Nahlásiť zaleteného holuba* Je potrebné zadať aspoň jeden kontakt

Na obrúčke poštového holuba by ste mali nájsť 3 alebo 4 údaje (podľa krajiny pôvodu). Kombinácia týchto údajov je pre každého holuba jedinečná.

 1. Kód krajiny: obvykle 2 alebo viac znakov, ktoré popisujú krajinu pôvodu holuba. Príklady: SK, CZ, HUNG, AUSTRIA, NL, BELG...
 2. Rok: 2 alebo 4 číslice určujúce rok vyliahnutia holuba. Príklady: 02, 10, 14 alebo 2002, 2010, 2014...
 3. Organizácia (pri vybraných krajinách): Označenie organizácie používajú len niektoré zväzy (slovenský, český, nemecký a ďalšie). Označenie organizácie najčastejsšie začína nulou. Prosím nezameňte tento údaj za číslo obrúčky. Príklady: 0107, 0400, 03779... Niekedy sa jedná o špeciálny reťazec ako DERBY, OLIMPIA, VR98, M-55, PZHGP
 4. Číslo obrúčky: číselná hodnota, jedinečná pre danú sériu obrúčok. Príklady: 12, 397, 12556...

Vždy používajte uvedené poradie údajov pri nahlasovaní zaleteného holuba. Údaje môžete oddeliť medzerou, čiarkou, bodkou, dvojbodkou, bodkočiarkou alebo pomlčkou...

Príklady:

 • SK 12 02302 841
 • CZ 08 0245 652
 • DV 12 03548 3214
 • BELG 11 1254788
 • PL 11 PZHGP 45878
 • PL 14 0235 6874
 • HU 11 D 45878
 • HU 14 06 6548

Medzinárodné nástroje pre nahlasovanie zaletených holubov

Zoznam nahlásených holubov

Filter

Označenie obrúčky Stav holuba Dátum Nahlásil Chovateľ Organizácia Detail
HU-2017-17-6350 Vyčerpaný 2017.09.23 Jámbor Anett Menyhárt Zoltán Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
PL-2017-0253-11673 Schopný letu 2017.09.23 Lantai Géza Nedostupné Nedostupné
HU-2017-11-15919 Schopný letu 2017.09.23 széles jozsef Nedostupné Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2017-16-46548 Schopný letu 2017.09.23 Erdélyi Milán Tüzes Ádám Esztergom Tagszövetség
HU-2016-D-171332 Mŕtvy 2017.09.23 Lali Erdős Sándor Tisza-tó Tagszövetség
SK-2017-0910-526 Schopný letu 2017.09.23 Gyurcsek Tibor Nedostupné Nedostupné
HU-2016-16-46548 Schopný letu 2017.09.23 Erdélyi Milán Nedostupné Esztergom Tagszövetség
HU-2017-11-17806 Schopný letu 2017.09.23 BALKO ALEXANDER Nedostupné Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2017-D-272946 Schopný letu 2017.09.23 VÁRADI-SVÁB Nedostupné Nedostupné
HU-2017-12-55612 Schopný letu 2017.09.23 Gábor Szalavics Straubinger József Tatabánya Tagszövetség
HU-2017-D-248125 Schopný letu 2017.09.23 Ladányi Dániel Kovács András Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2017-D-278513 Schopný letu 2017.09.23 Gyüjtő István Gyenge József Békés Tagszövetség
HU-2017-30-17113 Schopný letu 2017.09.22 Páva Zoltán Benkő József Aranyhomok Tagszövetség
HU-2017-27-57997 Schopný letu 2017.09.22 Csóri Csaba Lakatos Géza Észak-Kelet Tagszövetség
HU-2017-26-71061 Schopný letu 2017.09.22 Csóri Csaba Sinka József Tisza-tó Tagszövetség
HU-2017-N-5968 Schopný letu 2017.09.22 Csóri Csaba Scheily Gábor Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2017-D-291596 Schopný letu 2017.09.22 Csóri Csaba Losánszki József Tisza-tó Tagszövetség
HU-2017-30-19528 Schopný letu 2017.09.22 Galambos Anti Szabó Zoltán Tisza-tó Tagszövetség
SK-2017-0910-472 Schopný letu 2017.09.22 Suskó Ferenc Nedostupné Nedostupné
SK-2017-0910-958 Schopný letu 2017.09.22 Suskó Ferenc Nedostupné Nedostupné
SK-2017-0958-910 Schopný letu 2017.09.22 Suskó Ferenc Nedostupné Nedostupné
SK-2017-0958-910 Schopný letu 2017.09.22 Suskó Ferenc Nedostupné Nedostupné
SK-2017-0472-910 Schopný letu 2017.09.22 Suskó Ferenc Nedostupné Nedostupné
SK-2017-0958-910 Schopný letu 2017.09.22 Suskó Ferenc Nedostupné Nedostupné
HU-2002-96-293 Mŕtvy 2017.09.22 Horváth Zsófia Nedostupné Nedostupné
RO-2017-4069008 Schopný letu 2017.09.22 Dudás Attiláné Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2017-D-277839 Schopný letu 2017.09.22 Juhász Imre Mihalik Csaba Békés Tagszövetség
HU-2017-D-320762 Schopný letu 2017.09.22 sinka zoltán Török Gyula Aranyhomok Tagszövetség
SK-2017-09-8208 Schopný letu 2017.09.22 Gyurcsek Tibor Nedostupné Szolnok és Környéke Tagszövetség
HU-2017-D-266462 Schopný letu 2017.09.22 Viniczai Attila Rasztovich Gyula Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2017-15-18103 Vyčerpaný 2017.09.22 Székely László Zalai Attila Békés Tagszövetség
HU-2017-05-69618 Schopný letu 2017.09.22 Gut Benke Attila Nedostupné Dél-Tisza Tagszövetség
ROMáNIA-2010-549-784 Schopný letu 2017.09.22 Dér Mária Nedostupné Nedostupné
HU-2017-12-52800 Schopný letu 2017.09.22 Sivák Jozef Kovács Zoltán Tatabánya Tagszövetség
HU-2015-02-35524 Mŕtvy 2017.09.22 Pataki Mihály Nedostupné Villám Klub
HU-2017-26-70219 Mŕtvy 2017.09.22 Dóczy Gergely Nedostupné Tisza-tó Tagszövetség
HU-2017-26-75101 Schopný letu 2017.09.21 ROLY Nedostupné Tisza-tó Tagszövetség
RO-2014-850613 Schopný letu 2017.09.21 Stefan Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2017-30-19414 Zranený 2017.09.21 Erzsébet Komáromi Nedostupné Aranyhomok Tagszövetség
