Nahlásiť zaleteného holuba* Je potrebné zadať aspoň jeden kontakt

Na obrúčke poštového holuba by ste mali nájsť 3 alebo 4 údaje (podľa krajiny pôvodu). Kombinácia týchto údajov je pre každého holuba jedinečná.

 1. Kód krajiny: obvykle 2 alebo viac znakov, ktoré popisujú krajinu pôvodu holuba. Príklady: SK, CZ, HUNG, AUSTRIA, NL, BELG...
 2. Rok: 2 alebo 4 číslice určujúce rok vyliahnutia holuba. Príklady: 02, 10, 14 alebo 2002, 2010, 2014...
 3. Organizácia (pri vybraných krajinách): Označenie organizácie používajú len niektoré zväzy (slovenský, český, nemecký a ďalšie). Označenie organizácie najčastejsšie začína nulou. Prosím nezameňte tento údaj za číslo obrúčky. Príklady: 0107, 0400, 03779... Niekedy sa jedná o špeciálny reťazec ako DERBY, OLIMPIA, VR98, M-55, PZHGP
 4. Číslo obrúčky: číselná hodnota, jedinečná pre danú sériu obrúčok. Príklady: 12, 397, 12556...

Vždy používajte uvedené poradie údajov pri nahlasovaní zaleteného holuba. Údaje môžete oddeliť medzerou, čiarkou, bodkou, dvojbodkou, bodkočiarkou alebo pomlčkou...

Príklady:

 • SK 12 02302 841
 • CZ 08 0245 652
 • DV 12 03548 3214
 • BELG 11 1254788
 • PL 11 PZHGP 45878
 • PL 14 0235 6874
 • HU 11 D 45878
 • HU 14 06 6548

Medzinárodné nástroje pre nahlasovanie zaletených holubov

Zoznam nahlásených holubov

Filter

Označenie obrúčky Stav holuba Dátum Nahlásil Chovateľ Organizácia Detail
HU-2010-09417-19 Zranený 2017.01.23 Milovan Onjin Nedostupné Nedostupné
HU-2016-11571-15 Schopný letu 2017.01.23 Kovécs Attila Nedostupné Nedostupné
HU-2015-11571-2016 Schopný letu 2017.01.23 Kovécs Attila Nedostupné Nedostupné
HU-2016-N-4814 Schopný letu 2017.01.22 Horváth Gyula Ürge Ágoston Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2016-D-171725 Schopný letu 2017.01.22 István Burda Komócsin József Békés Tagszövetség
HU-2016-29-67854 Schopný letu 2017.01.22 István Burda Nagy István Klubok Tagszövetsége
HU-2016-D-193263 Schopný letu 2017.01.22 Mihalik Antal Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-105659 Schopný letu 2017.01.22 Mihalik Antal Nedostupné Nedostupné
HU-2016-30-10067 Mŕtvy 2017.01.22 Istvàn Kapus Endre Aranyhomok Tagszövetség
HU-2015-D-926890 Mŕtvy 2017.01.22 Laszlo Varga Mihály Hírös Tagszövetség
HU-2011-25-14639 Schopný letu 2017.01.22 Fehér Ferenc Nedostupné Nedostupné
HU-2015-D-860958 Schopný letu 2017.01.22 Konrád János Császár András Dunakanyar Tagszövetség
HU-2016-05-62077 Schopný letu 2017.01.22 Oravecz Sándor Nedostupné Nedostupné
HU-2014-12-42258 Schopný letu 2017.01.21 Kovács János Gyimesi Péter Tatabánya Tagszövetség
HU-2014-11-86150 Schopný letu 2017.01.21 Lády Tibor Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-968537 Schopný letu 2017.01.21 zoltán szabó Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-109408 Schopný letu 2017.01.20 Zsolt Szatmári Sándor Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2009-08-14000 Vyčerpaný 2017.01.20 Kárász Dominika Nedostupné Nedostupné
HU-2015-D-885039 Zranený 2017.01.20 Robert Nedostupné Nedostupné
HU-2009-50-31444 Zranený 2017.01.20 Robert Nedostupné Nedostupné
AUSZTRIA-2015-312-77 Schopný letu 2017.01.20 Bagi Káoly Nedostupné Nedostupné
HU-2016-13-10145 Schopný letu 2017.01.20 Bagi Káoly Nedostupné Nedostupné
HU-2010-14-2720 Schopný letu 2017.01.19 Bengő Miklós Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-171421 Schopný letu 2017.01.19 Knyihár János Turák Károly Felek Árpád Békés Tagszövetség
RO-2016-302208 Schopný letu 2017.01.19 Knyihár János Turák Károly Nedostupné Nedostupné
HU-2015-D-909964 Schopný letu 2017.01.19 mede józsef Jóna László Szabolcs Tagszövetség
HU-2015-02-42762 Zranený 2017.01.19 csomo Mária Nedostupné Nedostupné
HU-2016-P-16669 Schopný letu 2017.01.19 Krankovics János Nedostupné Nedostupné
HU-1994-6994-8371 Mŕtvy 2017.01.18 Markó Zoltán Nedostupné Nedostupné
HU-2016-20-85908 Schopný letu 2017.01.18 Venczel Gábor Szűts András Villám Klub
HU-2016-D-926890 Schopný letu 2017.01.18 Tóth László Nedostupné Nedostupné
HU-2016-N-4195 Mŕtvy 2017.01.17 Gabi Nedostupné Nedostupné
HU-2015-D-934515 Schopný letu 2017.01.17 Béres Sándor Nedostupné Nedostupné
HU-2014-05-50241 Schopný letu 2017.01.16 GL Gazsi Lajos Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2016-02-49115 Zranený 2017.01.16 dr. Berta Krisztián Hegyesi Csaba Villám Klub
HU-2016-D-163412 Schopný letu 2017.01.16 Bedő Szabolcs Nedostupné Nedostupné
HU-2012-O-12594 Schopný letu 2017.01.16 Vancza Jenő Kincses István Esztergom Tagszövetség
