-363399 Schopný letu 2018.10.06 Papdi Imre Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-404128 Schopný letu 2018.10.06 i Nedostupné Nedostupné
HU-2018-28-51684 Schopný letu 2018.10.06 Prokop János Gavrilete István Észak II. Tagszövetség
HU-2018-28-51629 Schopný letu 2018.10.06 Prokop János Nedostupné Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2018-31-3256 Schopný letu 2018.10.06 pupi Fodor Tamás ifj. Fertőparti Versenykerület
HU-2018-17-11069 Schopný letu 2018.10.06 Laci Nedostupné Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
KERESEM-2018-20-96063 Schopný letu 2018.10.06 kefepgduc Pécsvárad Nedostupné Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
KERESEM-2018-20-96060 Schopný letu 2018.10.06 kefepgduc Pécsvárad Nedostupné Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-20-96060 Mŕtvy 2018.10.06 Kovács FERENC Nedostupné Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-D-380786 Zranený 2018.10.06 nagy józsef Andik János Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-R-143247 Schopný letu 2018.10.06 kujanik Nedostupné Nedostupné
RO-2018-565543 Schopný letu 2018.10.06 csoka janos Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
RO-2018-57026 Schopný letu 2018.10.05 jani Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-D-416059 Zranený 2018.10.05 Sebrstyén László Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-398768 Schopný letu 2018.10.05 Magoci imrich Nedostupné Nedostupné
HU-2017-R-10074 Schopný letu 2018.10.05 sütő krisztián Nedostupné Nedostupné
HU-2017-23-96501 Schopný letu 2018.10.05 bajcsai károly Nedostupné Karancs Tagszövetség
HU-2017-D-240061 Schopný letu 2018.10.05 Burkon Dàniel Tihon József Magyar Postagalamb Sportszövetség
SRB-2018-978424 Vyčerpaný 2018.10.05 Bákonyi Fanni Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-15-20579 Schopný letu 2018.10.05 Rèti Attila Csarnai Szilárd Békés Tagszövetség
SRB-2018-967773 Vyčerpaný 2018.10.05 orban.geza@citromail.hu Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-07-58703 Schopný letu 2018.10.05 Tóth János Nedostupné Hatvan és Környéke Tagszövetség
HU-2018-D-412202 Schopný letu 2018.10.05 Juhász István Hagymási János Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2018-D-382754 Mŕtvy 2018.10.05 Burkon Dániel Vida József Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2017-10-17264 Schopný letu 2018.10.05 csikós zoltán Nedostupné Hajdú Versenykerület
HU-2017-D-340266 Schopný letu 2018.10.05 csikós zoltán Nedostupné Nedostupné
HU-2018-04-89410 Schopný letu 2018.10.05 csikós zoltán Békefi József Dél-Duna Tagszövetség
HU-2017-D-284516 Schopný letu 2018.10.05 csikós zoltán Tóth Péter Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2016-D-185822 Schopný letu 2018.10.05 csikós zoltán Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-418245 Schopný letu 2018.10.05 Liszi József Nedostupné Nedostupné
HU-2017-30-2144 Zranený 2018.10.05 Erik Patro Nedostupné Aranyhomok Tagszövetség
HU-2018-26-79833 Schopný letu 2018.10.05 Borka imre Borók János Tisza-tó Tagszövetség
HU-2017-10-20956 Schopný letu 2018.10.04 Szabó Károly Nagy Sándor Hajdú Versenykerület
HU-2017-D-335461 Zranený 2018.10.04 Kis László Nedostupné Nedostupné
RO-2018-302161 Zranený 2018.10.04 Pothurszki Attila Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-12-60565 Vyčerpaný 2018.10.04 b.tibi Nedostupné Tatabánya Tagszövetség
HU-2018-11-24706 Mŕtvy 2018.10.04 Róbert Szarvas József Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2014-D-835794 Schopný letu 2018.10.04 Laci Nedostupné Nedostupné
HU-2013-D-649168 Schopný letu 2018.10.04 Bozsó Jani Nedostupné Nedostupné
