Nahlásiť zaleteného holuba* Je potrebné zadať aspoň jeden kontakt

Na obrúčke poštového holuba by ste mali nájsť 3 alebo 4 údaje (podľa krajiny pôvodu). Kombinácia týchto údajov je pre každého holuba jedinečná.

 1. Kód krajiny: obvykle 2 alebo viac znakov, ktoré popisujú krajinu pôvodu holuba. Príklady: SK, CZ, HUNG, AUSTRIA, NL, BELG...
 2. Rok: 2 alebo 4 číslice určujúce rok vyliahnutia holuba. Príklady: 02, 10, 14 alebo 2002, 2010, 2014...
 3. Organizácia (pri vybraných krajinách): Označenie organizácie používajú len niektoré zväzy (slovenský, český, nemecký a ďalšie). Označenie organizácie najčastejsšie začína nulou. Prosím nezameňte tento údaj za číslo obrúčky. Príklady: 0107, 0400, 03779... Niekedy sa jedná o špeciálny reťazec ako DERBY, OLIMPIA, VR98, M-55, PZHGP
 4. Číslo obrúčky: číselná hodnota, jedinečná pre danú sériu obrúčok. Príklady: 12, 397, 12556...

Vždy používajte uvedené poradie údajov pri nahlasovaní zaleteného holuba. Údaje môžete oddeliť medzerou, čiarkou, bodkou, dvojbodkou, bodkočiarkou alebo pomlčkou...

Príklady:

 • SK 12 02302 841
 • CZ 08 0245 652
 • DV 12 03548 3214
 • BELG 11 1254788
 • PL 11 PZHGP 45878
 • PL 14 0235 6874
 • HU 11 D 45878
 • HU 14 06 6548

Medzinárodné nástroje pre nahlasovanie zaletených holubov

Zoznam nahlásených holubov

Filter

Označenie obrúčky Stav holuba Dátum Nahlásil Chovateľ Organizácia Detail
HU-2016-D-199278 Schopný letu 2017.07.21 Reichardt Balázs Baranyai Imre Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2017-M-148049 Schopný letu 2017.07.21 Hanich Mihály Nedostupné Nedostupné
HU-2015-M55-891 Schopný letu 2017.07.21 Kövi krisztian Nedostupné Nedostupné
SZLOVéNIA-2016-107-1060 Schopný letu 2017.07.21 Petrovics Tihamér Nedostupné Nedostupné
HU-2016-27-56371 Schopný letu 2017.07.21 ISTVÁN Vitányi Gyula Észak-Kelet Tagszövetség
HU-2016-23-75246 Schopný letu 2017.07.21 mede józsef Gergely István Karancs Tagszövetség
HU-2017-ROYáL-115817 Vyčerpaný 2017.07.21 szabó balázs Nedostupné Nedostupné
HU-2014-D-828467 Schopný letu 2017.07.21 Feri Nedostupné Nedostupné
HU-2014-D-828415 Schopný letu 2017.07.21 Feri Nedostupné Nedostupné
HU-2016-16-41190 Schopný letu 2017.07.21 László Nedostupné Nedostupné
HU-2016-29-68058 Schopný letu 2017.07.21 László Nedostupné Nedostupné
HU-2016-29-68057 Schopný letu 2017.07.21 László Nedostupné Nedostupné
HU-2016-29-68061 Schopný letu 2017.07.21 László Nedostupné Nedostupné
HU-2016-16-41191 Schopný letu 2017.07.21 László Nedostupné Nedostupné
HU-2016-16-4119 Schopný letu 2017.07.21 László Nedostupné Nedostupné
HU-2016-16-41192 Schopný letu 2017.07.21 László Nedostupné Nedostupné
HU-2016-16-41198 Schopný letu 2017.07.21 László Nedostupné Nedostupné
HU-2016-16-41423 Schopný letu 2017.07.21 László Nedostupné Nedostupné
HU-2016-16-41424 Schopný letu 2017.07.21 László Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-260648 Schopný letu 2017.07.21 Csóka János Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-125208 Schopný letu 2017.07.21 Rokob László Endrei Ervin Fertőparti Versenykerület
HU-2017-N-5705 Schopný letu 2017.07.20 István Vámosi Nedostupné Nedostupné