HU-2016-D-120666 Schopný letu 2017.01.15 Hegedűs Jenő Varró József Hajdú Tagszövetség
HU-2016-D-166811 Schopný letu 2017.01.15 Jaroslav Čulen Kiss Ferenc Aranyhomok Tagszövetség
SK-2015-03301-56 Schopný letu 2017.01.15 zoltan boros Nedostupné Nedostupné
HU-2016-17-91731 Schopný letu 2017.01.15 Surman Mihály Menyhárt Zoltán Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2014-D-784789 Schopný letu 2017.01.14 Füle András Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-167193 Schopný letu 2017.01.14 Füle András Nedostupné Nedostupné
HU-2016-KT-167193 Schopný letu 2017.01.14 Füle András Nedostupné Nedostupné
HU-2015-D-851171 Mŕtvy 2017.01.13 Lády Tibor Kóczián József B-I. Szilasmenti Tagszövetség
HU-2016-D-152966 Schopný letu 2017.01.13 Várnagy Tibor Nedostupné Nedostupné
HU-2014-29-54586 Schopný letu 2017.01.13 Břetislav Růžička Bányász István Klubok Tagszövetsége
HU-2015-D-916563 Schopný letu 2017.01.12 Köblös Dezső Ábrahám Lajos Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2015-11-97842 Schopný letu 2017.01.11 H. Hoos Nedostupné Nedostupné
HU-2016-30-15303 Schopný letu 2017.01.11 Josef Lippert Kecskés József Aranyhomok Tagszövetség
HU-2015-M-139009 Schopný letu 2017.01.11 Josef Lippert Csidey József Gyor és Környéke Tagszövetség
HU-2015-D-905487 Schopný letu 2017.01.11 Hans Frisch Lótos János Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2016-D-103556 Schopný letu 2017.01.11 Valk B. Nedostupné Nedostupné
HU-2015-D-874529 Schopný letu 2017.01.11 Stephan Meuter Bagi Károly László Gyor és Környéke Tagszövetség
HU-2011-D-365929 Schopný letu 2017.01.11 Helmut Remane Martin István B-I. Szilasmenti Tagszövetség
HU-2015-D-874529 Mŕtvy 2017.01.11 Stephan Meuter Bagi Károly László Gyor és Környéke Tagszövetség
HU-1990-1461-6620 Mŕtvy 2017.01.11 Kovács Bálint Nedostupné Nedostupné
RO-2016-169290 Schopný letu 2017.01.10 Györik lászló Nedostupné Nedostupné
RO-2013-966760 Mŕtvy 2017.01.09 Ferge István Nedostupné Nedostupné
HU-2012-D-521413 Mŕtvy 2017.01.09 Balázs Nedostupné Nedostupné
HU-2015-M-140561 Vyčerpaný 2017.01.09 Fedor Matyas Rasztovich Gyula Gyor és Környéke Tagszövetség
HU-2010-D-315711 Schopný letu 2017.01.08 Lady Tibor Nedostupné Nedostupné
PL-2014-0281-12409 Schopný letu 2017.01.08 Kovács István Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-131901 Schopný letu 2017.01.07 zeke-zsolt Nedostupné Nedostupné
HU-2016-20-87856 Schopný letu 2017.01.07 zeke-zsolt Nedostupné Nedostupné
HU-2014-H05-53137 Schopný letu 2017.01.07 FRANTISEK Nedostupné Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2009-11-42326 Schopný letu 2017.01.07 SZÉLeS JÓZSEF Nedostupné Nedostupné
HU-2016-17-91047 Schopný letu 2017.01.07 Latkó Duhaj László Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
KERESEM-2016-12-49500 Schopný letu 2017.01.06 széles jozsef Nedostupné Nedostupné
HU-2015-D-902326 Schopný letu 2017.01.06 széles jozsef Katus Zsombor István Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2012-M-130427 Schopný letu 2017.01.06 jozsef Nedostupné Nedostupné
HU-2015-04-60378 Mŕtvy 2017.01.06 paál ístván Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-195633 Mŕtvy 2017.01.06 Bilik Zoltán Nedostupné Nedostupné
SK-2014-0269-503 Schopný letu 2017.01.06 paál ístván Paál István Villám Klub
HU-2016-27-56894 Schopný letu 2017.01.06 paál ístván Mirkó Attila Észak-Kelet Tagszövetség
HU-2015-06-22111 Schopný letu 2017.01.05 Nagy Péter Nedostupné Nedostupné
HU-2014-09-24266 Schopný letu 2017.01.05 Facebook Nedostupné Nedostupné
RO-2016-126903 Schopný letu 2017.01.05 Móré Ferenc Nedostupné Nedostupné
RO-2016-126903 Schopný letu 2017.01.05 Móré Ferenc Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-110916 Schopný letu 2017.01.05 Veres Zoltán Prajnko Zsejko Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2004-M-108804 Schopný letu 2017.01.05 Šuhaj János Nedostupné Nedostupné
HU-2009-25-92116 Schopný letu 2017.01.04 Varga Stefan Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-162890 Schopný letu 2017.01.04 Préscher Ferenc Nedostupné Nedostupné
HU-2016-01-75620 Zranený 2017.01.04 Nagy Róbert Apró Antal András B-I. Szilasmenti Tagszövetség
HU-2016-01-75620 Zranený 2017.01.04 Nagy Róbert Apró Antal András B-I. Szilasmenti Tagszövetség
HU-2016-28-41360 Schopný letu 2017.01.04 Ludovit Fogas Nedostupné Nedostupné
HU-2016-P-17928 Schopný letu 2017.01.03 zsolt kecskeméti Kacziba Pál Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2012-D-477312 Schopný letu 2017.01.03 Bedő Szabolcs Bedő Szabolcs Gyor és Környéke Tagszövetség