HU-2017-N-6320 Schopný letu 2017.09.21 Tarczi Ferenc ifj. Kaldenekker Sándor Aranyhomok Tagszövetség
RO-2015-181077 Schopný letu 2017.09.21 Zoltàn Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2016-15-11829 Schopný letu 2017.09.21 Murányi László Nedostupné Békés Tagszövetség
HU-2017-D-294469 Schopný letu 2017.09.21 Guzsik Kevin Imre László Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2013-M-132596 Schopný letu 2017.09.21 lei peter Nedostupné Nedostupné
HU-2013-M-132596 Schopný letu 2017.09.21 Antal Csaba Nedostupné Nedostupné
HU-2017-10-19314 Schopný letu 2017.09.21 Tóth Ferenc Szabados Attila Hajdú Tagszövetség
HU-2017-D-276827 Vyčerpaný 2017.09.21 Szépfalusi Istvàn Nedostupné Nedostupné
HU-2017-20-93105 Schopný letu 2017.09.21 peter Nedostupné Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2016-R-4328 Schopný letu 2017.09.21 Jozef Béder Lőcsei József Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2013-M-132596 Schopný letu 2017.09.21 Antal Csaba Nedostupné Nedostupné
HU-2017-15-15257 Schopný letu 2017.09.21 Kerekes Tibor Csachó Mihály Békés Tagszövetség
HU-2017-R-100319 Mŕtvy 2017.09.20 Kozma Lászlóné Nedostupné Nedostupné
RO-2017-316733 Schopný letu 2017.09.20 Niki Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2015-02-37740 Mŕtvy 2017.09.20 Kiss Bence Nedostupné Villám Klub
HU-2017-D-246746 Schopný letu 2017.09.20 Füredi Péter Pleck Szabolcs Dél-Duna Tagszövetség
HU-2017-D-280628 Schopný letu 2017.09.20 István Vámosi Baricza István Esztergom Tagszövetség
HU-2017-D-293455 Schopný letu 2017.09.20 Csontos Gyula Gonda Ferenc ifj. Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2017-08-70850 Schopný letu 2017.09.20 Balázs Miklos Nedostupné Észak II. Tagszövetség
HU-2017-10-21348 Schopný letu 2017.09.20 Csaba Nedostupné Hajdú Tagszövetség
HU-2017-15-19681 Schopný letu 2017.09.20 Forgó István Marossy László Géza Békés Tagszövetség
HU-2017-30-17199 Schopný letu 2017.09.20 Halász Ferenc Kaldenekker Sándor Aranyhomok Tagszövetség
HU-2017-02-50842 Schopný letu 2017.09.20 Wiedermann Karoly Borsos László Villám Klub
HU-2017-02-57741 Schopný letu 2017.09.20 Kis pista Semsegi József Villám Klub
HU-2017-M-148290 Schopný letu 2017.09.20 Kis pista Czinger Csaba Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2011-D-374304 Schopný letu 2017.09.20 Juház pista Kisjuhász Imre Aranyhomok Tagszövetség
HU-2017-N-5472 Schopný letu 2017.09.20 Fábián Attila Kárász László Aranyhomok Tagszövetség
HU-2009-50-14978 Schopný letu 2017.09.20 Bóta Ervin Nedostupné Nedostupné
HU-2017-P-21682 Mŕtvy 2017.09.20 Dabis István Gyenge József Békés Tagszövetség
HU-2017-R-121039 Zranený 2017.09.20 lali Nedostupné Nedostupné
HU-2017-06-35004 Mŕtvy 2017.09.20 lali Nedostupné Dunakanyar Tagszövetség
HU-2017-P-19938 Zranený 2017.09.20 Lali Baricsa János Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2017-D-285117 Schopný letu 2017.09.20 Lorincz Zoltan Ábrahám László Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2017-D-246624 Schopný letu 2017.09.20 Gál István Csóri Antal Dél-Duna Tagszövetség
HU-2017-D-333138 Schopný letu 2017.09.20 Kovács László Nedostupné Nedostupné
HU-2017-06-34300 Schopný letu 2017.09.20 KERESZTI ATTILA Nedostupné Dunakanyar Tagszövetség
HU-2017-D-334299 Vyčerpaný 2017.09.20 zoltán szabó Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-275278 Schopný letu 2017.09.20 Gősi Gergely Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-189426 Zranený 2017.09.20 sándor Kovács Béla Hajdú Tagszövetség
HU-2017-D-265419 Schopný letu 2017.09.20 vörös józsef Nedostupné Nedostupné
HU-2017-R-110225 Schopný letu 2017.09.19 Molnár Mihály Nedostupné Nedostupné
HU-2017-17-4428 Schopný letu 2017.09.19 Surman Mihály Nedostupné Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2017-R-103725 Vyčerpaný 2017.09.19 István Vámosi Nedostupné Nedostupné
HU-2017-08-72552 Schopný letu 2017.09.19 Farkas Milán Nedostupné Észak II. Tagszövetség
CRO-2017-19777 Vyčerpaný 2017.09.19 Kovacs Ferenc Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2017-R-120717 Vyčerpaný 2017.09.19 Bálint András Nedostupné Nedostupné
HU-2017-15-19861 Schopný letu 2017.09.19 Forgó István Nedostupné Békés Tagszövetség
HU-2017-D-240751 Schopný letu 2017.09.19 Teplán Viktor Leopold József B-I. Szilasmenti Tagszövetség
HU-2017-D-268023 Schopný letu 2017.09.19 Teplán Viktor Nedostupné Nedostupné
HU-2017-P-20370 Vyčerpaný 2017.09.19 Teplán Viktor Réti Attila Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2017-ROJáL-120720 Zranený 2017.09.19 Bálint Bettina Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-241588 Vyčerpaný 2017.09.19 zoltán szabó Tarczi József Villám Klub
HU-2012-02-8607 Schopný letu 2017.09.19 Hernyes Péter Nedostupné Villám Klub
