Nahlásiť zaleteného holuba* Je potrebné zadať aspoň jeden kontakt

Na obrúčke poštového holuba by ste mali nájsť 3 alebo 4 údaje (podľa krajiny pôvodu). Kombinácia týchto údajov je pre každého holuba jedinečná.

 1. Kód krajiny: obvykle 2 alebo viac znakov, ktoré popisujú krajinu pôvodu holuba. Príklady: SK, CZ, HUNG, AUSTRIA, NL, BELG...
 2. Rok: 2 alebo 4 číslice určujúce rok vyliahnutia holuba. Príklady: 02, 10, 14 alebo 2002, 2010, 2014...
 3. Organizácia (pri vybraných krajinách): Označenie organizácie používajú len niektoré zväzy (slovenský, český, nemecký a ďalšie). Označenie organizácie najčastejsšie začína nulou. Prosím nezameňte tento údaj za číslo obrúčky. Príklady: 0107, 0400, 03779... Niekedy sa jedná o špeciálny reťazec ako DERBY, OLIMPIA, VR98, M-55, PZHGP
 4. Číslo obrúčky: číselná hodnota, jedinečná pre danú sériu obrúčok. Príklady: 12, 397, 12556...

Vždy používajte uvedené poradie údajov pri nahlasovaní zaleteného holuba. Údaje môžete oddeliť medzerou, čiarkou, bodkou, dvojbodkou, bodkočiarkou alebo pomlčkou...

Príklady:

 • SK 12 02302 841
 • CZ 08 0245 652
 • DV 12 03548 3214
 • BELG 11 1254788
 • PL 11 PZHGP 45878
 • PL 14 0235 6874
 • HU 11 D 45878
 • HU 14 06 6548

Medzinárodné nástroje pre nahlasovanie zaletených holubov

Zoznam nahlásených holubov

Filter

Označenie obrúčky Stav holuba Dátum Nahlásil Chovateľ Organizácia Detail
HU-2012-P-5008 Schopný letu 2017.11.19 Somgyi András Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-321929 Schopný letu 2017.11.19 Somgyi András Bátka Sándor Karancs Tagszövetség
HU-2016-D-203275 Schopný letu 2017.11.19 Somgyi andrás Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-135069 Schopný letu 2017.11.19 Böszörményi István Nedostupné Nedostupné
HU-2016-R-4365 Schopný letu 2017.11.19 pilekjozef Nedostupné Nedostupné
HU-2016-R-4365 Schopný letu 2017.11.19 pilekjozef Nedostupné Nedostupné
HU-2016-R-16692 Schopný letu 2017.11.19 pilekjozef Kóczián József B-I. Szilasmenti Tagszövetség
HU-2016-R-16606 Schopný letu 2017.11.19 pilekjozef Kóczián József B-I. Szilasmenti Tagszövetség
HU-2014-D-709827 Zranený 2017.11.19 Kraus Henrietta Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-169528 Schopný letu 2017.11.19 Parrrag Tibor Nedostupné Nedostupné
HU-2017-28-47358 Schopný letu 2017.11.19 Surman Mihály Jancsovics Tivadar Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2017-05-70469 Schopný letu 2017.11.18 Sarafi Tibor Nedostupné Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2015-23-66918 Schopný letu 2017.11.18 Jászberényi Zsolt Nedostupné Karancs Tagszövetség
HU-2016-27-56912 Schopný letu 2017.11.18 Suba Andor Feczu Attila Észak-Kelet Tagszövetség
HU-2017-D-67008 Schopný letu 2017.11.17 Szabó Tibor Nedostupné Nedostupné
HU-2017-R-116903 Schopný letu 2017.11.16 Bilik Zoltán Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-186454 Schopný letu 2017.11.16 Kereszti Attila Tóth József Észak-Kelet Tagszövetség
SK-2017-0901-792 Schopný letu 2017.11.16 Kovács Péter Nedostupné Nedostupné
HU-2017-30-15656 Schopný letu 2017.11.15 Zsigó László Nedostupné Aranyhomok Tagszövetség
HU-2014-14-14795 Schopný letu 2017.11.15 Schill György Nedostupné Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2005-21-41619 Schopný letu 2017.11.15 Buzalka Lajos Nedostupné Hírös Tagszövetség
HU-2017-20-90417 Mŕtvy 2017.11.15 BRUMÁR ATTILA Nedostupné Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2014-19-45521 Vyčerpaný 2017.11.15 Kerek Zoltán Nedostupné Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2017-ROYáL-112699 Schopný letu 2017.11.14 lajos Nedostupné Nedostupné
HU-2017-R-114121 Schopný letu 2017.11.14 Ing. Vladimír Sedláček Nedostupné Nedostupné
HU-2016-17-86719 Schopný letu 2017.11.14 Gér László Keresem Nedostupné Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
RO-2017-563667 Schopný letu 2017.11.13 Török Zoltán Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
RO-2017-6050875 Schopný letu 2017.11.13 Török Zoltán Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
RO-2017-47615 Schopný letu 2017.11.13 Török Zoltán Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2017-04-80249 Mŕtvy 2017.11.13 Waldinger Róbert Nedostupné Dél-Duna Tagszövetség
CZ-2017-PHIL-9116594 Vyčerpaný 2017.11.13 Laáber Timea Nedostupné Nedostupné
HU-2015-04-56647 Schopný letu 2017.11.13 honza Papp János Dél-Duna Tagszövetség
HU-2011-17-36718 Schopný letu 2017.11.13 szüts andrás Nedostupné Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2011-O-5623 Schopný letu 2017.11.13 szüts andrás Surmann József B-I. Szilasmenti Tagszövetség
HU-2017-HU-304117 Schopný letu 2017.11.13 Zsolt Nedostupné Nedostupné
HU-2015-P-13967 Schopný letu 2017.11.13 Bányai József Krivik Gábor Dr. Aranyhomok Tagszövetség