HU-2014-D-756536 Vyčerpaný 2017.07.20 Zsolt Csóri Csaba Dél-Duna Tagszövetség
HU-2016-16-64183 Schopný letu 2017.07.20 Galaczi Sándor Nedostupné Nedostupné
CZ-2017-0179-7379 Schopný letu 2017.07.20 Zsolt Motil Nedostupné Nedostupné
HU-2017-R-124 Vyčerpaný 2017.07.20 Filó Tamàsnè Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-245855 Mŕtvy 2017.07.20 Kovács Adrián Nedostupné Nedostupné
HU-2016-26-65364 Vyčerpaný 2017.07.20 József Neufeld István Tisza-tó Tagszövetség
HU-2013-O-22143 Schopný letu 2017.07.20 Fejös zsolt Kádas József Villám Klub
HU-2017-14-32390 Zranený 2017.07.20 Szollár Máté Nedostupné Nedostupné
HU-2016-01-74575 Mŕtvy 2017.07.20 Hegedüs Zoltán Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-205794 Mŕtvy 2017.07.20 Hegedüs Zoltán Nedostupné Nedostupné
HU-2016-02-45889 Vyčerpaný 2017.07.20 Suba Andor Deák János Villám Klub
HU-2017-R-102046 Schopný letu 2017.07.20 Komáromi tibor Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-335123 Schopný letu 2017.07.20 Komáromi tibor Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-335101 Schopný letu 2017.07.20 komáromi tibor Nedostupné Nedostupné
HU-2014-D-828410 Schopný letu 2017.07.20 Zoltán Nedostupné Nedostupné
HU-2014-D-828402 Schopný letu 2017.07.20 László Nedostupné Nedostupné
HU-2015-D-861231 Zranený 2017.07.20 Vácziné Lukács Ágnes Nedostupné Nedostupné
HU-2016-10-12932 Schopný letu 2017.07.20 László Molnár Antal Hajdú Tagszövetség
HU-2016-15-12842 Schopný letu 2017.07.20 Tóth Imre Lázár Zoltán Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2016-D-207152 Schopný letu 2017.07.19 Rácz Róbert Kancsár Ferenc Villám Klub
HU-2017-D-275488 Schopný letu 2017.07.19 Piller Zoltán Nedostupné Nedostupné
HU-2017-17-726 Schopný letu 2017.07.19 Sarafi Tibor Nedostupné Nedostupné
HU-2012-13-79070 Schopný letu 2017.07.19 Bak István Nedostupné Nedostupné
HU-2012-13-79068 Schopný letu 2017.07.19 Bak István Nedostupné Nedostupné
HU-2016-16-41008 Schopný letu 2017.07.19 Paulovicz Szabolcs Kovács József Esztergom Tagszövetség
PL-2014-0004-5704 Schopný letu 2017.07.19 Ihász Levente Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-263822 Schopný letu 2017.07.19 Koczmann József Nedostupné Nedostupné
HU-2016-30-14311 Schopný letu 2017.07.18 Bakcsi Attila Hornacsek Antal Aranyhomok Tagszövetség
HU-2012-D-537416 Schopný letu 2017.07.18 Peter Rešutík Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-305250 Schopný letu 2017.07.18 Bak istvan Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-269393 Schopný letu 2017.07.18 Brányi Anrás Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-176463 Schopný letu 2017.07.18 Norbert Salamon Rácz Zoltán Klubok Tagszövetsége
HU-2014-D-777748 Zranený 2017.07.18 Kovacs Krisztina Mogyorós Ferenc Békés Tagszövetség
HU-2013-24-49658 Vyčerpaný 2017.07.18 dusan Balázsi István Észak-Kelet Tagszövetség
HU-2016-D-111307 Schopný letu 2017.07.18 Barna Zsolt Rau Sándor Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2016-P-19028 Schopný letu 2017.07.18 GÁBOR Nedostupné Nedostupné