HU-2017-26-74234 Schopný letu 2017.09.19 Orosz László Krizsai József Tisza-tó Tagszövetség
HU-2017-15-15786 Vyčerpaný 2017.09.19 Hegyi Norbert Balázs Mátyás Békés Tagszövetség
HU-2017-08-74879 Schopný letu 2017.09.19 Gönczí László Nedostupné Észak II. Tagszövetség
HU-2017-08-75647 Schopný letu 2017.09.19 Csontos Szabolcs Nedostupné Észak II. Tagszövetség
HU-2017-D-269584 Schopný letu 2017.09.19 Fenyvesi Béla Kustyán Tamás Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2013-03-9857 Schopný letu 2017.09.19 Suhaj János Nedostupné Budapest III. Tagszövetség
HU-2017-26-74064 Vyčerpaný 2017.09.19 Alena Hancarova Dr. Kovács László ifj. Tisza-tó Tagszövetség
HUNGDERBY-2017-D-317580 Schopný letu 2017.09.19 Košová Ildikó Nedostupné Nedostupné
HU-2013-M-132596 Schopný letu 2017.09.19 lei peter Nedostupné Nedostupné
HU-2017-19-62890 Zranený 2017.09.19 Horváth Gábor Nedostupné Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2017-07-52156 Vyčerpaný 2017.09.19 gábor Molnár Pál Hatvan és Környéke Tagszövetség
HU-2016-D-159833 Schopný letu 2017.09.19 Horváth Gábor Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-263414 Vyčerpaný 2017.09.19 Horný Josef Horváth Győző Fertőparti Versenykerület
HU-2017-14-33734 Schopný letu 2017.09.19 Böszörményi István Köttő István Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2017-N-7267 Vyčerpaný 2017.09.19 Böszörméníi István Mazzag József Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2016-R-4328 Schopný letu 2017.09.19 Jozef Béder Lőcsei József Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2017-D-275262 Schopný letu 2017.09.19 csőgör József Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-245684 Schopný letu 2017.09.19 KERESZTI ATTILA Rauf Béla Dél-Duna Tagszövetség
HU-2017-30-15620 Schopný letu 2017.09.19 Bakos László Nedostupné Aranyhomok Tagszövetség
HU-2017-19-65530 Vyčerpaný 2017.09.19 Varga Tibor Mátyus Gyula Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2017-M-198290 Schopný letu 2017.09.19 Földing Norbert Nedostupné Nedostupné
HU-2017-P-21630 Schopný letu 2017.09.19 Ratatics Robert Gyenge József Békés Tagszövetség
HU-2017-D-291617 Schopný letu 2017.09.19 Horváth Andras Szalai Péter Tisza-tó Tagszövetség
HU-2017-P-20201 Schopný letu 2017.09.19 Vér Krisztián Patai József Aranyhomok Tagszövetség
HU-2017-11-14655 Vyčerpaný 2017.09.19 szigethi szilárd Szigethi Szilárd Fertőparti Versenykerület
HU-2017-N-149640 Mŕtvy 2017.09.19 Czödör Tamás Nedostupné Nedostupné
HU-2015-13-1128 Zranený 2017.09.19 Bernhardt László Nedostupné Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2017-D-310122 Schopný letu 2017.09.18 Nagy Imre Nedostupné Nedostupné
HU-2017-30-19022 Schopný letu 2017.09.18 Július Krško Nedostupné Aranyhomok Tagszövetség
HU-2017-22-44880 Schopný letu 2017.09.18 KECSKÉS PÉTER Nedostupné Szabolcs Tagszövetség
HU-2017-07-54589 Vyčerpaný 2017.09.18 Slíž Kamil Nedostupné Hatvan és Környéke Tagszövetség
HU-2013-04-45321 Schopný letu 2017.09.18 Nedostupné Dél-Duna Tagszövetség
HU-2017-26-76130 Schopný letu 2017.09.18 István Bencze Juhász Tibor Tisza-tó Tagszövetség
HU-2017-D-335290 Schopný letu 2017.09.18 KICSI Weiger János Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2017-D-300007 Vyčerpaný 2017.09.18 Zsikai attila Kovács Henrik Aranyhomok Tagszövetség
HU-2017-D-278766 Schopný letu 2017.09.18 Czékmán Zsolt Dabis István Békés Tagszövetség
HU-2017-D-300041 Vyčerpaný 2017.09.18 Zsikai attila Kovács Henrik Aranyhomok Tagszövetség
HU-2014-O-33097 Schopný letu 2017.09.18 Kaszab Ádám Puss Józsefné Esztergom Tagszövetség
HU-2017-D-286118 Schopný letu 2017.09.18 Larissza Kozári Nedostupné Nedostupné
HU-2017-20-90365 Schopný letu 2017.09.18 Rab Zoltán Nedostupné Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2017-D-291074 Schopný letu 2017.09.18 Adrián Arnold Kasza Tibor Tisza-tó Tagszövetség
HU-2016-D-208574 Vyčerpaný 2017.09.18 zoltán szabó Kiss Nikolett Békés Tagszövetség
HU-2017-26-70006 Vyčerpaný 2017.09.18 zoltán szabó Nedostupné Tisza-tó Tagszövetség
HU-2017-R-122429 Schopný letu 2017.09.18 KERESZTI ATTILA Burai Pál Tisza-tó Tagszövetség
HU-2017-D-329919 Zranený 2017.09.18 Hegyi Györgyné Stein Ottó Tatabánya Tagszövetség
HU-2017-D-322326 Schopný letu 2017.09.18 Lantai Géza Halász István Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2017-D-248630 Schopný letu 2017.09.18 Feri Elengedve Rau Sándor Dél-Tisza Tagszövetség
SK-2017-2104-28 Schopný letu 2017.09.18 KERESZTI ATTILA Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-315062 Schopný letu 2017.09.18 Zászlós Christopher Maráczi József Tatabánya Tagszövetség
HU-2017-D-269651 Mŕtvy 2017.09.18 Ján Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-282840 Schopný letu 2017.09.18 Wittner József Barkóczi Boldizsár Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2017-D-258728 Schopný letu 2017.09.18 Durda Ferenc Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-250329 Zranený 2017.09.18 Szita Nikoletta Nedostupné Nedostupné