HU-2014-02-31079 Zranený 2017.11.13 Lőrinci Imola Gizella Nedostupné Villám Klub
HU-2017-11-17642 Schopný letu 2017.11.12 szüts andrás Zentai Péter Villám Klub
HU-2017-R-111961 Schopný letu 2017.11.12 Politzer József Nedostupné Nedostupné
HU-2017-R-106551 Schopný letu 2017.11.12 Kóré István Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-273 Schopný letu 2017.11.12 Zsikai attila Nedostupné Nedostupné
HU-2016-10-15985 Schopný letu 2017.11.12 kovács lajos Nedostupné Hajdú Tagszövetség
HU-2017-06-30933 Schopný letu 2017.11.12 Balogh F.Csaba Nedostupné Dunakanyar Tagszövetség
HU-2013-D-577800 Vyčerpaný 2017.11.12 Stefan Nedostupné Nedostupné
SK-2017-032-2807 Schopný letu 2017.11.12 Zsolt Csabán Nedostupné Nedostupné
HU-2010-25-7458 Schopný letu 2017.11.12 Kleizer István Nedostupné Szigetköz-Rábaköz Tagszövetség
HU-2015-D-959988 Zranený 2017.11.12 Gér László Nedostupné Nedostupné
HU-2014-17-75820 Schopný letu 2017.11.12 nem ismert Nedostupné Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2017-P-20245 Schopný letu 2017.11.12 nem ismert Nedostupné Nedostupné
HU-2014-17-75820 Schopný letu 2017.11.12 nem ismert Nedostupné Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2017-P-20245 Schopný letu 2017.11.12 nem ismert Nedostupné Nedostupné
HU-2015-D-909969 Schopný letu 2017.11.12 nem ismert Jóna László HPSE
HU-2008-28-1589 Mŕtvy 2017.11.11 Jakub F Nedostupné Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2016-D-153663 Schopný letu 2017.11.11 Horváth Niki keresem Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-200056 Schopný letu 2017.11.11 Horváth Niki keresem Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-331221 Vyčerpaný 2017.11.11 Dudás Ferenc Nedostupné Nedostupné
AUSTRIA-2017-109-296 Schopný letu 2017.11.11 nagy z Nedostupné Nedostupné
HU-2016-17-86719 Schopný letu 2017.11.11 Gér Lászlo Nedostupné Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2012-12-33830 Schopný letu 2017.11.11 Halász Ferenc Nedostupné Tatabánya Tagszövetség
HU-2017-01-78854 Zranený 2017.11.11 Molnár Gábor Nedostupné B-I. Szilasmenti Tagszövetség
HU-2017-12-33830 Zranený 2017.11.10 Halász Ferenc Nedostupné Tatabánya Tagszövetség
HU-2016-5557-903 Schopný letu 2017.11.10 Juhász István Nedostupné Nedostupné
HU-2016-5557-373 Schopný letu 2017.11.10 Juhász István Nedostupné Nedostupné
HU-2016-5557-373 Schopný letu 2017.11.10 Juhász István Nedostupné Nedostupné
PL-2016-0162-903 Schopný letu 2017.11.10 Juhász István Nedostupné Nedostupné
HU-2009-50-37509 Schopný letu 2017.11.10 Juhász István Juhász István Esztergom Tagszövetség
HU-2017-D-327618 Mŕtvy 2017.11.10 Sándor Nedostupné Nedostupné
CZ-2017-PHIL-9116594 Zranený 2017.11.10 Csizmadia Laura Nedostupné Nedostupné
HU-2012-D-517115 Schopný letu 2017.11.10 Lipták Ferenc Nedostupné Nedostupné
HU-2017-14-32950 Schopný letu 2017.11.09 Fülöp Imre Nedostupné Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2010-13-53488 Zranený 2017.11.08 Bartha Lilla Nedostupné Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2016-29-60381 Schopný letu 2017.11.08 Stefan Jovic Nedostupné Klubok Tagszövetsége
HU-2016-13-8281 Schopný letu 2017.11.08 Szabó Ferenc Nedostupné Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2017-02-52071 Schopný letu 2017.11.08 Dombos József Nedostupné Villám Klub
HU-2017-D-275786 Schopný letu 2017.11.07 Gyüjtő István Kiss József Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2017-04-79198 Schopný letu 2017.11.07 Baranyai Imre Bakcsi Sándor Dél-Duna Tagszövetség
HU-2017-P-19201 Schopný letu 2017.11.07 Jakab Tamás Szigetfalvi József Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2017-17-6971 Schopný letu 2017.11.07 Boldizsár Attila Tari Tibor Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2017-D-314101 Mŕtvy 2017.11.07 Burkon Dániel Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-287648 Schopný letu 2017.11.07 Horvath Imre Nedostupné Nedostupné
HU-2017-14-32950 Schopný letu 2017.11.07 Lukács Gyula Nedostupné Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2017-D-308644 Schopný letu 2017.11.07 Nagy Imre Szigetfalvi József Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2016-D-125980 Schopný letu 2017.11.06 Pavel Váchal Nagy Béla Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2015-23-69370 Schopný letu 2017.11.06 LANTOS LÁSZLÓ Nedostupné Karancs Tagszövetség
HU-2017-P-21045 Schopný letu 2017.11.06 Fujun Li Patócs Tibor Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
CZ-2017-0137-1114 Vyčerpaný 2017.11.06 Edenhoffer László Nedostupné Nedostupné
RO-2017-576587 Zranený 2017.11.06 Tatár József Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2017-25-48244 Schopný letu 2017.11.05 Jakab Miklós Horváth Lajos Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2016-D-120313 Schopný letu 2017.11.05 Balàzs Olasz János Hajdú Tagszövetség