HU-2014-18-31876 Schopný letu 2018.10.04 Bozsó Jani Nedostupné Miskolc Tagszövetség
HU-2018-29-83224 Zranený 2018.10.04 Szebényi Béla Nedostupné Klubok Tagszövetsége
SK-2018-M-55-2447 Zranený 2018.10.04 Tellár Ferencné Nedostupné Nedostupné
HU-2015-O-46398 Schopný letu 2018.10.04 Fejős Zsolt Nedostupné Nedostupné
HU-2018-R-151985 Schopný letu 2018.10.04 LACI Nedostupné Nedostupné
HU-2018-29-83359 Schopný letu 2018.10.04 LACI Nedostupné Klubok Tagszövetsége
HU-2018-D-418826 Schopný letu 2018.10.04 Lex Mátyás Nedostupné Nedostupné
HU-2018-26-81534 Schopný letu 2018.10.04 Lex Mátyás Szabó Zoltán Tisza-tó Tagszövetség
HU-2018-10-27773 Schopný letu 2018.10.04 Lex Mátyás Nedostupné Hajdú Versenykerület
HU-2018-R-10074 Schopný letu 2018.10.03 sütő krisztián Nedostupné Nedostupné
HU-2017-N-6788 Schopný letu 2018.10.03 sütő krisztián Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-372950 Schopný letu 2018.10.03 Szépfalusi István Prém Zoltán Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2018-D-374619 Schopný letu 2018.10.03 Dohňanský František Tóth Márk Kisalföld Postagalamb Versenykerület
RO-2018-275237 Schopný letu 2018.10.03 Radács András Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-N-10864 Vyčerpaný 2018.10.03 Varga László Vatai Gyula Tisza-tó Tagszövetség
HU-2018-27-64620 Vyčerpaný 2018.10.03 Balázs András Nedostupné Észak-Kelet Tagszövetség
HU-2014-D-753573 Schopný letu 2018.10.03 Fuhrmann Lászlo Nedostupné Nedostupné
HU-2013-D-579318 Mŕtvy 2018.10.03 bodor csaba Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-420093 Schopný letu 2018.10.03 Laci Nedostupné Nedostupné
HU-2018-M-153045 Schopný letu 2018.10.03 Fuhrmann Lászlo Nedostupné Nedostupné
HU-2014-16-35771 Schopný letu 2018.10.03 Kéroly Horváth Nedostupné Esztergom Tagszövetség
HU-2017-14-32621 Mŕtvy 2018.10.03 bodor csaba Nedostupné Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2017-D-313729 Mŕtvy 2018.10.03 bodor csaba Nedostupné Nedostupné
HU-2018-R-137507 Schopný letu 2018.10.03 Kovács Béla Nedostupné Nedostupné
HU-2017-13-15297 Schopný letu 2018.10.02 Krsko Gyula Nedostupné Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-27-64320 Schopný letu 2018.10.02 Kovács Miklós Nedostupné Észak-Kelet Tagszövetség
HU-2017-R-100063 Schopný letu 2018.10.02 sütő krisztián Nedostupné Nedostupné
HU-2018-31-4098 Vyčerpaný 2018.10.02 Fazakas zoltan Németh Lászlóné Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2018-07-55977 Schopný letu 2018.10.02 sütő krisztián Nedostupné Hatvan és Környéke Tagszövetség
HU-2018-23-90711 Schopný letu 2018.10.02 Kovács Attila Zsidai Tamás Karancs Tagszövetség
HU-2018-D-408701 Schopný letu 2018.10.02 Szalay István Lisztes Imre Hajdú Versenykerület
HUI-2018-D-408701 Schopný letu 2018.10.02 Szalay István Nedostupné Nedostupné
HU-2018-08-87304 Schopný letu 2018.10.02 zoltán szabó Nedostupné Észak II. Tagszövetség
HU-2018-13-26620 Schopný letu 2018.10.02 Hajós Gábor Nedostupné Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-D-380786 Mŕtvy 2018.10.02 Tóth Tibor Andik János Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-D-402965 Schopný letu 2018.10.02 Zsigó László Nedostupné Nedostupné
HU-2018-R-147553 Schopný letu 2018.10.02 Komáromi Tibor Nedostupné Nedostupné
HU-2018-R-145172 Schopný letu 2018.10.02 Komáromi Tibor Nedostupné Nedostupné
HU-2018-10-24592 Schopný letu 2018.10.02 Csontos Gyula Nedostupné Hajdú Versenykerület
HU-2018-N-13295 Schopný letu 2018.10.02 Šuhaj János Nedostupné Nedostupné
HU-2018-04-84443 Schopný letu 2018.10.02 Wiedermann Karoly Faragó József Dél-Duna Tagszövetség