HU-2017-22-44275 Schopný letu 2017.09.18 Rácz Gyula Nedostupné Szabolcs Tagszövetség
HU-2017-P-19670 Schopný letu 2017.09.18 Rácz Gyula Nedostupné Nedostupné
RO-2017-5009729 Schopný letu 2017.09.18 Adrián Arnold Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
RO-2017-123329 Schopný letu 2017.09.17 Papdi Imre Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2017-26-745101 Schopný letu 2017.09.17 JANO Nedostupné Tisza-tó Tagszövetség
HU-2017-05-71819 Zranený 2017.09.17 JUHÁSZ ISTVÁN Kasik Mihály Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2017-19-65529 Schopný letu 2017.09.17 szlovik györgy Mátyus Gyula Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2017-01-79867 Schopný letu 2017.09.17 Füredi Péter Gonda Tibor B-I. Szilasmenti Tagszövetség
HU-2017-D-330319 Vyčerpaný 2017.09.17 Galkó József Ködmön Ferenc Karancs Tagszövetség
MAGYARORSZ-2017-D-283156 Schopný letu 2017.09.17 Bádonyi Mihály Nedostupné Nedostupné
HU-2006-14-86452 Mŕtvy 2017.09.17 Nagy Istvan Nedostupné Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2017-23-84133 Schopný letu 2017.09.17 Dr Hardonyi András Gyönyör Viktória Karancs Tagszövetség
HU-2017-23-84331 Schopný letu 2017.09.17 Dr Hardonyi András Nedostupné Karancs Tagszövetség
HU-2017-D-288331 Schopný letu 2017.09.17 mede józsef Nedostupné Nedostupné
HU-2017-07-54708 Schopný letu 2017.09.17 Néveri Péter Nedostupné Hatvan és Környéke Tagszövetség
HU-2017-D-307271 Schopný letu 2017.09.17 Csóka János Zsákai Norbert Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2017-D-256653 Schopný letu 2017.09.17 csille józsef Nedostupné Nedostupné
HU-2017-30-1578 Mŕtvy 2017.09.17 Árvai Zoltán Nedostupné Aranyhomok Tagszövetség
HU-2017-M-148568 Zranený 2017.09.17 Murguly Árpád Szili Péter Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2017-10-17486 Schopný letu 2017.09.17 Liszi József Nedostupné Hajdú Tagszövetség
HU-2017-17-437 Schopný letu 2017.09.17 Halász Ferenc Nedostupné Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2017-30-19950 Schopný letu 2017.09.17 Halász Ferenc Kalmár Imre Aranyhomok Tagszövetség
HU-2017-27-60556 Schopný letu 2017.09.17 Hanuszka János Lipcsei József Észak-Kelet Tagszövetség
HU-2017-27-60556 Schopný letu 2017.09.17 Hanuszka János Lipcsei József Észak-Kelet Tagszövetség
HU-2017-D-332100 Schopný letu 2017.09.17 KERESZTI ATTILA Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-299877 Schopný letu 2017.09.17 bali ludovit Jakubik Zoltán Aranyhomok Tagszövetség
HU-2017-D-299877 Schopný letu 2017.09.17 Bali Lajos Jakubik Zoltán Aranyhomok Tagszövetség
HU-2017-23-79049 Vyčerpaný 2017.09.17 Helena Szűcs István Karancs Tagszövetség
HU-2017-01-78073 Schopný letu 2017.09.17 bors lászló Nedostupné B-I. Szilasmenti Tagszövetség
HU-2017-D-332523 Schopný letu 2017.09.17 Erdélyi Milán Palcsik Ferenc Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2017-26-73375 Schopný letu 2017.09.17 Horty Miklós Nedostupné Tisza-tó Tagszövetség
HU-2017-N-5719 Schopný letu 2017.09.17 Horty Miklós Szilágyi András Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2016-R-12092 Mŕtvy 2017.09.17 Bagi Ferenc Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-294622 Vyčerpaný 2017.09.17 Otto Kollar Borbás József Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2017-D-265913 Mŕtvy 2017.09.17 Kovacs Attila Koczman József Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2017-07-53911 Vyčerpaný 2017.09.17 Kovacs Attila Cseri József Hatvan és Környéke Tagszövetség
HU-2017-D-322326 Schopný letu 2017.09.17 Mészáros Zsolt Halász István Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2017-ROJáL-118273 Schopný letu 2017.09.17 mede józsef Nedostupné Nedostupné
HU-2017-14-35588 Schopný letu 2017.09.17 Szijártó András Boronyák András Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2017-26-76445 Vyčerpaný 2017.09.17 Attila Nedostupné Tisza-tó Tagszövetség
HU-2016-D-204817 Schopný letu 2017.09.17 Raputa Michal Varga László Szigetköz-Rábaköz Tagszövetség
HU-2013-03-9857 Schopný letu 2017.09.17 Jozef Béder Nedostupné Budapest III. Tagszövetség
HU-2015-20-79070 Schopný letu 2017.09.17 Gojkovicsné Gömöri Anikó Nedostupné Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2017-11-16565 Schopný letu 2017.09.17 Váczi András Nedostupné Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2017-D-281447 Schopný letu 2017.09.17 Gojkovicsné Gömöri Anikó Fazekas József Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2017-D-335691 Schopný letu 2017.09.17 Gelencsér Sándor Rigó Gáspár Tisza-tó Tagszövetség
HU-2017-D-335891 Schopný letu 2017.09.17 Gelencsér Sándor Nedostupné Nedostupné
Hú-2017-15-20038 Vyčerpaný 2017.09.17 GŐNCZÍ LÁSZLÓ Vígh János Békés Tagszövetség