SK-2016-01157-701 Schopný letu 2017.11.05 Horváth György Nedostupné Nedostupné
SK-2016-01157-701 Schopný letu 2017.11.05 Horváth György Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-259322 Schopný letu 2017.11.05 Surman Mihály Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-173716 Schopný letu 2017.11.05 dr. Deim Zoltán Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-125220 Schopný letu 2017.11.05 Zdeněk Dohnal Endrei Ervin Fertőparti Versenykerület
HU-2017-22-44275 Schopný letu 2017.11.05 Horváth László Nedostupné Szabolcs Tagszövetség
HU-2016-D-173903 Schopný letu 2017.11.05 Horváth László Talmácsi Csaba Villám Klub
HU-2017-22-44275 Schopný letu 2017.11.05 Horváth László Nedostupné Szabolcs Tagszövetség
HU-2016-R-4459 Schopný letu 2017.11.05 Tomi Polyák Zoltán Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2016-D-205173 Schopný letu 2017.11.05 Surman Mihály Szabó Antal Hajdú Tagszövetség
HU-2017-D-277726 Mŕtvy 2017.11.05 Cseh Gergő Kitulják Pál Békés Tagszövetség
HU-2012-O-11557 Schopný letu 2017.11.05 Nagy Gábor Nedostupné Nedostupné
HU-2015-26-58691 Schopný letu 2017.11.05 Lovász Gábor Vona József Tisza-tó Tagszövetség
HU-2017-D-300937 Schopný letu 2017.11.05 Bagi Ferenc Nedostupné Nedostupné
HU-2017-08-77886 Schopný letu 2017.11.05 Pusoma István Nedostupné Észak II. Tagszövetség
HU-2017-08-77888 Schopný letu 2017.11.05 Pusoma István Gyenes Péter Észak II. Tagszövetség
HU-2013-01-58029 Schopný letu 2017.11.05 Politzer József Balogh Kálmán B-I. Szilasmenti Tagszövetség
HU-2017-15-16280 Schopný letu 2017.11.04 csille józsef Nedostupné Békés Tagszövetség
HU-2017-04-81614 Schopný letu 2017.11.04 Lakatos László Lakatos László Dél-Duna Tagszövetség
HU-2015-D-896829 Schopný letu 2017.11.04 Jozef Gallovič Szabó István ifj. Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2017-14-35815 Schopný letu 2017.11.04 Johann Kaintz Riegler Zsolt Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2017-01-77270 Schopný letu 2017.11.04 Johann Kaintz Vér István B-I. Szilasmenti Tagszövetség
HU-2015-D-837720 Schopný letu 2017.11.04 Attila Kis László Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2017-D-246662 Schopný letu 2017.11.03 Lády Tibor Nedostupné Nedostupné
HU-2017-15-18773 Schopný letu 2017.11.03 Kavasanszki Janos Kovács Attila Békés Tagszövetség
HU-2015-O-45477 Zranený 2017.11.03 Nagy Tomi Doholuczki Tibor B-I. Szilasmenti Tagszövetség
HU-2017-26-72260 Schopný letu 2017.11.03 Kavasanszki Janos Szalai Péter Tisza-tó Tagszövetség
HU-2017-D-275262 Schopný letu 2017.11.03 Csőgör József Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-296896 Schopný letu 2017.11.01 Váczi András Kovács Bence Klubok Tagszövetsége
HU-2017-R-119930 Schopný letu 2017.11.01 Dékai Attila Nedostupné Nedostupné
HU-2017-R-102049 Schopný letu 2017.11.01 Dékai Attila Nedostupné Nedostupné
HU-2015-D-847431 Zranený 2017.11.01 Hanich Mihály Viola János Dél-Duna Tagszövetség
HU-2017-D-255568 Schopný letu 2017.11.01 Dóka Lajos Nedostupné Nedostupné
HU-2017-23-82685 Schopný letu 2017.11.01 Dóka Lajos Nedostupné Karancs Tagszövetség
HU-2017-D-254262 Schopný letu 2017.11.01 Dóka Lajos Nedostupné Nedostupné
HU-2017-08-79105 Schopný letu 2017.11.01 Dóka Lajos Nedostupné Észak II. Tagszövetség
HU-2017-D-314941 Schopný letu 2017.11.01 Dóka Lajos Hegyi György Tisza-tó Tagszövetség
HU-2017-D-314941 Schopný letu 2017.11.01 Dóka Lajos Hegyi György Tisza-tó Tagszövetség
HU-2016-D-876816 Schopný letu 2017.11.01 ALAPI LÁSZLO Nedostupné Nedostupné
SK-2017-082-2104 Schopný letu 2017.11.01 ALAPI LÁSZLO Nedostupné Nedostupné
SRB-2017-814428 Zranený 2017.11.01 Madárkórház Alapítvány Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2017-14-37158 Schopný letu 2017.11.01 Krisztián Nedostupné Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2015-19-53274 Schopný letu 2017.10.31 cSOBÁNCZI lÁSZLÓ Nedostupné Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2017-13-17725 Schopný letu 2017.10.31 kiss attila Nedostupné Közép-Dunántúl Tagszövetség
HR-2005-17-132 Mŕtvy 2017.10.31 Lovas Attila Péter Nedostupné Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2015-D-914785 Mŕtvy 2017.10.30 Sándor Vatai Gyula Tisza-tó Tagszövetség
HU-2013-21-29607 Schopný letu 2017.10.29 peter sk Nedostupné Hírös Tagszövetség
HU-2016-D-160612 Schopný letu 2017.10.29 Kovács József Udvari Zoltán Hatvan és Környéke Tagszövetség
HU-2017-D-245017 Schopný letu 2017.10.29 gábor Tari Tibor Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2017-D-287648 Schopný letu 2017.10.29 Horvath Imre Nedostupné Nedostupné
HU-2014-O-31964 Schopný letu 2017.10.29 Tomi Nedostupné Nedostupné