HU-2014-O-34261 Schopný letu 2017.01.03 Dohňanský František Nedostupné Nedostupné
DV-2016-01397-206 Schopný letu 2017.01.03 Egyed István Nedostupné Nedostupné
HU-2016-05-63632 Schopný letu 2017.01.03 Egyed István Kocsi István Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2016-D-133800 Schopný letu 2017.01.03 Egyed István Stolmár Tibor Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2016-D-7561 Schopný letu 2017.01.03 Egyed István Nedostupné Nedostupné
HU-2014-D-775663 Zranený 2017.01.03 Mihalik Csaba Kitulják Pál Békés Tagszövetség
KERESEM-2015-M-140683 Schopný letu 2017.01.02 Zeke Zsolt Nedostupné Nedostupné
HU-2016-30-12974 Schopný letu 2017.01.02 Gabesz Mészáros Nedostupné Nedostupné
HU-2014-D-735131 Schopný letu 2017.01.02 Jaroslav Nedostupné Nedostupné
KERESEM-2010-D-307949 Schopný letu 2017.01.02 Gyenes Péter Nedostupné Nedostupné
HU-2013-05-40988 Schopný letu 2017.01.02 JAMBRIK ISTVAN Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-141122 Schopný letu 2017.01.02 JAMBRIK ISTVAN Csikós Elek Békés Tagszövetség
HU-2016-15-10044 Schopný letu 2017.01.02 JAMBRIK ISTVA Vandlik Mihály Békés Tagszövetség
HU-2016-D-171418 Schopný letu 2017.01.02 JAMBRIK ISTVAN Marossy Gábor Békés Tagszövetség
HU-2016-D-171418 Schopný letu 2017.01.02 J Marossy Gábor Békés Tagszövetség
HU-2016-D-144045 Schopný letu 2017.01.01 Virágné Tatai Krisztina Gábor József Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2015-17-993 Vyčerpaný 2017.01.01 Kuffartné Mikó Ildikó Nedostupné Nedostupné
HU-2015-14-19766 Schopný letu 2017.01.01 hunor Nedostupné Nedostupné
HU-2012-P-6212 Vyčerpaný 2017.01.01 Mihalik Csaba Nedostupné Nedostupné
HU-2014-18-31997 Zranený 2017.01.01 Kyzek peter Nedostupné Nedostupné
HU-2013-21-29607 Schopný letu 2017.01.01 Kyzek peter Nedostupné Nedostupné
HU-2007-13-83627 Schopný letu 2017.01.01 Tóth Hajnalka Nedostupné Nedostupné
KERESEMHU-2015-D-901901 Schopný letu 2017.01.01 Öszterreicher Antal Nedostupné Nedostupné
KERESEMHU-2014-D-976580 Schopný letu 2017.01.01 Öszterreicher Antal Nedostupné Nedostupné
HU-2016-10-15362 Schopný letu 2017.01.01 Öszterreicher Antal Kalmár László Hajdú Tagszövetség
HU-2016-04-71804 Schopný letu 2017.01.01 Varga István Varga István Dél-Duna Tagszövetség
HU-2016-D-168211 Schopný letu 2017.01.01 Varga István Varga István Dél-Duna Tagszövetség
HU-2016-N-360 Schopný letu 2017.01.01 Varga István Varga István Dél-Duna Tagszövetség
HU-2016-D-106817 Schopný letu 2017.01.01 Varga István Varga István Dél-Duna Tagszövetség
HU-2016-N-486 Schopný letu 2017.01.01 Varga István Varga István Dél-Duna Tagszövetség
HU-2013-14-90 Schopný letu 2016.12.31 Jaroslav Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-144045 Zranený 2016.12.30 Virágné Tatai Krisztina Gábor József Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2016-04-57981 Schopný letu 2016.12.30 Nagy Sándor Nedostupné Nedostupné
HU-2016-13-6210 Schopný letu 2016.12.30 tolnay laszlo Kovács József Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2015-D-848113 Schopný letu 2016.12.30 Kalmár Imre Nedostupné Nedostupné
HU-2016-11-2531 Schopný letu 2016.12.30 SZÉLES JÓZSEF Hatvani Péter Gyor és Környéke Tagszövetség
HU-2016-17-87847 Schopný letu 2016.12.30 SZÉLES JÓZSEF Nedostupné Nedostupné
HU-2016-17-87847 Schopný letu 2016.12.30 SZÉLRS JÓZSEF Nedostupné Nedostupné
HU-2016-12-30 Vyčerpaný 2016.12.30 Kuffartné Mikó Ildikó Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-128092 Mŕtvy 2016.12.30 David Koczman József Gyor és Környéke Tagszövetség
HU-2016-M-143133 Schopný letu 2016.12.29 Tóth Ferenc Nedostupné Nedostupné
HU-2015-D-918048 Schopný letu 2016.12.29 zsolt Nedostupné Nedostupné
HU-2015-D-968976 Schopný letu 2016.12.29 nagy imre Nedostupné Nedostupné
HU-2015-26-59579 Schopný letu 2016.12.29 nagy imre Nedostupné Nedostupné
HU-2016-17-91606 Schopný letu 2016.12.29 Szilágyi Sándor Zsigó László Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
FR-2012-9789212 Schopný letu 2016.12.29 Szalay László Nedostupné Nedostupné
HU-2015-02-43709 Schopný letu 2016.12.28 Procinger Jan jun. Nedostupné Nedostupné
HU-2016-25-40847 Schopný letu 2016.12.28 Procinger Jan jun. Varga László Szigetköz-Rábaköz Tagszövetség
HU-2016-13-8242 Schopný letu 2016.12.28 Procinger Jan jun. Nedostupné Nedostupné
HU-2016-13-7389 Schopný letu 2016.12.28 tolnay laszlo Tolnay László Gyor és Környéke Tagszövetség
CZ-2016-0156-139 Schopný letu 2016.12.28 tolnay laszlo Nedostupné Nedostupné
DV-2016-0691-1068 Schopný letu 2016.12.28 tolnay laszlo Nedostupné Nedostupné