Hú-2016-P-19197 Vyčerpaný 2017.09.17 GŐNCZÍ LÁSZLÓ Nedostupné Nedostupné
HU-2017-28-48626 Schopný letu 2017.09.17 Milan Doholuczki Tibor B-I. Szilasmenti Tagszövetség
HU-2017-01-77337 Schopný letu 2017.09.17 Milan Nedostupné B-I. Szilasmenti Tagszövetség
HU-2017-14-37340 Schopný letu 2017.09.17 Milan Godina József Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2017-D-281428 Schopný letu 2017.09.17 Milan Fazekas József Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2017-11-16565 Schopný letu 2017.09.17 Milan Nedostupné Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2017-D-244558 Schopný letu 2017.09.17 Milan Székely István Dél-Duna Tagszövetség
HUNGARY-2017-11-17433 Schopný letu 2017.09.17 Milan Nedostupné Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2017-M55-2866 Schopný letu 2017.09.17 Hanuszka János Nedostupné Nedostupné
HU-2017-27-61883 Schopný letu 2017.09.17 Szalay László Szalay László Észak-Kelet Tagszövetség
HU-2017-D-313264 Schopný letu 2017.09.16 lászló józsef Hajdú Lajos Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2017-FCI-17 Schopný letu 2017.09.16 Zeljko Culjak Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-332940 Schopný letu 2017.09.16 Hatvani Péter Tokay Ervin Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2017-D-297723 Schopný letu 2017.09.16 Füredi Péter Orosz Tamás Aranyhomok Tagszövetség
HU-2016-07-49248 Schopný letu 2017.09.16 Attila Vér István B-I. Szilasmenti Tagszövetség
HU-2017-D-315711 Schopný letu 2017.09.16 Orosz László Nedostupné Nedostupné
HU-2017-23-83551 Schopný letu 2017.09.16 Csontos Szabolcs Veres Róbert Karancs Tagszövetség
HU-2017-D-334162 Schopný letu 2017.09.16 Attila Kléner Attila HPSE
RO-2017-2016199 Schopný letu 2017.09.16 Pályiné Melinda Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2017-D-304725 Schopný letu 2017.09.16 Nagy Ferenc Nedostupné Nedostupné
HU-2014-D-783802 Schopný letu 2017.09.16 merényi károly Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-334366 Vyčerpaný 2017.09.16 Ballai Tamás Gyenes Péter Észak II. Tagszövetség
HU-2017-D-271607 Schopný letu 2017.09.16 KAROLY Miskolczi Csaba Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2017-D-241350 Schopný letu 2017.09.16 Laci Gábler Ferenc Villám Klub
HU-2017-D-241450 Schopný letu 2017.09.16 Laci Nedostupné Nedostupné
SLOVéNIA-2017-107-2497 Schopný letu 2017.09.16 Domonkos Miklós Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-335286 Schopný letu 2017.09.16 Paulovicz Szabolcs Nedostupné Nedostupné
CZ-2017-0618-263 Schopný letu 2017.09.16 Domonkos Miklós Nedostupné Nedostupné
CZ-2017-0618-263 Schopný letu 2017.09.16 Domonkos Miklós Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-246660 Schopný letu 2017.09.16 Stolmàr Tibor Csögör József Dél-Duna Tagszövetség
HU-2017-04-77581 Schopný letu 2017.09.16 Bedő László Törő József Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2017-17-4027 Schopný letu 2017.09.16 Bedő László Nedostupné Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2017-D-255468 Schopný letu 2017.09.16 Bedő László Gazsi Károly Hatvan és Környéke Tagszövetség
HU-2017-D-245323 Schopný letu 2017.09.16 Gocz zoltan Nedostupné Nedostupné
HU-2015-P-13097 Schopný letu 2017.09.16 Rubányi Gábor Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-272946 Schopný letu 2017.09.16 VÁRADI-SVÁB Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-321929 Schopný letu 2017.09.16 somogyi zoltán Bátka Sándor Karancs Tagszövetség
SK-2017-0910-932 Schopný letu 2017.09.16 Csóka János Nedostupné Nedostupné
HU-2017-08-76191 Mŕtvy 2017.09.16 Hegedűs Róbert Nedostupné Észak II. Tagszövetség
HU-2017-15-16736 Schopný letu 2017.09.16 juhasz imre Repka Róbert Békés Tagszövetség
HU-2017-26-73040 Schopný letu 2017.09.16 DiményLajos-Kecskemét-04étől it van ki jár Hegedűs Norbert Tisza-tó Tagszövetség
HU-2017-26-23040 Schopný letu 2017.09.16 DiményLajos-Kecskemét-04étől it van ki jár Nedostupné Tisza-tó Tagszövetség
HU-2017-26-23040 Schopný letu 2017.09.16 DiményLajos-Kecskemét-04étől it van ki jár Nedostupné Tisza-tó Tagszövetség
HU-2017-02-51525 Schopný letu 2017.09.16 Gér László György Imre Villám Klub
HU-2017-D-286902 Mŕtvy 2017.09.16 Lévai Antal Réti Attila Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2017-D-300252 Schopný letu 2017.09.16 Lévai Antal Ibolya Pál Aranyhomok Tagszövetség
HU-2017-D-277077 Vyčerpaný 2017.09.16 Milan Klačan Kovács Attila Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2017-05-68800 Zranený 2017.09.16 Bódisné Párvics Judit Nedostupné Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2017-12-56201 Vyčerpaný 2017.09.16 Kamil Slíž Orlai Márton Tatabánya Tagszövetség
HU-2017-D-324165 Vyčerpaný 2017.09.16 Kamil Slíž Tajti Tibor Esztergom Tagszövetség
HU-2017-D-277436 Schopný letu 2017.09.16 Mihalik Csaba Nedostupné Nedostupné