HU-2016-HUNG-13 Schopný letu 2017.10.29 szabó ferenc Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-289837 Schopný letu 2017.10.29 Czödor Tamás Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-116005 Schopný letu 2017.10.29 Surman Mihály Japport Zoltán Hatvan és Környéke Tagszövetség
RO-2017-343960 Schopný letu 2017.10.29 KECSKÉS PÉTER Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2015-D-890584 Schopný letu 2017.10.29 Fábián Tamás Karácsony Máté Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2017-02-52071 Schopný letu 2017.10.28 Dombos József Nedostupné Villám Klub
HU-2017-D-278058 Schopný letu 2017.10.28 Bekk Gyula Cséfán Tivadar Békés Tagszövetség
HU-2017-M-147048 Schopný letu 2017.10.28 Kovács József Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-324000 Schopný letu 2017.10.28 Tóth Péter Lukács Kovács Mihály Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2017-08-79615 Schopný letu 2017.10.28 váradi istván Nedostupné Észak II. Tagszövetség
SK-2015-02103-501 Schopný letu 2017.10.28 váradi istván Nedostupné Nedostupné
SK-2015-0501-2103 Schopný letu 2017.10.28 váradi istván Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-308614 Mŕtvy 2017.10.28 Csóri Csaba Szigetfalvi József Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2017-19-63259 Schopný letu 2017.10.27 Bajusz Mihály Nedostupné Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2014-17-76465 Schopný letu 2017.10.27 Zdeněk Prokop Nedostupné Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2017-11-9161 Schopný letu 2017.10.27 Ötvösi László Glück István Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2016-D-204407 Schopný letu 2017.10.27 Jakab Sándor Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-204407 Schopný letu 2017.10.27 Jakab Sándor Nedostupné Nedostupné
HU-2015-D-880475 Schopný letu 2017.10.27 Jakab Sándor Papp Géza Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2017-17-4915 Schopný letu 2017.10.26 Teke László Nedostupné Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2017-D-245526 Schopný letu 2017.10.26 Lády Tibor Nedostupné Nedostupné
HU-2017-R-124696 Schopný letu 2017.10.26 Tomcsányi Ernő Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-301109 Schopný letu 2017.10.26 elekes józsef Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-281415 Schopný letu 2017.10.26 KECSKÉS PÉTER Fazekas József Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2016-D-108716 Schopný letu 2017.10.26 zsolt kecskeméti Kovács László Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2017-D-240825 Schopný letu 2017.10.26 Székely Levente Nedostupné Nedostupné
HU-2015-13-7482 Schopný letu 2017.10.26 kiss attila Nedostupné Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2017-D-241257 Schopný letu 2017.10.25 Niki Várszegi László Villám Klub
HU-2017-04-75768 Schopný letu 2017.10.25 Kapinya István Vida József Dél-Duna Tagszövetség
HU-2017-D-290398 Schopný letu 2017.10.25 Kmet Jan Zvolen sk Somogyi András Tisza-tó Tagszövetség
HU-2017-D-153082 Schopný letu 2017.10.25 Pukler László Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-304996 Schopný letu 2017.10.25 Írházi Csaba Nedostupné Nedostupné
HU-2017-26-73608 Schopný letu 2017.10.25 kiss attila Sütő Zoltán Tisza-tó Tagszövetség
HU-2017-22-42932 Schopný letu 2017.10.24 Török Zoltán Nedostupné Szabolcs Tagszövetség
HU-2017-23-82539 Schopný letu 2017.10.24 Török Zoltán Zsidai Tamás Karancs Tagszövetség
HU-2017-29-73608 Schopný letu 2017.10.24 kiss attila Timmer János Klubok Tagszövetsége
HU-2016-29-68828 Schopný letu 2017.10.24 Szabó János Szalai Imre Klubok Tagszövetsége
HU-2017-D-243583 Schopný letu 2017.10.24 Sándor György Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-243583 Schopný letu 2017.10.24 Sándor György Nedostupné Nedostupné
SK-2017-0902-479 Mŕtvy 2017.10.24 Hajdú Krisztián Nedostupné Nedostupné
HU-2017-25-44680 Schopný letu 2017.10.23 Tóth József Papp Imre Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2013-O-18448 Mŕtvy 2017.10.23 Lőrincz András Nedostupné Nedostupné
HU-2017-O-18448 Mŕtvy 2017.10.23 Lőrincz András Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-292371 Schopný letu 2017.10.23 zoltán szabó Mező István Észak-Kelet Tagszövetség
HU-2015-D-872636 Schopný letu 2017.10.23 Mihalik Csaba Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-302299 Schopný letu 2017.10.23 Sándor Elek Zoltán Békés Tagszövetség
HU-2001-79143-2017 Schopný letu 2017.10.23 Takács Jenő Nedostupné Nedostupné
HU-2017-06-34210 Schopný letu 2017.10.23 Benkocs Bence Nedostupné Dunakanyar Tagszövetség
HU-2016-23-72928 Schopný letu 2017.10.23 Laci Nedostupné Karancs Tagszövetség
HU-2017-M-149323 Vyčerpaný 2017.10.23 Lovász Sándor Nedostupné Nedostupné
HU-2016-01-76574 Schopný letu 2017.10.23 Laci Nedostupné B-I. Szilasmenti Tagszövetség
HU-2016-N-4950 Schopný letu 2017.10.23 Laci Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-115344 Schopný letu 2017.10.23 Laci Nedostupné Nedostupné