RO-2016-530767 Schopný letu 2016.12.28 tolnay laszlo Nedostupné Nedostupné
HU-2016-17-86667 Schopný letu 2016.12.28 tolnay laszlo Tolnay László Gyor és Környéke Tagszövetség
HU-2016-D-101214 Schopný letu 2016.12.28 tolnay laszlo Hajdú Viktor B-I. Szilasmenti Tagszövetség
HU-2010-D-307949 Schopný letu 2016.12.28 Gyenes Péter Nedostupné Nedostupné
KERESEM-2012-D-489404 Schopný letu 2016.12.28 völgyi lászló Nedostupné Nedostupné
HU-2016-P-19708 Zranený 2016.12.28 balogh laszlo Nedostupné Nedostupné
RO-2014-257508 Schopný letu 2016.12.28 Pásztor Zsolt Nedostupné Nedostupné
RO-2016-76938 Schopný letu 2016.12.28 Pásztor Zsolt Nedostupné Nedostupné
RO-2016-76941 Schopný letu 2016.12.28 Pásztor Zsolt Nedostupné Nedostupné
HU-2009-D-289426 Schopný letu 2016.12.28 Pásztor Zsolt Nedostupné Nedostupné
RO-2016-67867 Schopný letu 2016.12.28 Pásztor Zsolt Nedostupné Nedostupné
HU-2008-D-501578 Schopný letu 2016.12.28 Pásztor Zsolt Nedostupné Nedostupné
HU-2014-D-264936 Schopný letu 2016.12.28 Pásztor Zsolt Nedostupné Nedostupné
HU-2009-D-505531 Schopný letu 2016.12.28 Pásztor Zsolt Nedostupné Nedostupné
HU-2015-D-882462 Schopný letu 2016.12.28 Pásztor Zsolt Herold Attila Tatabánya Tagszövetség
HU-2012-FR-978921 Schopný letu 2016.12.28 Szalay László Nedostupné Nedostupné
FR-2012-989212 Schopný letu 2016.12.28 Szalay László Nedostupné Nedostupné
RO-2014-904978 Schopný letu 2016.12.28 Pálinkás Sándor Nedostupné Nedostupné
RO-2015-916978 Schopný letu 2016.12.28 Pálinkás Sándor Nedostupné Nedostupné
RO-2016-312442 Schopný letu 2016.12.28 Pálinkás Sándor Nedostupné Nedostupné
RO-2015-109648 Schopný letu 2016.12.28 Pálinkás Sándor Nedostupné Nedostupné
SK-2016-015-180107 Schopný letu 2016.12.28 Pálinkás Sándor Nedostupné Nedostupné
SK-2016-050-40508 Schopný letu 2016.12.28 Pálinkás Sándor Nedostupné Nedostupné
HU-2004-50-30213 Schopný letu 2016.12.28 Pálinkás Sándor Nedostupné Nedostupné
HU-2013-03-9847 Schopný letu 2016.12.28 Pálinkás Sándor Pálinkás Sándor Hatvan és Környéke Tagszövetség
HU-2015-05-59362 Schopný letu 2016.12.28 Pálinkás Sándor Nedostupné Nedostupné
HU-2015-D-953331 Schopný letu 2016.12.28 Pálinkás Sándor Nedostupné Nedostupné
HU-2015-M-141601 Schopný letu 2016.12.28 Pálinkás Sándor Nedostupné Nedostupné
HU-2016-N-1352 Schopný letu 2016.12.28 Pálinkás Sándor Tóth Ferenc Aranyhomok Tagszövetség
HU-2016-D-194019 Schopný letu 2016.12.28 Pálinkás Sándor Varga László Hatvan és Környéke Tagszövetség
HU-2016-D-180532 Schopný letu 2016.12.28 Pálinkás Sándor Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-173232 Schopný letu 2016.12.28 Pálinkás Sándor Kanyó József Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2016-D-172065 Schopný letu 2016.12.28 Pálinkás Sándor Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-167921 Schopný letu 2016.12.28 Pálinkás Sándor Kovács Henrik Aranyhomok Tagszövetség
HU-2016-D-144913 Schopný letu 2016.12.28 Pálinkás Sándor Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-145483 Schopný letu 2016.12.28 Pálinkás Sándor Bagi Róbert Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2016-D-118705 Schopný letu 2016.12.28 Pálinkás Sándor Ladányi József Észak II. Tagszövetség
HU-2016-28-40877 Schopný letu 2016.12.28 Pálinkás Sándor Nedostupné Nedostupné
HU-2016-23-27139 Schopný letu 2016.12.28 Pálinkás Sándor Nedostupné Nedostupné
HU-2016-17-87253 Schopný letu 2016.12.28 Pálinkás Sándor Venczel Gábor Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2016-16-65017 Schopný letu 2016.12.28 Pálinkás Sándor Nedostupné Nedostupné
HU-2016-08-70171 Schopný letu 2016.12.28 Pálinkás Sándor Juhász István Észak II. Tagszövetség
HU-2016-08-67233 Schopný letu 2016.12.28 Pálinkás Sándor Nedostupné Nedostupné
HU-2016-07-46121 Schopný letu 2016.12.28 Pálinkás Sándor Nedostupné Nedostupné
HU-2016-06-24949 Schopný letu 2016.12.28 Pálinkás Sándor Mauchner Gábor Dunakanyar Tagszövetség
HU-2016-04-72732 Schopný letu 2016.12.28 Pálinkás Sándor Gál Gábor Dél-Duna Tagszövetség
HU-2016-04-66851 Schopný letu 2016.12.28 Pálinkás Sándor Vida József Dél-Duna Tagszövetség
HU-2013-02-23694 Schopný letu 2016.12.28 Pálinkás Sándor Nedostupné Nedostupné
HU-2016-SK-504050 Schopný letu 2016.12.28 Pálinkás Sándor Nedostupné Nedostupné
HU-2016-N-1352 Schopný letu 2016.12.28 Pálinkás Sándor Tóth Ferenc Aranyhomok Tagszövetség
HU-2016-D-106807 Schopný letu 2016.12.28 Pálinkás Sándor Lótos János Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2016-0175703-2016 Schopný letu 2016.12.28 Pálinkás Sándor Nedostupné Nedostupné