HU-2016-P-19051 Schopný letu 2017.07.18 sanyi Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-116926 Schopný letu 2017.07.18 László Tomori László Hatvan és Környéke Tagszövetség
HU-2016-D-116941 Schopný letu 2017.07.18 László Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-266788 Schopný letu 2017.07.18 Koczmann József Nedostupné Nedostupné
HU-2017-29-78122 Schopný letu 2017.07.17 Matyi Nedostupné Nedostupné
CZ-2017-0140-984 Schopný letu 2017.07.17 Pap István Nedostupné Nedostupné
CZ-2017-0275-1280 Schopný letu 2017.07.17 Pap István Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-311586 Schopný letu 2017.07.17 Pap István Nedostupné Nedostupné
HNG-2017-D-311586 Schopný letu 2017.07.17 Pap István Nedostupné Nedostupné
HU-2013-D-691283 Mŕtvy 2017.07.17 kaposvári tibor Benkő József Aranyhomok Tagszövetség
AUSZTRIA-2017-323-924 Schopný letu 2017.07.17 Czödör Tamás Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-327633 Schopný letu 2017.07.17 Zászlós Christopher Nedostupné Nedostupné
HU-2015-P-13143 Schopný letu 2017.07.17 Vancza Jenő Kiss Bálint Hajdú Tagszövetség
HU-2014-03-10540 Vyčerpaný 2017.07.17 Szabo zoltan Berke József Dunakanyar Tagszövetség
SK-2015-M-55-2356 Zranený 2017.07.17 Gruber Ágnes Nedostupné Nedostupné
HU-2016-02-50494 Vyčerpaný 2017.07.17 Tell Attila Kassai Péter dr. Békés Tagszövetség
HU-2015-02-50494 Vyčerpaný 2017.07.17 Tell Attila Nedostupné Nedostupné
HU-2015-M-139665 Mŕtvy 2017.07.17 Krchov Josef Hegedűs Kornél Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
DV-2016-02454-186 Zranený 2017.07.17 László Nedostupné Nedostupné
HU-2017-14-35749 Schopný letu 2017.07.16 Mazzag József Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-268648 Vyčerpaný 2017.07.16 SÁNDOR Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-268838 Vyčerpaný 2017.07.16 SÁNDOR Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-127682 Vyčerpaný 2017.07.16 Fábián Tamás Czinger Csaba Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2017-11-10131 Schopný letu 2017.07.16 Füredi Péter Nedostupné Nedostupné
HU-2017-02-58627 Vyčerpaný 2017.07.16 Szabó Hornos János Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-268155 Zranený 2017.07.16 Méri Annamária Nedostupné Nedostupné
HU-2014-12-45524 Schopný letu 2017.07.16 Suri Csabi Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-106725 Schopný letu 2017.07.16 Juhász István Czagány István Dél-Duna Tagszövetség
HU-2015-20-81815 Schopný letu 2017.07.16 Galaczi Sándor Zsuzsics László Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2016-15-12583 Zranený 2017.07.16 Nagy Sándor Nedostupné Nedostupné
HU-2016-16-40851 Zranený 2017.07.16 Zsidai Tamás Horváth Mihály Esztergom Tagszövetség
HU-2015-D-837884 Schopný letu 2017.07.16 Füredi Péter Szikora János Békés Tagszövetség
HU-2016-D-178232 Schopný letu 2017.07.16 Füredi Péter Rózant István Tisza-tó Tagszövetség
SK-2017-0768-1801 Schopný letu 2017.07.16 Szlamnik Nedostupné Nedostupné
HU-2017-02-54410 Schopný letu 2017.07.16 Barabás György Nedostupné Nedostupné
HU-2017-02-54410 Schopný letu 2017.07.16 Barabás György Nedostupné Nedostupné