RO-2011-883553 Vyčerpaný 2017.10.23 Balogh Diána Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2016-M-143805 Schopný letu 2017.10.22 Lády Tibor Kata Sándor Tatabánya Tagszövetség
Hű-2016-15-14289 Schopný letu 2017.10.22 Borka imre Nedostupné Békés Tagszövetség
HU-2017-20-90526 Schopný letu 2017.10.22 László Nedostupné Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2017-D-284033 Schopný letu 2017.10.22 Janes Gyula Kiss Károly Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2017-17-7112 Mŕtvy 2017.10.22 József Nedostupné Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2017-17-7112 Mŕtvy 2017.10.22 József Nedostupné Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2016-02-45359 Schopný letu 2017.10.22 Surman Mihály Bederna János ifj. Esztergom Tagszövetség
HU-2017-P-18036 Schopný letu 2017.10.22 Lendvai József Kacziba Pál Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2013-28-26913 Schopný letu 2017.10.22 Laci Nedostupné Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2017-04-78776 Schopný letu 2017.10.22 Gábor Szalavics Nedostupné Dél-Duna Tagszövetség
HU-2008-17-232 Vyčerpaný 2017.10.22 Csillag Beatrix Nedostupné Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2017-D-324113 Schopný letu 2017.10.22 kovacs Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-259511 Schopný letu 2017.10.22 if Gyurcsek Tibor Iván László Hajdú Tagszövetség
HU-2017-D-272946 Schopný letu 2017.10.22 VÁRADI-SVÁB Nedostupné Nedostupné
HU-2015-P-13774 Schopný letu 2017.10.21 zoli Szenyita Béla Aranyhomok Tagszövetség
HU-2017-08-75092 Schopný letu 2017.10.21 Csontos Szabolcs Nedostupné Észak II. Tagszövetség
HU-2013-10-83568 Schopný letu 2017.10.21 Hortai András Nedostupné Hajdú Tagszövetség
HU-2017-D-254707 Schopný letu 2017.10.21 Surman Mihály Nedostupné Nedostupné
HU-2017-17-5922 Schopný letu 2017.10.21 Surman Mihály Nedostupné Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2015-17-81110 Schopný letu 2017.10.21 Surman Mihály Hortai András Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
SK-2015-01201-400 Vyčerpaný 2017.10.21 Csongor Nedostupné Nedostupné
HU-2006-07-92807 Schopný letu 2017.10.21 Attila Nedostupné Hatvan és Környéke Tagszövetség
HU-2016-D-108153 Schopný letu 2017.10.21 Jakab István Sági Zoltán Dél-Duna Tagszövetség
HU-2015-D-869219 Schopný letu 2017.10.21 BATTA ZOLTAN Nedostupné Nedostupné
HU-2017-02-52827 Schopný letu 2017.10.20 Bauer Gábor Borsos László Villám Klub
HU-2017-D-259014 Schopný letu 2017.10.20 Bauer Gábor Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-869219 Schopný letu 2017.10.20 BATTA ZOLTÁN Nedostupné Nedostupné
RO-2017-6137401 Mŕtvy 2017.10.20 Tb Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2017-D-305990 Schopný letu 2017.10.20 Ozsvár József Mochnács András Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2017-D-331894 Schopný letu 2017.10.20 Reichardt Balázs Nedostupné Nedostupné
HU-2011-17-44603 Schopný letu 2017.10.19 MARTON IMRE Nedostupné Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2017-11-12627 Schopný letu 2017.10.19 KKaroly Hatvani Péter Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2017-D-271607 Schopný letu 2017.10.19 Karoly Miskolczi Csaba Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2015-04-58867 Schopný letu 2017.10.19 Gábor Vastag András Dél-Duna Tagszövetség
HU-2017-D-288209 Schopný letu 2017.10.19 Gábor Szkiba Ernő Észak-Kelet Tagszövetség
HU-2017-N-8496 Schopný letu 2017.10.19 Gábor Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-338189 Schopný letu 2017.10.19 Kis Adrián Nedostupné Nedostupné
HU-2017-16-47578 Schopný letu 2017.10.19 csille józsef Nedostupné Esztergom Tagszövetség
HU-2017-25-452333 Mŕtvy 2017.10.19 Jan Filipi Nedostupné Szigetköz-Rábaköz Tagszövetség
HU-2017-04-81614 Schopný letu 2017.10.19 Jóna László Lakatos László Dél-Duna Tagszövetség
HU-2016-M-144907 Schopný letu 2017.10.19 Orlai Márton Hegedűs Kornél Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2017-19-65448 Schopný letu 2017.10.18 dr. Deim Zoltán Csikász Pál Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2017-D-275419 Schopný letu 2017.10.18 Petohazi Gabor Csörnyi Ferenc Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2017-07-51916 Schopný letu 2017.10.18 Fábián István Nedostupné Hatvan és Környéke Tagszövetség
RO-2017-3053757 Mŕtvy 2017.10.17 Soltész Tibor Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2017-27-58106 Schopný letu 2017.10.17 Csontos Szabolcs Nedostupné Észak-Kelet Tagszövetség
RO-2014-548606 Schopný letu 2017.10.17 Szigeti István Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2017-23-82090 Schopný letu 2017.10.17 Szigeti István Fodor Pál Karancs Tagszövetség