HU-2016-P-18204 Schopný letu 2016.12.27 Illés zoltán Harmat Gábor Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2014-P-11279 Schopný letu 2016.12.27 Tichony István Micsinai Mihály Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2016-17-94566 Schopný letu 2016.12.27 Tichony István Nedostupné Nedostupné
KERESEM-2015-D-916785 Schopný letu 2016.12.26 Bertalan Sándor Nedostupné Nedostupné
HU-2015-O-46020 Schopný letu 2016.12.26 Kolínek J. Wiedermann Károly Tatabánya Tagszövetség
HU-2013-04-46759 Mŕtvy 2016.12.26 Attila Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-174101 Schopný letu 2016.12.26 LADILAV SALGO Szűts András Villám Klub
HU-2015-07-42771 Schopný letu 2016.12.26 LADILAV SALGO Nedostupné Nedostupné
HU-2015-D-971766 Schopný letu 2016.12.26 LADILAV SALGO Schindler Endre ifj. Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2016-17-93477 Schopný letu 2016.12.26 LADILAV SALGO Gőcz Zoltán Villám Klub
HU-2016-26-65407 Schopný letu 2016.12.26 LADILAV SALGO Kovács Miklós Tisza-tó Tagszövetség
HU-2016-21-39980 Schopný letu 2016.12.26 Tompa Zsolt Katona László Hírös Tagszövetség
HU-2016-D-198229 Schopný letu 2016.12.26 Tompa Zsolt Kis László Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2016-D-203030 Mŕtvy 2016.12.26 Dávid Nedostupné Nedostupné
RO-2011-71202 Schopný letu 2016.12.25 Juhász Márton Nedostupné Nedostupné
HU-2015-04-62837 Schopný letu 2016.12.25 Juhász Márton Juhász Imre Dél-Duna Tagszövetség
HU-2016-10-8952 Vyčerpaný 2016.12.24 Békési Zoltán Faragó József Hajdú Tagszövetség
HU-2015-D-959988 Vyčerpaný 2016.12.24 Gér László Nedostupné Nedostupné
HU-2015-D-961839 Zranený 2016.12.24 Gér László Nedostupné Nedostupné
HU-2015-D-916785 Schopný letu 2016.12.24 Bertalan Sándor Bertalan Sándor Tisza-tó Tagszövetség
HU-2015-D-916785 Schopný letu 2016.12.24 Bertalan Sándor Bertalan Sándor Tisza-tó Tagszövetség
HU-2013-17-61420 Schopný letu 2016.12.23 Számpor János Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-121416 Schopný letu 2016.12.22 Bohuslav Štoudek Major Márk Gyor és Környéke Tagszövetség
RO-2016-325398 Schopný letu 2016.12.21 Lantai Géza Nedostupné Nedostupné
HU-2011-19-12571 Vyčerpaný 2016.12.21 SERHIO Nedostupné Nedostupné
HU-2011-19-12571 Schopný letu 2016.12.21 SERHIO Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-180001 Vyčerpaný 2016.12.20 ferenc Horváth Imre Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2013-10-89166 Schopný letu 2016.12.19 Ludasi László Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-113487 Schopný letu 2016.12.19 Boda János Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-148002 Schopný letu 2016.12.19 Kollár Gábor Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-160290 Zranený 2016.12.18 forizs lászlo Nedostupné Nedostupné
DV-2012-09534-242 Schopný letu 2016.12.18 Héja István Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-204817 Schopný letu 2016.12.18 Raputa Michal Varga László Szigetköz-Rábaköz Tagszövetség
HU-2011-HUNG-1240 Zranený 2016.12.17 B Réka Nedostupné Nedostupné
HU-2004-19-1557 Mŕtvy 2016.12.17 Gabi Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-182639 Schopný letu 2016.12.17 kovács imre Gál Gábor Dél-Duna Tagszövetség
HU-2014-D-810683 Schopný letu 2016.12.17 Ferenc Pánti Nedostupné Nedostupné
HU-2014-D-810683 Schopný letu 2016.12.17 Ferenc Pánti Nedostupné Nedostupné
HUNGDERBY-2012-D-540960 Mŕtvy 2016.12.17 Bobák Veronika Nedostupné Nedostupné
HU-2014-D-810683 Schopný letu 2016.12.17 Ferenc Pánti Nedostupné Nedostupné
DV-2009-09780-571 Schopný letu 2016.12.17 Vicsai Andras Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-172220 Schopný letu 2016.12.17 Ferenc Pánti Nedostupné Nedostupné
HU-2013-17-60096 Schopný letu 2016.12.16 Surman Mihály Nedostupné Nedostupné
HU-2010-22-20803 Schopný letu 2016.12.16 varga istván Nedostupné Nedostupné
HU-2015-D-866998 Schopný letu 2016.12.16 Orbán Géza Sándor Nedostupné Nedostupné
HU-2014-M-135582 Mŕtvy 2016.12.16 Volgyi Laszló Nedostupné Nedostupné
HU-2016-26-68776 Schopný letu 2016.12.15 Kovács József Tóth Zoltán id. Tisza-tó Tagszövetség
HU-2016-D-149883 Schopný letu 2016.12.15 Mészáros József Nedostupné Nedostupné
HU-2012-D-607639 Zranený 2016.12.14 LADILAV SALGO Nedostupné Nedostupné
HU-2012-D-517464 Mŕtvy 2016.12.14 Gabi Holykó István Észak-Kelet Tagszövetség
HU-2015-D-868869 Mŕtvy 2016.12.14 Gabi Zilahy László Észak II. Tagszövetség
HU-2014-D-771892 Schopný letu 2016.12.14 Vancza Jenő Horváth Krisztina Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2014-D-77182 Schopný letu 2016.12.14 Vancza Jenő Nedostupné Nedostupné