HU-2017-PANON-20671 Mŕtvy 2017.09.16 Gelencsér Sándor Nedostupné Nedostupné
HU-2017-04-81757 Zranený 2017.09.16 Gelencsér Sándor Mihályi Károly Dél-Duna Tagszövetség
RO-2016-689658 Schopný letu 2017.09.16 Liptai Gábor Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2017-27-60029 Schopný letu 2017.09.16 Ozsvár józsef Üveges Tamás Észak-Kelet Tagszövetség
HU-2009-03-88292 Zranený 2017.09.15 Tóth Zoltán Nedostupné Budapest III. Tagszövetség
HU-2017-22-44986 Mŕtvy 2017.09.15 Tóth Zoltán Szabó Imre HPSE
HU-2017-D-297251 Schopný letu 2017.09.15 Adrián Arnold Józsa János Aranyhomok Tagszövetség
RO-2015-404105 Schopný letu 2017.09.15 Hunor Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2017-30-20023 Schopný letu 2017.09.15 Békefi József Iványosi Szabó Zoltán Aranyhomok Tagszövetség
HU-2017-D-321320 Vyčerpaný 2017.09.15 Teveli Róbert Seres Attila Hírös Tagszövetség
HU-2017-17-2570 Schopný letu 2017.09.15 Szalai Tibor Nedostupné Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2017-17-2570 Schopný letu 2017.09.15 Szalai Tibor Nedostupné Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2009-09-98722 Schopný letu 2017.09.15 pál Nedostupné Szolnok és Környéke Tagszövetség
HU-2014-08-48153 Schopný letu 2017.09.15 Orosz István Nedostupné Észak II. Tagszövetség
HU-2017-08-764441 Schopný letu 2017.09.15 Orosz István Nedostupné Észak II. Tagszövetség
HU-2015-04-59799 Schopný letu 2017.09.15 Balogh József János István Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2012-08-31121 Schopný letu 2017.09.15 Balogh József Nedostupné Észak II. Tagszövetség
HU-2017-30-15609 Schopný letu 2017.09.15 Szélig Zsolt Nedostupné Aranyhomok Tagszövetség
HU-2016-04-68558 Schopný letu 2017.09.15 Varga Imre Tóth László Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2017-D-329077 Schopný letu 2017.09.15 Rácz Tíbor Nedostupné Nedostupné
BűN-2017-D-302418 Schopný letu 2017.09.15 Gyüjtő István Nedostupné Nedostupné
HU-2017-R-117580 Schopný letu 2017.09.15 Lantai Géza Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-275786 Schopný letu 2017.09.15 Gyüjtő István Kiss József Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2017-D-30248 Schopný letu 2017.09.15 Gyüjtő István Nedostupné Nedostupné
HU-2017-N-9216 Vyčerpaný 2017.09.15 Hecz Lajos Mészáros Zsolt Tatabánya Tagszövetség
HU-2017-D-256622 Schopný letu 2017.09.15 Erdélyi Milán Nedostupné Nedostupné
HU-2010-D-264144 Schopný letu 2017.09.15 Bozsó Jani Szabó Antal Hajdú Tagszövetség
HU-2017-D33-1220 Vyčerpaný 2017.09.15 Andrea Schwarzova Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D33-1220 Vyčerpaný 2017.09.15 Andrea Schwarzova Nedostupné Nedostupné
HU-2017-23-80464 Zranený 2017.09.15 Zdenka Slobodová Botos Lajos Karancs Tagszövetség
HU-2016-D-103033 Mŕtvy 2017.09.15 Frigyik Endre Gábler Ferenc Villám Klub
HU-2017-D-321760 Schopný letu 2017.09.15 Győrgy Ozsvárt Zoltán Karancs Tagszövetség
HU-2017-19-61179 Mŕtvy 2017.09.15 Fejös zsolt Tarjáni László Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2017-D-288847 Zranený 2017.09.15 Csongor Bakos András Karancs Tagszövetség
HU-2017-29-78902 Schopný letu 2017.09.14 zoltan Lendvai Zsolt Klubok Tagszövetsége
HU-2017-19-62947 Schopný letu 2017.09.14 Kéri István Nedostupné Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2017-R-109897 Schopný letu 2017.09.14 Kéri István Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-250177 Schopný letu 2017.09.14 Peter Rešutík Nedostupné Nedostupné
HU-2017-23-81255 Schopný letu 2017.09.14 Varga Zoltán Pálmány Boldizsár Karancs Tagszövetség
HU-2017-10-17903 Schopný letu 2017.09.14 Sarafi Tibor Nedostupné Hajdú Tagszövetség
HU-2017-02-50806 Schopný letu 2017.09.14 Jozef Béder Borsos László Villám Klub
HU-2017-20-93031 Schopný letu 2017.09.14 Sándor György Nedostupné Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2017-17-4888 Schopný letu 2017.09.14 Baráth Béla Nedostupné Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2017-17-4888 Schopný letu 2017.09.14 Baráth Béla Nedostupné Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2017-D-240358 Schopný letu 2017.09.14 Baráth Béla Nedostupné Nedostupné
HU-2017-26-73853 Vyčerpaný 2017.09.14 Ingrida Víg Zoltán Tisza-tó Tagszövetség
HU-2017-D-255064 Schopný letu 2017.09.14 Laci Molnár Pál Hatvan és Környéke Tagszövetség
HU-2017-15-18148 Schopný letu 2017.09.14 Lenzsér Gyula Zalai Attila Békés Tagszövetség
HU-2017-D-276091 Schopný letu 2017.09.14 Lenzsér Gyula Nedostupné Nedostupné
HU-2017-04-81674 Schopný letu 2017.09.14 Jaro Mihályi Károly Dél-Duna Tagszövetség
HU-2017-D-266672 Mŕtvy 2017.09.14 Füredi Péter Földing Norbert Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2017-13-16375 Schopný letu 2017.09.14 Szentendrei Csaba Nedostupné Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2017-16-320 Schopný letu 2017.09.14 Szentendrei Csaba Nedostupné Esztergom Tagszövetség