HU-2017-D-250004 Schopný letu 2017.10.17 Szigeti István Czékus János Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2017-30-15932 Schopný letu 2017.10.17 Szigeti István Léder Zsolt Aranyhomok Tagszövetség
RO-2014-957160 Schopný letu 2017.10.17 Kovács István Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2016-M-146831 Schopný letu 2017.10.17 Kaizer Tamás Bacskai Sándor Dunakanyar Tagszövetség
HU-2014-13-96842 Schopný letu 2017.10.17 Csöbör Árpád Nedostupné Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2013-06-10950 Mŕtvy 2017.10.17 Repka Róbert Nedostupné Dunakanyar Tagszövetség
HU-2013-03-7687 Zranený 2017.10.16 Laci Nedostupné Budapest III. Tagszövetség
HU-2013-02-7687 Zranený 2017.10.16 Laci Nedostupné Villám Klub
HU-2017-D-301530 Schopný letu 2017.10.16 Jónás Krisztián Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-278530 Schopný letu 2017.10.16 Vincze Ferenc Gyenge József Békés Tagszövetség
HU-2017-M-149640 Mŕtvy 2017.10.16 Czödör Tamás Németh Tamás Fertőparti Versenykerület
HU-2017-M-149646 Mŕtvy 2017.10.16 Czödör Tamás Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-289837 Schopný letu 2017.10.16 Czödör Tamás Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-289837 Schopný letu 2017.10.16 Czödor Tamás Nedostupné Nedostupné
HU-2014-D-828102 Zranený 2017.10.16 matyi Nedostupné Nedostupné
HU-2014-D-828352 Mŕtvy 2017.10.16 matyi Nedostupné Nedostupné
HU-2017-N-9120 Schopný letu 2017.10.16 Orosz László Mészáros Zsolt Tatabánya Tagszövetség
RO-2017-28396 Schopný letu 2017.10.16 Ozsvárt Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
RO-2017-38396 Schopný letu 2017.10.16 Ozsvárt Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HUNGDERBY-2017-D-308264 Mŕtvy 2017.10.16 Kerékgyártó Attila Nedostupné Nedostupné
HU-2017-N-5541 Schopný letu 2017.10.16 Móra Imre Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-245498 Vyčerpaný 2017.10.16 Kovács Balázs Nedostupné Nedostupné
RO-2016-586556 Schopný letu 2017.10.15 Tóth József Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2017-ROJAL-119843 Schopný letu 2017.10.15 Tóth József Nedostupné Nedostupné
HU-2015-O-43142 Schopný letu 2017.10.15 Tóth József Apjok János Észak-Kelet Tagszövetség
HU-2017-02-31809 Schopný letu 2017.10.15 Tóth József Nedostupné Villám Klub
HU-2017-D-279730 Schopný letu 2017.10.15 Tóth József Kozek Norbert Esztergom Tagszövetség
HU-2015-D-944315 Schopný letu 2017.10.15 Tóth József Erdész Gyula Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2017-D-324113 Schopný letu 2017.10.15 kovács Nedostupné Nedostupné
HU-2017-P-21153 Schopný letu 2017.10.15 Szép Imre Kacziba Pál Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2017-15-15134 Schopný letu 2017.10.15 Szép Imre Csehi Miklós Békés Tagszövetség
HU-2017-D-312884 Schopný letu 2017.10.15 Gál Gábor Nedostupné Nedostupné
HU-2017-30-20596 Schopný letu 2017.10.15 gábor Nedostupné Aranyhomok Tagszövetség
HU-2017-D-292217 Schopný letu 2017.10.15 Szépfalusi Istvàn Szamák Sándor Tisza-tó Tagszövetség
HU-2017-ROJAL-126070 Schopný letu 2017.10.15 kalocsai istván Nedostupné Nedostupné
BELG-2015-69481 Vyčerpaný 2017.10.15 Csongor Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2017-M-150546 Schopný letu 2017.10.15 Rosta Gyula Czebe Imre Fertőparti Versenykerület
HU-2017-02-56549 Schopný letu 2017.10.15 Fenyvesi Béla Hoklics István Villám Klub
HU-2017-R-122643 Schopný letu 2017.10.15 Surman Mihály Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-312771 Schopný letu 2017.10.15 Surman Mihály Nedostupné Nedostupné
HU-2017-P-20273 Schopný letu 2017.10.15 Surman Mihály Hideg Árpád Aranyhomok Tagszövetség
HU-2017-P-20251 Schopný letu 2017.10.15 Surman Mihály Gál Mihály Aranyhomok Tagszövetség
HU-2016-P-919618 Schopný letu 2017.10.15 Surman Mihály Nedostupné Nedostupné
HU-2017-P-148917 Schopný letu 2017.10.15 Surman Mihály Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-150853 Schopný letu 2017.10.15 Id. Gyurcsek Tibor Nedostupné Nedostupné
HU-2016-M-143805 Schopný letu 2017.10.15 Martin Kata Sándor Tatabánya Tagszövetség
HU-2017-P-21006 Schopný letu 2017.10.15 Surman Mihály Bíró Sándor Aranyhomok Tagszövetség
HU-2017-14-32713 Schopný letu 2017.10.15 Bauer Gábor Horváth János Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2017-20-88570 Schopný letu 2017.10.15 Malasics Péter Németh Géza Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2013-23-58723 Schopný letu 2017.10.15 Nagy imre Tóth István Karancs Tagszövetség
HU-2008-21-77799 Schopný letu 2017.10.15 Bagi Ferenc Nedostupné Hírös Tagszövetség
HU-2017-D-297252 Schopný letu 2017.10.15 Id. Gyurcsek Tibor Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-335671 Schopný letu 2017.10.15 Id. Gyurcsek Tibor Nedostupné Nedostupné
HU-2016-12-49409 Schopný letu 2017.10.15 Gábor Szalavics Nedostupné Tatabánya Tagszövetség