HU-2015-04-60439 Vyčerpaný 2016.12.14 Suhaj Janos Soós István Dél-Duna Tagszövetség
HU-2015-D-852378 Schopný letu 2016.12.13 szüts andrás Nedostupné Nedostupné
HU-2013-01-60069 Schopný letu 2016.12.13 Pók Győző-Gábor Balkó Lajos B-I. Szilasmenti Tagszövetség
HU-2015-D-876864 Schopný letu 2016.12.13 Mahrik Peter Soós István Gyor és Környéke Tagszövetség
HU-2016-D108-77 Schopný letu 2016.12.13 Bencsik Jozsef Nedostupné Nedostupné
HU-2016-13-100 Schopný letu 2016.12.13 Bencsik Jozsef Nedostupné Nedostupné
HU-2014-36-227 Schopný letu 2016.12.13 Bencsik Jozsef Nedostupné Nedostupné
HU-2014-02-32017 Schopný letu 2016.12.13 Gejza schavel. Nedostupné Nedostupné
HU-2016-25-40468 Schopný letu 2016.12.12 Gejza schavel. Vámosi István Szigetköz-Rábaköz Tagszövetség
HU-2013-01-60069 Schopný letu 2016.12.12 Pók Győző-Gábor Balkó Lajos B-I. Szilasmenti Tagszövetség
HU-2016-HUNG-254046 Schopný letu 2016.12.12 Gejza schavel. Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-200217 Schopný letu 2016.12.12 ÖCSI Molnár József Dél-Duna Tagszövetség
HU-2016-D-106048 Mŕtvy 2016.12.11 MARTIN SVEC Szalai Károly Dél-Duna Tagszövetség
HU-2016-D-119850 Schopný letu 2016.12.11 G.G. Buglyó Tamás Hajdú Tagszövetség
HU-2011-D-399676 Schopný letu 2016.12.11 Kereszti Attila Nedostupné Nedostupné
HU-2014-D-747009 Schopný letu 2016.12.11 anti Nedostupné Nedostupné
HU-2015-30-3811 Schopný letu 2016.12.11 antal Léder Zsolt Aranyhomok Tagszövetség
HU-2016-10-9664 Schopný letu 2016.12.11 Antal Bertalan László Hajdú Tagszövetség
HU-2016-01-75495 Schopný letu 2016.12.11 Antal Nedostupné Nedostupné
MAGYAR-2015-D-900522 Schopný letu 2016.12.11 kalocsai istván Nedostupné Nedostupné
HU-2010-D-272691 Mŕtvy 2016.12.10 Jónás Krisztián Nedostupné Nedostupné
HU-2014-10-91871 Mŕtvy 2016.12.10 Jónás Krisztián Pánti Ferenc Hajdú Tagszövetség
HU-2016-D-187689 Schopný letu 2016.12.10 Blahó Ferenc Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-135737 Schopný letu 2016.12.10 Stanislav Hnilica Batha Miklós Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2016-D-113767 Schopný letu 2016.12.10 Sándor Lőcsei Burszán Lajos Dunakanyar Tagszövetség
HU-2014-D-811918 Schopný letu 2016.12.09 Héja István Ulacs János Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2016-13-6197 Zranený 2016.12.09 Csóri Csaba Nedostupné Nedostupné
HU-2015-M-198387 Schopný letu 2016.12.08 Mihalik József Nedostupné Nedostupné
HU-2016-26-65362 Schopný letu 2016.12.08 Mihalik József Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-204249 Schopný letu 2016.12.08 Zdeněk Dohnal Varga Roland Gyor és Környéke Tagszövetség
HU-2016-ROYAL-4949 Schopný letu 2016.12.08 Czikora Lilla Nedostupné Nedostupné
HU-2015-D-884854 Schopný letu 2016.12.07 Szokodi Sándor Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-131174 Schopný letu 2016.12.07 Szokodi Sándor Nedostupné Nedostupné
HU-2016-04-73561 Schopný letu 2016.12.07 Szokodi Sándor Tari Tibor Dél-Tisza Tagszövetség
RO-2015-376168 Zranený 2016.12.07 Szokodi Sándor Nedostupné Nedostupné
HU-2015-O-44954 Zranený 2016.12.07 Szokodi Sándor Krizsai József Tisza-tó Tagszövetség
HU-2016-N-158 Zranený 2016.12.07 Szokodi Sándor Nedostupné Nedostupné
RO-2015-900869 Zranený 2016.12.07 Szokodi Sándor Nedostupné Nedostupné
HU-2016-M-144728 Schopný letu 2016.12.06 Venczel Gábor Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-148002 Schopný letu 2016.12.06 Kollár Gábor Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-148002 Schopný letu 2016.12.06 Kollár Gábor Nedostupné Nedostupné
HU-2016-08-65728 Schopný letu 2016.12.05 Kéri István Balogh László Észak II. Tagszövetség
HU-2016-D-213227 Schopný letu 2016.12.05 Hanich Mihály Nedostupné Nedostupné
HU-2016-N-3416 Schopný letu 2016.12.05 Kis-Juhasz Samuel Kovács József Klubok Tagszövetsége
HU-2015-D-948938 Schopný letu 2016.12.05 Kis-Juhasz Samuel Nedostupné Nedostupné
HU-2015-D-962308 Schopný letu 2016.12.05 Varga I. Szántó József Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2016-P-17298 Schopný letu 2016.12.05 Varga I. Nedostupné Nedostupné
HU-2013-D-636622 Schopný letu 2016.12.05 Varga I. Nedostupné Nedostupné
HU-2016-04-71804 Schopný letu 2016.12.05 Varga István Varga István Dél-Duna Tagszövetség
HU-2016-D-168211 Schopný letu 2016.12.05 Varga István Varga István Dél-Duna Tagszövetség
HU-2016-N-360 Schopný letu 2016.12.05 Varga István Varga István Dél-Duna Tagszövetség