HU-2018-28-49592 Schopný letu 2018.10.02 Pintér László Radócz József Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-11-27415 Schopný letu 2018.10.02 Fenyvesi Béla Polgár József Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2017-25-43847 Schopný letu 2018.10.02 Milan Pazúr Tell Attila Szigetköz-Rábaköz Tagszövetség
HU-2018-15-26073 Schopný letu 2018.10.02 zoltán szabó Nedostupné Békés Tagszövetség
HU-2018-22-47170 Schopný letu 2018.10.01 László Takács Pók Győző Gábor Észak-Kelet Tagszövetség
HU-2016-25-43102 Schopný letu 2018.10.01 Dohňanský František Gosztonyi Imre Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-D-392659 Schopný letu 2018.10.01 Lőrincz András Nedostupné Nedostupné
CRO-2018-15002 Schopný letu 2018.10.01 Racz Arpad Vidak Lila Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-M-151251 Schopný letu 2018.10.01 Racz Arpad Jámbor Zoltán Közép-Dunántúl Tagszövetség
RO-2018-382644 Schopný letu 2018.10.01 Malasics Péter Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-43-601 Schopný letu 2018.10.01 Török Zoltán Lázár Péter Hajdú Versenykerület
HU-2018-13-24477 Vyčerpaný 2018.10.01 LAJOS Nedostupné Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-12-60976 Vyčerpaný 2018.10.01 Kereszti Attila Ványi Gábor Tatabánya Tagszövetség
HU-2018-26-78825 Vyčerpaný 2018.10.01 Kereszti Attila Medgyesi Zoltán Tisza-tó Tagszövetség
HU-2018-D-377782 Mŕtvy 2018.10.01 Gábor Fenyvesi Béla Tatabánya Tagszövetség
HU-2018-R-153348 Schopný letu 2018.10.01 Sanyi Nedostupné Nedostupné
HU-2018-10-25539 Mŕtvy 2018.10.01 András Nedostupné Hajdú Versenykerület
HU-2018-20-9440 Schopný letu 2018.10.01 Lipták Ferenc Nedostupné Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2017-D-242039 Schopný letu 2018.10.01 Ferenc Vidra Nedostupné Nedostupné
HU-2018-19-66779 Vyčerpaný 2018.10.01 Ferenc Vidra Kiss Károly Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2014-09-26455 Vyčerpaný 2018.10.01 orban.geza@citromail.hu Nedostupné Szolnok és Környéke Tagszövetség
HU-2018-D-389016 Schopný letu 2018.10.01 zoltán szabó Nedostupné Nedostupné
HU-2018-12-60933 Zranený 2018.10.01 Horváth János Major Tamás Tatabánya Tagszövetség
HU-2018-D-363303 Vyčerpaný 2018.10.01 Sándor Zoltán Czékus János Dél-Tisza Tagszövetség
SK-2018-0195-1802 Schopný letu 2018.10.01 Riegler Zsolt Nedostupné Nedostupné
HU-2018-11-24212 Schopný letu 2018.10.01 Milan Pazúr Tolnay László Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2018-12-59957 Schopný letu 2018.10.01 Milan Pazúr Tankó Győző Tatabánya Tagszövetség
HU-2018-15-25948 Schopný letu 2018.10.01 Magoci lmre Fábián Miklós Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2017-04-76730 Schopný letu 2018.10.01 Pató Eszter Horváth Imre Dél-Duna Tagszövetség
HU-2018-14-42180 Schopný letu 2018.10.01 Juhász Pál Nedostupné Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
RO-2018-9558 Schopný letu 2018.10.01 Juhász Pál Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2017-10-21695 Schopný letu 2018.10.01 Suhajda Krisztián Nedostupné Hajdú Versenykerület
HU-2018-10-24784 Schopný letu 2018.10.01 Suhajda Krisztián Nedostupné Hajdú Versenykerület
HU-2018-D-392363 Vyčerpaný 2018.10.01 CSÓKA JÁNOS Németh Zoltán Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-R-153301 Schopný letu 2018.10.01 Czödör Tamás Nedostupné Nedostupné
HU-2018-06-35141 Schopný letu 2018.10.01 Néveri Péter Nedostupné Dunakanyar Tagszövetség
HU-2018-ö6-35141 Schopný letu 2018.10.01 Néveri Péter Nedostupné Nedostupné
HU-2018-04-86979 Schopný letu 2018.10.01 molnár lászló Marosi János Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-ROIAL-138123 Schopný letu 2018.09.30 Peter Nedostupné Nedostupné