HU-2016-28-39153 Schopný letu 2017.10.14 csille józsef Nedostupné Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2017-08-73831 Schopný letu 2017.10.14 csille józsef Nedostupné Észak II. Tagszövetség
HU-2013-D-697616 Schopný letu 2017.10.14 Niki Nedostupné Nedostupné
HU-2017-19-62308 Schopný letu 2017.10.14 Bakon János Nedostupné Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2017-13-14429 Schopný letu 2017.10.14 szüts andrás Szűts András Villám Klub
HU-2017-D-244666 Schopný letu 2017.10.14 Lantai Géza Nedostupné Nedostupné
HU-2016-N-4649 Vyčerpaný 2017.10.14 Benjamín Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-240763 Schopný letu 2017.10.14 herczeg attila Szlovakia Leopold József B-I. Szilasmenti Tagszövetség
HU-2016-D-194428 Schopný letu 2017.10.14 Kovács Sándor Nedostupné Nedostupné
HU-2017-N-8823 Schopný letu 2017.10.14 Lisztes Imre Horváth Mihály Esztergom Tagszövetség
HU-2017-D-288223 Schopný letu 2017.10.14 riczkó ferenc Nedostupné Nedostupné
HU-2017-ROJAL-108619 Vyčerpaný 2017.10.14 Főző György Tamás Nedostupné Nedostupné
HU-2009-26-8083 Schopný letu 2017.10.14 Nagy imre Nedostupné Tisza-tó Tagszövetség
HU-2016-D-105592 Schopný letu 2017.10.14 Lantai Géza Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-324000 Schopný letu 2017.10.14 Tóth Péter Lukács Kovács Mihály Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2017-14-35013 Vyčerpaný 2017.10.13 Ivan Nedostupné Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2017-N-5149 Schopný letu 2017.10.13 Laci Herold Attila Tatabánya Tagszövetség
HU-2017-M-6238 Schopný letu 2017.10.13 Horváth Sándor Nedostupné Nedostupné
HU-2017-17-2830 Vyčerpaný 2017.10.13 SZÉLES JÓZSEF Micsinai Mihály Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2017-D-247140 Schopný letu 2017.10.13 Tóth Ernő Nedostupné Nedostupné
HU-2017-17-7950 Schopný letu 2017.10.13 kalocsai istván Nedostupné Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2017-D-283674 Schopný letu 2017.10.13 Orbázi Imre Farkas Mátyás Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2017-R-104101 Schopný letu 2017.10.13 horvath ladislav Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-245395 Mŕtvy 2017.10.13 Varga Zsolt Nedostupné Nedostupné
HU-2017-01-785103 Schopný letu 2017.10.13 Wiedermann Karoly Nedostupné B-I. Szilasmenti Tagszövetség
HU-2010-12-15172 Schopný letu 2017.10.12 István Vámosi Nedostupné Tatabánya Tagszövetség
HU-2017-28-45511 Schopný letu 2017.10.12 Böszörményi István Kólya Norbert Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2017-R-121182 Schopný letu 2017.10.12 Böszörményi István Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-245310 Schopný letu 2017.10.12 Gábor Nedostupné Nedostupné
HU-2017-R-121133 Schopný letu 2017.10.12 Štefan Gubric Nedostupné Nedostupné
HU-2017-PANON-18552 Schopný letu 2017.10.11 Zsikai attila Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-309440 Schopný letu 2017.10.11 Farkas Antal Nedostupné Nedostupné
HU-2017-04-78873 Schopný letu 2017.10.11 sarafi tibor Kiss Gyula Dél-Duna Tagszövetség
HU-2017-05-66548 Schopný letu 2017.10.11 Takács Pál Nedostupné Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2017-R-121297 Schopný letu 2017.10.11 Molnár László Nedostupné Nedostupné
HU-2017-26-77858 Schopný letu 2017.10.11 Jozef Béder Méhész László Észak II. Tagszövetség
HU-2017-D-296243 Schopný letu 2017.10.11 Attila Szanyi Ferenc Klubok Tagszövetsége
HU-2017-06-32164 Schopný letu 2017.10.11 Kiss István Nedostupné Dunakanyar Tagszövetség
HU-2016-D-157533 Schopný letu 2017.10.11 Buzalka Lajos Kiss János Tisza-tó Tagszövetség
HU-2017-D-245052 Schopný letu 2017.10.11 Kondics Csaba Tari Tibor Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2016-D-212264 Zranený 2017.10.11 joci Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-212264 Zranený 2017.10.11 joci Nedostupné Nedostupné
HU-2016-N-407 Zranený 2017.10.11 joci Nedostupné Nedostupné
HU-2017-R-107284 Schopný letu 2017.10.11 Lukács Gyula Nedostupné Nedostupné
HU-2017-13-15443 Schopný letu 2017.10.11 Ján Peško Nedostupné Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2017-04-76735 Schopný letu 2017.10.11 Tell Attila Csoknyai Mihály Dél-Duna Tagszövetség
HU-2017-D-327132 Schopný letu 2017.10.10 Murányi László Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-301784 Schopný letu 2017.10.10 Murányi László Nedostupné Nedostupné
PL-2017-0237-4406 Schopný letu 2017.10.10 Moczó Tamás Nedostupné Nedostupné
HU-2017-M-150867 Vyčerpaný 2017.10.10 Butsy Péter Nedostupné Nedostupné
HU-2012-12-31016 Schopný letu 2017.10.10 Pukler László Nedostupné Tatabánya Tagszövetség
HU-2017-D-270153 Schopný letu 2017.10.10 Bukovszkyné Bognár Zsuzsa Nedostupné Nedostupné
HU-2017-R-121133 Schopný letu 2017.10.10 Štefan Gubric Nedostupné Nedostupné