HU-2017-23-86580 Schopný letu 2017.07.16 Attila Nedostupné Nedostupné
HU-2017-11-18696 Schopný letu 2017.07.16 Attila Nedostupné Nedostupné
HU-2017-11-15501 Schopný letu 2017.07.16 tuza tibor Nedostupné Nedostupné
RO-2014-535994 Schopný letu 2017.07.16 Gulyás Csilla Nedostupné Nedostupné
HU-2016-21-39883 Vyčerpaný 2017.07.16 Gulyás Csilla Magyar László Hírös Tagszövetség
HU-2016-P-18463 Schopný letu 2017.07.15 tomi Mihalik Csaba Békés Tagszövetség
SK-2017-0937-6908 Schopný letu 2017.07.15 Bálint András Nedostupné Nedostupné
HU-2016-04-68210 Vyčerpaný 2017.07.15 Fazakaszoltan Odor Tamás Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2017-M-148701 Schopný letu 2017.07.15 Kereki István Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-107925 Schopný letu 2017.07.15 zoli Somogyi Imre Dél-Duna Tagszövetség
HU-2017-06-34211 Schopný letu 2017.07.15 ALAPI LÁSZLO Nedostupné Nedostupné
HU-2017-O-5959 Schopný letu 2017.07.15 Hanich Mihály Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-295882 Vyčerpaný 2017.07.15 Oroszne Jutka Nedostupné Nedostupné
HU-2015-26-58691 Schopný letu 2017.07.15 Lovász Gábor Vona József Tisza-tó Tagszövetség
HU-2017-D-297252 Schopný letu 2017.07.15 Id. Gyurcsek Tibor Nedostupné Nedostupné
HU-2011-D-377092 Zranený 2017.07.15 Zigó István Batta János Észak-Kelet Tagszövetség
NL-2005-5531335 Zranený 2017.07.14 Lehoczky Krisztián Nedostupné Nedostupné
SK-2014-0421-502 Schopný letu 2017.07.14 Venczel Gábor Nedostupné Nedostupné
HU-2012-D-446323 Vyčerpaný 2017.07.14 Kadlicsek Ádám Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-186776 Schopný letu 2017.07.14 Jóna László Lakatos Géza Észak-Kelet Tagszövetség
RO-2011-2007101 Vyčerpaný 2017.07.14 Sebők Pál Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-245516 Schopný letu 2017.07.14 Gojkovicsné Gömöri Anikó Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-115019 Zranený 2017.07.14 Agnec Pál Nedostupné Nedostupné
HU-2012-D-448828 Zranený 2017.07.14 Láng Rudolf Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-206912 Schopný letu 2017.07.14 mede józsef Nedostupné Nedostupné
HU-2017-08-79213 Schopný letu 2017.07.14 István Bencze Nedostupné Nedostupné
HU-2015-14-21121 Schopný letu 2017.07.14 Tóni Dolgos Ernő Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2017-17-403 Vyčerpaný 2017.07.14 Jónás László Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-327214 Schopný letu 2017.07.14 Erdei János Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-315365 Schopný letu 2017.07.14 Czunyi Roland Nedostupné Nedostupné
HU-2017-M-149646 Mŕtvy 2017.07.14 Czödör Tamás Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-243769 Zranený 2017.07.14 dr. Berta Krisztián Guzsik Kevin Villám Klub
HU-2017-22-44782 Schopný letu 2017.07.14 Móré Ferenc Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-166262 Schopný letu 2017.07.13 Fehér Zsolt Tűri Norbert Aranyhomok Tagszövetség
HU-2017-10-21651 Schopný letu 2017.07.13 szever csaba Nedostupné Nedostupné