HU-2016-D-106817 Schopný letu 2016.12.05 Varga István Varga István Dél-Duna Tagszövetség
HU-2016-N-486 Schopný letu 2016.12.05 Varga István Varga István Dél-Duna Tagszövetség
HU-2015-D-919575 Mŕtvy 2016.12.05 Veres Tibor Pomázi Csaba Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2016-D-118738 Zranený 2016.12.04 Ruszkai István Ladányi József Észak II. Tagszövetség
SK-2015-M-55-809 Schopný letu 2016.12.04 Halász Ferenc Viglidán Ágoston Gyor és Környéke Tagszövetség
SK-2015-M-55-55 Schopný letu 2016.12.04 Halász Ferenc Nedostupné Nedostupné
HU-2014-O-33487 Schopný letu 2016.12.04 Vankó István Nedostupné Nedostupné
HU-2014-19-47213 Vyčerpaný 2016.12.04 Pádár Antal Nedostupné Nedostupné
HU-2014-H19-47213 Vyčerpaný 2016.12.04 Pádár Antal Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-104280 Mŕtvy 2016.12.04 r.sult Nedostupné Nedostupné
HU-2016-12-50768 Schopný letu 2016.12.04 Milan Dvořák Sváb István Tatabánya Tagszövetség
HU-2016-D-206522 Schopný letu 2016.12.04 Kövi krisztian Nedostupné Nedostupné
HU-2011-13-58440 Schopný letu 2016.12.04 Tompa Zsolt Nedostupné Nedostupné
HU-2015-D-19575 Schopný letu 2016.12.04 József Nedostupné Nedostupné
HUNGARI-2015-O-41679 Schopný letu 2016.12.03 Nemeth Laszlo Nedostupné Nedostupné
HU-2016-ROYAL-19141 Schopný letu 2016.12.03 Molnár Balázs Nedostupné Nedostupné
HU-2014-13-92454 Schopný letu 2016.12.03 lászló lászló Nedostupné Nedostupné
PL-2013-03405-229 Schopný letu 2016.12.03 Pajkos László Nedostupné Nedostupné
HU-2013-28-26923 Schopný letu 2016.12.03 Pajkos László Nedostupné Nedostupné
HU-2015-D-854599 Schopný letu 2016.12.03 Pajkos László Látos József Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2015-D-897651 Schopný letu 2016.12.03 Pajkos László Dombovári Imre Dél-Tisza Tagszövetség
RO-2016-533010 Schopný letu 2016.12.03 Pajkos László Nedostupné Nedostupné
RO-2016-320159 Schopný letu 2016.12.03 Pajkos László Nedostupné Nedostupné
HU-2010-O-4452 Schopný letu 2016.12.03 Kereszti Attila Nedostupné Nedostupné
HU-2015-D-19575 Mŕtvy 2016.12.02 Norbert Balog Nedostupné Nedostupné
HU-2015-D-919575 Mŕtvy 2016.12.02 Gyenes Péter Pomázi Csaba Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2016-D-63823 Mŕtvy 2016.12.02 Sipos József Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-144325 Schopný letu 2016.12.02 kerni mihaly Zentai Gábor Hatvan és Környéke Tagszövetség
HU-2016-30-15423 Schopný letu 2016.12.02 varenyigabor Nedostupné Nedostupné
HU-2016-04-70300 Schopný letu 2016.12.02 Nagy Sándor Bakcsi Sándor Dél-Duna Tagszövetség
HU-2015-D-919575 Zranený 2016.12.02 Péter Pomázi Csaba Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2005-11-98215 Schopný letu 2016.12.02 CSŐBÖR ÁRPÁD Nedostupné Nedostupné
HU-2016-P-20916 Schopný letu 2016.12.02 CSŐBÖR ÁRPÁD Kis Nándor Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2015-D-924034 Schopný letu 2016.12.02 CSŐBÖR ÁRPÁD Vona József Tisza-tó Tagszövetség
HU-2015-D-894354 Schopný letu 2016.12.02 CSŐBÖR ÁRPÁD Szabó János Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2016-11-1699 Schopný letu 2016.12.02 CSŐBÖR ÁRPÁD Gerebenics Zsolt Gyor és Környéke Tagszövetség
HU-2016-D-165172 Schopný letu 2016.12.02 CSŐBÖR ÁRPÁD Varga István Klubok Tagszövetsége
HU-2014-13-96842 Schopný letu 2016.12.02 CSŐBÖR ÁRPÁD Nedostupné Nedostupné
HU-2015-25-38229 Schopný letu 2016.12.02 CSŐBÖR ÁRPÁD Szabó Tamás Szigetköz-Rábaköz Tagszövetség
HU-2015-D-919575 Mŕtvy 2016.12.02 Aszódiné Karsai Timea Pomázi Csaba Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2015-D-919575 Mŕtvy 2016.12.01 Németh Gábor Pomázi Csaba Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2015-D-919575 Mŕtvy 2016.12.01 Orosz László Pomázi Csaba Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2015-D-919575 Mŕtvy 2016.11.30 Bagi Ferenc Pomázi Csaba Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2016-D-124332 Schopný letu 2016.11.30 kyzek peter Göndöcs György Szigetköz-Rábaköz Tagszövetség
HU-2016-11-2567 Schopný letu 2016.11.30 Hanich Mihály Nedostupné Nedostupné
HU-2015-D-919575 Mŕtvy 2016.11.30 Szalmás Anita Pomázi Csaba Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2015-D-919575 Mŕtvy 2016.11.30 Pintér István Pomázi Csaba Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2016-17-90028 Schopný letu 2016.11.30 Széles Mihály Bálint Tamás Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2016-P-15928 Schopný letu 2016.11.30 Széles Mihály Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-116468 Schopný letu 2016.11.30 Széles Mihály Gazsi Károly Hatvan és Környéke Tagszövetség