HU-2017-30-20555 Schopný letu 2017.09.14 Szentendrei Csaba Molnár Péter Aranyhomok Tagszövetség
HU-2017-D-319712 Schopný letu 2017.09.14 Nemes Róbert Kavasánszki János Észak-Kelet Tagszövetség
RO-2017-2017416 Schopný letu 2017.09.14 JUHÁSZ ISTVÁN Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2017-23-86441 Schopný letu 2017.09.14 Ágoston Kovács Attila Nikolász Karancs Tagszövetség
HU-2017-D-290534 Schopný letu 2017.09.14 Ágoston Gyárfás Sándor Tisza-tó Tagszövetség
HU-2017-30-17478 Schopný letu 2017.09.14 Bartoli Rudolf Rehák Viktor Aranyhomok Tagszövetség
HU-2017-D-294761 Schopný letu 2017.09.14 Hanuszka János Nedostupné Nedostupné
HU-2014-16-34707 Schopný letu 2017.09.14 Fükő Renáta Szőke Sándor Esztergom Tagszövetség
HU-2016-D-198821 Schopný letu 2017.09.14 Jozsef Bors Mónika Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2010-30-33 Mŕtvy 2017.09.14 Frigyik Endre Nedostupné Aranyhomok Tagszövetség
RO-2017-3056349 Mŕtvy 2017.09.14 Szécsényi Lajos Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2017-D-248525 Schopný letu 2017.09.14 Mihalik Csaba Rau Sándor Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2016-05-61845 Mŕtvy 2017.09.14 Szécsényi Lajos Nedostupné Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2016-R-7294 Schopný letu 2017.09.14 Miskolci István Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-311634 Schopný letu 2017.09.14 Zsolnai Sándor Tomori László Hatvan és Környéke Tagszövetség
HU-2017-08-712 Vyčerpaný 2017.09.14 Laci Nedostupné Észak II. Tagszövetség
HU-2017-D-261572 Schopný letu 2017.09.14 István Vámosi Kustyán Tamás Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2017-D-271278 Zranený 2017.09.14 Botos Lajos Gaál Sándor Tatabánya Tagszövetség
HU-2017-10-18871 Schopný letu 2017.09.13 Adrián Arnold Nedostupné Hajdú Tagszövetség
HU-2017-30-20575 Mŕtvy 2017.09.13 Laci Molnár Péter Aranyhomok Tagszövetség
HU-2017-07-51582 Schopný letu 2017.09.13 Hanich Mihály Jánosi Pál Hatvan és Környéke Tagszövetség
HU-2017-D-256951 Schopný letu 2017.09.13 Gyenes Péter Nedostupné Nedostupné
HU-2017-M-149574 Zranený 2017.09.13 Trubek István Pogrányi Pál Tatabánya Tagszövetség
SLOVéNIA-2016-114-241 Schopný letu 2017.09.13 Szélig Zsolt Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-294214 Vyčerpaný 2017.09.13 Magyar J Czétényi László Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2017-D-277569 Schopný letu 2017.09.13 Nagy Mihály Rácz László Békés Tagszövetség
HU-2017-28-44788 Schopný letu 2017.09.13 Márkus Csaba Nedostupné Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2017-D-280183 Vyčerpaný 2017.09.13 Magyar J Tajti Tibor Esztergom Tagszövetség
HU-2014-17-688 Zranený 2017.09.13 Erdélyi Jánosné Nedostupné Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2017-04-81743 Schopný letu 2017.09.13 Nochta Stefan Mihályi Károly Dél-Duna Tagszövetség
HU-2017-19-65411 Schopný letu 2017.09.13 Stoszek Anikó Csikász Pál Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2017-20-88880 Mŕtvy 2017.09.13 Politzer József Konecsny Zoltán Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2017-13-12964 Zranený 2017.09.13 Halász Ferenc Schindler Gábor Dr. Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2017-D-248324 Schopný letu 2017.09.13 Stoszek anikó Baricsa János Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2017-30-15782 Schopný letu 2017.09.13 Karcsú Fanni Nedostupné Aranyhomok Tagszövetség
HU-2017-D-277044 Schopný letu 2017.09.13 Horváth Róbert Rosta Gyula Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2015-14-81672 Schopný letu 2017.09.13 Mészáros József Nedostupné Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2017-15-15209 Schopný letu 2017.09.13 Nagy Levente Bajkán István Békés Tagszövetség
HU-2017-30-21086 Schopný letu 2017.09.13 Tell Attila Tercsi Imre László Aranyhomok Tagszövetség
HU-2017-17-1316 Mŕtvy 2017.09.13 Laci Kucsera János Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2017-D-278113 Schopný letu 2017.09.13 Kispál László Nagy Mihály Békés Tagszövetség
HU-2017-P-20207 Schopný letu 2017.09.13 Kispál László Patai József Aranyhomok Tagszövetség
HU-2017-23-85703 Mŕtvy 2017.09.13 nacsa györgy Susán Géza Karancs Tagszövetség
HU-2017-D-301519 Vyčerpaný 2017.09.13 Csaba Nedostupné Nedostupné
HU-2017-23-82294 Schopný letu 2017.09.13 Kis László Szomszéd István Karancs Tagszövetség
HU-2017-D-245780 Schopný letu 2017.09.13 Kis László Németh Imre Dél-Duna Tagszövetség
HU-2017-05-68836 Mŕtvy 2017.09.13 Gergö. Ladányi Dániel Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2017-04-83622 Zranený 2017.09.13 Nagy-Varga Viktor Forgó Károly Dél-Duna Tagszövetség
HU-2017-12-56446 Schopný letu 2017.09.13 Lantai Géza Mátyus Krisztián Tatabánya Tagszövetség
HU-2017-02-56749 Mŕtvy 2017.09.13 Fehér Ferenc Pálos Tibor Villám Klub