HU-2017-08-72857 Schopný letu 2017.10.10 Bozsó Jani Nedostupné Észak II. Tagszövetség
HU-2017-17-6988 Mŕtvy 2017.10.10 Gelencsér Sándor Nedostupné Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2017-17-6988 Schopný letu 2017.10.10 Gelencsér Sándor Nedostupné Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2017-17-6988 Schopný letu 2017.10.10 Gelencsér Sándor Nedostupné Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2017-17-6988 Schopný letu 2017.10.10 Gelencsér Sándor Nedostupné Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2011-24-43219 Schopný letu 2017.10.10 Bozsó Jani Lázár Péter Hajdú Tagszövetség
HU-2017-D-272727 Zranený 2017.10.10 Petohazi Gabor Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-287648 Schopný letu 2017.10.10 Horvath I. Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-267289 Schopný letu 2017.10.10 Nochta Stefan Boldog József ifj. Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2017-O8-77190 Schopný letu 2017.10.10 Sarafi Tibor Nedostupné Nedostupné
HU-2017-08-74587 Zranený 2017.10.10 Gönczí László Nedostupné Észak II. Tagszövetség
HU-2017-D-322009 Schopný letu 2017.10.10 Nochta Stefan Nagy Gábor Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2017-14-30111 Schopný letu 2017.10.09 Pukler +36705187387 Nedostupné Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2017-29-78426 Schopný letu 2017.10.09 Pukler +36705187387 Rakovics Tibor Klubok Tagszövetsége
HU-2017-D-325956 Schopný letu 2017.10.09 Lády Tibor Novák József Tisza-tó Tagszövetség
HU-2017-D-309401 Schopný letu 2017.10.09 Lády Tibor Jankovics László Esztergom Tagszövetség
HU-2017-P-19929 Schopný letu 2017.10.09 Vigh Tibor Sós Bálint Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2017-04-76414 Schopný letu 2017.10.09 Vigh Tibor Steinmann István Dél-Duna Tagszövetség
HU-2016-D-120215 Schopný letu 2017.10.09 Viniczai Attila Nedostupné Nedostupné
HU-2017-P-21916 Schopný letu 2017.10.09 Tompa Zsolt Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-241234 Vyčerpaný 2017.10.09 Kiss Sándor Takár Jenő B-I. Szilasmenti Tagszövetség
HU-2017-D-247321 Zranený 2017.10.09 Lévai Máté Pál Attila Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2017-D-277301 Schopný letu 2017.10.09 Bartoli Rudolf Farkas László Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2017-17-2476 Schopný letu 2017.10.09 Lévai Máté Kiss János Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2017-17-2476 Schopný letu 2017.10.09 Lévai Máté Kiss János Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2017-17-99426 Schopný letu 2017.10.09 cződőr Tamás Nedostupné Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2017-02-57709 Zranený 2017.10.09 Erzsébet Komáromi Nedostupné Villám Klub
HU-2013-D-635881 Schopný letu 2017.10.08 Laci Nedostupné Nedostupné
HU-2017-16-43235 Mŕtvy 2017.10.08 Káró Adrienn Nedostupné Esztergom Tagszövetség
HU-2017-ROLYÁL-103761 Zranený 2017.10.08 Nándori Károly Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-240946 Schopný letu 2017.10.08 KECSKÉS PÉTER Hegedűs Zoltán B-I. Szilasmenti Tagszövetség
HU-2017-08-77185 Schopný letu 2017.10.08 Lipták Ferenc Nedostupné Észak II. Tagszövetség
HU-2017-08-77168 Schopný letu 2017.10.08 Péter lászló Nedostupné Észak II. Tagszövetség
HU-2017-23-81055 Schopný letu 2017.10.08 KERESZTI ATTILA0 Nedostupné Karancs Tagszövetség
HU-2016-10-11999 Schopný letu 2017.10.08 Hangonyi Krisztián Nedostupné Hajdú Tagszövetség
HU-2017-R-102158 Schopný letu 2017.10.08 Hanich Mihály Nedostupné Nedostupné
HU-2017-26-72337 Schopný letu 2017.10.08 Hegyi Györgyné Nedostupné Tisza-tó Tagszövetség
HU-2013-13-88748 Schopný letu 2017.10.08 Teplán Viktor Fodor János György Klubok Tagszövetsége
HU-2017-06-34238 Schopný letu 2017.10.08 Péter lászló Kereszti Edina Karancs Tagszövetség
CZ-2017-0277-654 Vyčerpaný 2017.10.08 Földesi Zoltán Nedostupné Nedostupné
HU-2017-04-77096 Schopný letu 2017.10.08 Lévai Máté Nedostupné Dél-Duna Tagszövetség
CZ-2017-0277-564 Vyčerpaný 2017.10.08 Földesi Zoltán Nedostupné Nedostupné
HU-2015-03-17028 Zranený 2017.10.08 Kovacs Attila Nedostupné Budapest III. Tagszövetség
HU-2017-D-274517 Schopný letu 2017.10.08 Milan Kostár Nedostupné Nedostupné
HU-2016-P-16427 Schopný letu 2017.10.08 Tomi Veszelovszki Zsolt Aranyhomok Tagszövetség
HU-2013-D-696452 Schopný letu 2017.10.08 Surman Mihály Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-258733 Mŕtvy 2017.10.08 Lőrincz András Nedostupné Nedostupné
HU-2016-R-17272 Mŕtvy 2017.10.08 Jankai Norbert Nedostupné Nedostupné
HU-2016-07-46481 Zranený 2017.10.08 ANDRÁS Kollár László Dunakanyar Tagszövetség
PL-2017-01874-329 Schopný letu 2017.10.08 Mucsi Nedostupné Nedostupné
PL-2017-01874-329 Schopný letu 2017.10.08 Mucsi Nedostupné Nedostupné