HU-2015-D-919575 Mŕtvy 2016.11.29 Horváth István Pomázi Csaba Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2010-D-237861 Schopný letu 2016.11.29 gáspár istván Bodzán Sándor Tisza-tó Tagszövetség
HU-2015-D-879452 Mŕtvy 2016.11.29 tibi Cser Balázs Gyor és Környéke Tagszövetség
HU-2015-D-879452 Schopný letu 2016.11.29 tibi Cser Balázs Gyor és Környéke Tagszövetség
HU-2016-08-68860 Schopný letu 2016.11.29 Gyenes Péter Péter Lászlóné Észak II. Tagszövetség
HU-2015-D-19575 Mŕtvy 2016.11.29 Putz László Nedostupné Nedostupné
HU-2015-D-940181 Schopný letu 2016.11.28 Mihalik Csaba Nedostupné Nedostupné
HU-2015-10-358 Schopný letu 2016.11.28 Forgó István Földvári Imre Hajdú Tagszövetség
HU-2016-13-7205 Schopný letu 2016.11.28 Hanich Mihály Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-113717 Schopný letu 2016.11.28 Hanich Mihály Nedostupné Nedostupné
HU-2015-P-14474 Schopný letu 2016.11.28 Varga I. Fekete László Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2016-22-40274 Schopný letu 2016.11.28 Varga I. Csurka István Észak-Kelet Tagszövetség
HU-2016-11-1569 Schopný letu 2016.11.28 Varga I. Varga István Gyor és Környéke Tagszövetség
HU-2016-20-85691 Schopný letu 2016.11.28 Varga I. Nedostupné Nedostupné
HU-2015-D-884269 Schopný letu 2016.11.28 Varga I. Mohácsi László Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2014-17-69485 Schopný letu 2016.11.28 Varga I. Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-105977 Schopný letu 2016.11.28 Varga I. Csögör József Dél-Duna Tagszövetség
HU-2015-D-967972 Schopný letu 2016.11.28 Varga I. Nedostupné Nedostupné
HU-2015-D-962308 Schopný letu 2016.11.28 Varga I. Szántó József Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2015-D-930367 Schopný letu 2016.11.28 Varga I. Nedostupné Nedostupné
HU-2015-12-45839 Schopný letu 2016.11.28 Varga I. Balázs József Tatabánya Tagszövetség
HU-2015-D-883307 Schopný letu 2016.11.28 Varga I. Fenyvesi Béla Tatabánya Tagszövetség
HU-2015-D-14474 Schopný letu 2016.11.28 Varga I. Nedostupné Nedostupné
HU-2014-D-714713 Schopný letu 2016.11.28 Zdeněk Dohnal Gál Zsolt Klubok Tagszövetsége
HU-2014-14-126226 Schopný letu 2016.11.28 Zdeněk Dohnal Nedostupné Nedostupné
HU-2016-06-26802 Schopný letu 2016.11.28 Zdeněk Dohnal Kurucz Károly Dunakanyar Tagszövetség
HU-2015-D-935545 Schopný letu 2016.11.28 Petohazi Gabor Nedostupné Nedostupné
HU-2014-01-64897 Zranený 2016.11.28 Farkas Lászlo Tajta István B-I. Szilasmenti Tagszövetség
HU-2014-01-64834 Zranený 2016.11.28 Farkas Lászlo Nedostupné Nedostupné
HU-2016-25-41664 Schopný letu 2016.11.28 Halász Ferenc Nedostupné Nedostupné
SK-2012-01704-2490 Mŕtvy 2016.11.27 jozef Nedostupné Nedostupné
SK-2009-02703-777 Mŕtvy 2016.11.27 jozef Nedostupné Nedostupné
SK-2007-01406-1109 Mŕtvy 2016.11.27 jozef Nedostupné Nedostupné
SK-2009-0406-509 Mŕtvy 2016.11.27 jozef Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-169797 Mŕtvy 2016.11.27 Varga István Guzsik Kevin Villám Klub
HU-2016-05-60445 Schopný letu 2016.11.27 horváth jános Benk Ákos Dr. Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2014-O-30895 Schopný letu 2016.11.27 tomi Gálik László Karancs Tagszövetség
HU-2013-D-696624 Schopný letu 2016.11.27 tomi Nedostupné Nedostupné
HU-2014-D-726526 Schopný letu 2016.11.27 tomi Molnár Balázs Aranyhomok Tagszövetség
HU-2015-15-5907 Schopný letu 2016.11.27 Mozsár Imre Nedostupné Nedostupné
HU-2015-15-5907 Schopný letu 2016.11.27 Mozsár Imre Nedostupné Nedostupné
HU-2015-10-358 Schopný letu 2016.11.26 Székely István Földvári Imre Hajdú Tagszövetség
HU-2016-D-118738 Zranený 2016.11.26 Rudák József Ladányi József Észak II. Tagszövetség
HU-2016-17-94824 Schopný letu 2016.11.26 lászló Pieczka Zoltán Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2014-O-33607 Schopný letu 2016.11.26 lászló Nedostupné Nedostupné
HU-2013-20-85770 Schopný letu 2016.11.26 Réti Miklós Nedostupné Nedostupné
HU-2015-14-20347 Schopný letu 2016.11.26 Réti Miklós Nedostupné Nedostupné
HU-2014-14-14832 Schopný letu 2016.11.26 Réti Miklós Nedostupné Nedostupné
HU-2014-O-23017 Schopný letu 2016.11.26 Réti Miklós Nedostupné Nedostupné
HU-2013-20-64947 Schopný letu 2016.11.26 Réti Miklós Nedostupné Nedostupné
HU-2013-20-62268 Schopný letu 2016.11.26 Réti Miklós Nedostupné Nedostupné
HU-2013-14-2423 Schopný letu 2016.11.26 Réti Miklós Nedostupné Nedostupné
HU-2013-D-650963 Schopný letu 2016.11.26 Réti Miklós Nedostupné Nedostupné
HU-2013-D-650448 Schopný letu 2016.11.26 Réti Miklós Nedostupné Nedostupné