HU-2017-M-147098 Schopný letu 2017.09.13 Földing Norbert Sipos Pál Aranyhomok Tagszövetség
HU-2017-D-288847 Zranený 2017.09.13 Csongor Bakos András Karancs Tagszövetség
HU-2017-04-83514 Schopný letu 2017.09.12 Adrián Arnold Sörös Norbert Dél-Duna Tagszövetség
HU-2017-14-30957 Schopný letu 2017.09.12 Adrián Arnold Kovács Zoltán Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2017-D-271243 Schopný letu 2017.09.12 Kovács Tibor Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-271243 Schopný letu 2017.09.12 Kovács Tibor Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-307996 Schopný letu 2017.09.12 Gojkovicsné Gömöri Anikó Szűts András Villám Klub
HU-2007-D-154381 Schopný letu 2017.09.12 Tóth Zoltán Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-308369 Vyčerpaný 2017.09.12 Tóth Zoltán Nedostupné Nedostupné
HU-2017-30-18271 Schopný letu 2017.09.12 Kordé Károly Nemcsok András Aranyhomok Tagszövetség
HU-2017-D-265383 Schopný letu 2017.09.12 Tell Attila Szórádi Imre Kisalföld Postagalamb Versenykerület
RO-2016-309205 Schopný letu 2017.09.12 Fodor Tamás Nedostupné Nedostupné
HU-2017-07-52726 Vyčerpaný 2017.09.12 Attila Tóth Gábor Hatvan és Környéke Tagszövetség
HU-2017-21-41101 Vyčerpaný 2017.09.12 Török Gábor Czinege Albert Hírös Tagszövetség
HU-2017-15-15257 Schopný letu 2017.09.12 Kerekes Tibor Csachó Mihály Békés Tagszövetség
HU-2017-D-258675 Schopný letu 2017.09.12 Csák Attila Nedostupné Nedostupné
HU-2017-21-40646 Mŕtvy 2017.09.12 Duka oliver Tanács János Hírös Tagszövetség
HU-2017-17-98309 Mŕtvy 2017.09.12 FT Nedostupné Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2015-04-64880 Vyčerpaný 2017.09.12 Gocz zoltan Nedostupné Nedostupné
RO-2017-358623 Schopný letu 2017.09.12 Erdőháti Gyula Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-292301 Schopný letu 2017.09.12 Galkó József Mező István Észak-Kelet Tagszövetség
HU-2015-O-46661 Schopný letu 2017.09.12 Tarczi Ferenc ifj. Tóth Ferenc Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2017-D-302836 Schopný letu 2017.09.12 Bársony Mihály Volenszki Péter Békés Tagszövetség
HU-2017-D-241734 Schopný letu 2017.09.12 Ferenc Vidra Stupek Dezső Villám Klub
HU-2017-D-287648 Schopný letu 2017.09.12 Horvath Imre Nedostupné Nedostupné
HU-2017-05-70822 Schopný letu 2017.09.12 Kraj László Nedostupné Nedostupné
HU-2017-10-17590 Schopný letu 2017.09.12 LOSÁNSZKI JÓZSEF Nedostupné Nedostupné
HU-2017-15-16848 Schopný letu 2017.09.12 LOSÁNSZKI JÓZSEF Szabó Imre Békés Tagszövetség
HU-2017-P-18361 Schopný letu 2017.09.12 LOSÁNSZKI JÓZSEF Nedostupné Nedostupné
HU-2017-05-66705 Schopný letu 2017.09.12 Halmi Imre Kovács László Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2017-06-34300 Schopný letu 2017.09.12 Jana Nedostupné Dunakanyar Tagszövetség
HU-2017-14-33438 Schopný letu 2017.09.12 Jana Lovász Gábor Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2017-D-322669 Schopný letu 2017.09.12 KECSKÉS PÉTER Csajági Róbert Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2017-04-78795 Schopný letu 2017.09.12 Viktor Nedostupné Dél-Duna Tagszövetség
HU-2017-10-17321 Schopný letu 2017.09.12 valaki Nedostupné Hajdú Tagszövetség
HU-2017-13-18066 Schopný letu 2017.09.12 kiss attila Nedostupné Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2017-D-301354 Schopný letu 2017.09.12 Tóth Ferenc Nedostupné Nedostupné
HU-2017-17-911 Schopný letu 2017.09.12 Franciska Fábián István Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2017-28-47548 Schopný letu 2017.09.12 Laci Boldizsár Attila Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2017-D-258348 Schopný letu 2017.09.12 Laci Török Károly Észak II. Tagszövetség
HU-2017-19-65044 Schopný letu 2017.09.12 Laci Hagymási János Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2010-H7-48659 Mŕtvy 2017.09.12 Vali Nedostupné Nedostupné
HU-2017-10-18417 Vyčerpaný 2017.09.12 Csaba Nedostupné Hajdú Tagszövetség
HU-2017-D-272179 Schopný letu 2017.09.12 cserhati dezso Sebestyén István Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2015-D-846954 Schopný letu 2017.09.12 Horváth Andras Kiss László Villám Klub
HU-2017-D-337576 Schopný letu 2017.09.12 Bálint András Kovács Tibor Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2017-17-5755 Schopný letu 2017.09.12 nagy józsef Nedostupné Nedostupné
SK-2017-1007-946 Schopný letu 2017.09.12 szüts andrás Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-243790 Schopný letu 2017.09.12 Tóth Tibor Kéffer Vilmos Villám Klub
HU-2017-D-270993 Schopný letu 2017.09.12 Adrián Arnold Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-271273 Schopný letu 2017.09.12 Sanyi Gaál Sándor Tatabánya Tagszövetség
HU-2017-04-77197 Zranený 2017.09.12 MVDr.Tóth Melinda Schill György Dél-Duna Tagszövetség
HU-2017-D-335123 Mŕtvy 2017.09.12 Suba Andor Nedostupné Nedostupné