HU-2013-09-21354 Schopný letu 2017.07.13 Lády Tibor Kövér Gábor Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2017-25-46465 Schopný letu 2017.07.13 Adrián Arnold Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-288638 Schopný letu 2017.07.13 mede józsef Nedostupné Nedostupné
HU-2017-25-46295 Schopný letu 2017.07.13 Adrián Arnold Nedostupné Nedostupné
HU-2015-D-902060 Schopný letu 2017.07.13 nagy józsef Galaczi Sándor Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
RO-2016-118044 Vyčerpaný 2017.07.13 Ilona Nedostupné Nedostupné
PL-2014-0420-6591 Schopný letu 2017.07.12 Batha Miklós Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-143214 Schopný letu 2017.07.12 Sanyi Márkus István Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2016-D-205571 Mŕtvy 2017.07.12 Aschenbrenner János Szabados Attila Hajdú Tagszövetség
HU-2010-D-325757 Mŕtvy 2017.07.12 KECSKÉS PÉTER Nedostupné Nedostupné
AUSTRIA-2017-302-133 Schopný letu 2017.07.12 fekete istván Nedostupné Nedostupné
SK-2017-0212-5 Schopný letu 2017.07.12 fekete istván Nedostupné Nedostupné
HU-2016-14-28584 Schopný letu 2017.07.12 Szakony Laszló Szakony László Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2016-01-74501 Schopný letu 2017.07.12 Csaba Nedostupné Nedostupné
BIH-2016-3835 Zranený 2017.07.12 Miskolci István Nedostupné Nedostupné
HU-2016-M-145963 Schopný letu 2017.07.12 Ludasi lászló Zeke Zsolt Tatabánya Tagszövetség
HU-2013-D-577026 Schopný letu 2017.07.11 Jónás Krisztián Nedostupné Nedostupné
BIH-2016-17395 Schopný letu 2017.07.11 Bauer Gábor Nedostupné Nedostupné
HU-2010-D-324733 Schopný letu 2017.07.11 Farkas Szilárd Nedostupné Nedostupné
RO-2016-309732 Vyčerpaný 2017.07.11 Mucsi Nedostupné Nedostupné
HU-2017-15-17912 Schopný letu 2017.07.11 Besenyi Péter Nedostupné Nedostupné
HU-2015-D-941687 Vyčerpaný 2017.07.11 Tóth Tibor Nedostupné Nedostupné
HU-2016-15-11579 Vyčerpaný 2017.07.11 Tóth Tibor Takács Gergő Békés Tagszövetség
HU-2016-22-41863 Schopný letu 2017.07.11 HORVÁTH LÁSZLÓ Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-308715 Schopný letu 2017.07.11 Krajnyák Imre Nedostupné Nedostupné
HU-2000-13-65129 Zranený 2017.07.11 Luteránné Zsuzsa Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-326855 Schopný letu 2017.07.11 Orosz László Nedostupné Nedostupné
HU-2016-15-13471 Schopný letu 2017.07.11 Lipták Ferenc Szabó László Békés Tagszövetség
RO-2015-350712 Schopný letu 2017.07.11 Dávid Attila Nedostupné Nedostupné
SRB-2008-36 Mŕtvy 2017.07.11 Bartus Pál Nedostupné Nedostupné
SRB-2008-36 Schopný letu 2017.07.11 Bartus Pál Nedostupné Nedostupné
HU-2017-15-18360 Vyčerpaný 2017.07.11 Dr.Bányai Tibor Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-201216 Schopný letu 2017.07.10 István Vámosi Nedostupné Nedostupné
HU-2017-07-53054 Schopný letu 2017.07.10 Szever Csaba Nedostupné Nedostupné
HU-2016-04-66315 Schopný letu 2017.07.10 Gojkovicsné Gömöri Anikó Dezső Ferenc Dél-Duna Tagszövetség
BIH-2016-14896 Schopný letu 2017.07.10 kovács péter Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-302160 Schopný letu 2017.07.10 Venczel Gábor Nedostupné Nedostupné
HU-2013-03-7014 Schopný letu 2017.07.10 BELA Nedostupné Nedostupné
MAGYARORSZ-2010-06-98213 Vyčerpaný 2017.07.10 Dudás Ferenc Nedostupné Nedostupné
HU-2014-13-96854 Schopný letu 2017.07.10 Páva Zoltán Pacskó Tamás Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2011-02-911 Schopný letu 2017.07.10 Jaroslav Olexa Nedostupné Nedostupné
PL-2016-07008-403 Vyčerpaný 2017.07.10 Tóth László Nedostupné Nedostupné
HU-2006-50-27274 Mŕtvy 2017.07.10 Csikász Gáborné Nedostupné Nedostupné
HU-2017-02-57639 Zranený 2017.07.10 Bácsi Margit Nedostupné Nedostupné
HU-2011-02-911 Schopný letu 2017.07.10 Rastislav Kassak Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-281138 Vyčerpaný 2017.07.10 kalmár zoltán Nedostupné Nedostupné
BELG-2008-6369129 Zranený 2017.07.10 Madácsi István Nedostupné Nedostupné
HU-2015-23-68542 Vyčerpaný 2017.07.10 Jóbi Árpádné Hegedűs Ferenc Karancs Tagszövetség
CZ-2017-0330-209 Schopný letu 2017.07.10 Sándor György Nedostupné Nedostupné
HU-2017-01-79053 Schopný letu 2017.07.10 Ábel Béla Nedostupné Nedostupné
CZ-2017-0330-209 Schopný letu 2017.07.10 Sándor György Nedostupné Nedostupné
BIH-2016-774 Mŕtvy 2017.07.10 Szilaj Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-155330 Schopný letu 2017.07.10 Nochta Stefan Kollár István Karancs Tagszövetség
HU-2011-12-25816 Mŕtvy 2017.07.10 Szabó Károly Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-140197 Schopný letu 2017.07.10 Rokob László Szöllősi Károly Békés Tagszövetség
HU-2016-P-18921 Schopný letu 2017.07.10 Csaba Kónya Zsolt Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2016-D-150088 Schopný letu 2017.07.09 Szederkényi Zsolt Nedostupné Nedostupné
HU-2015-13-4342 Vyčerpaný 2017.07.09 Szabó Viktória Osztrovszky Péter Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2015-D-897224 Vyčerpaný 2017.07.09 Paksi istván Kacziba Pál Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2015-13-4342 Vyčerpaný 2017.07.09 Szabó Viktória Osztrovszky Péter Kisalföld Postagalamb Versenykerület
ROUPC-2013-DESINGPRO-1290555 Schopný letu 2017.07.09 Szikszai Attila Nedostupné Nedostupné
HU-2017-R-102326 Schopný letu 2017.07.09 Zászlós Christopher Nedostupné Nedostupné
HU-2016-02-47057 Schopný letu 2017.07.09 király lajos Kreisz Antal Villám Klub
HU-2016-P-15047 Schopný letu 2017.07.09 Gojkovicsné Gömöri Anikó Galaczi Sándor Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2017-D-263624 Schopný letu 2017.07.09 Zsolt Motil Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-291293 Vyčerpaný 2017.07.09 Séráné Gál Krisztina Nedostupné Nedostupné
[HUNG-2017-DERBY-278859 Zranený 2017.07.09 Tóvizi Béláné Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-130903 Schopný letu 2017.07.09 Miklós Domonkos Nedostupné Nedostupné
HU-2017-R-119451 Zranený 2017.07.09 Bottyán Annamária Nedostupné Nedostupné
HU-2013-D-668692 Vyčerpaný 2017.07.09 nagy laci Nedostupné Nedostupné
HU-2017-19-61351 Schopný letu 2017.07.09 Ifj Gyurcsek Tibor Nedostupné Nedostupné
HU-2016-01-74664 Vyčerpaný 2017.07.09 Burai Pál Gulácsi István B-I. Szilasmenti Tagszövetség
HU-2015-D-871597 Schopný letu 2017.07.09 Tibor Tóth Imre Hajdú Tagszövetség
HU-2015-O-42532 Vyčerpaný 2017.07.09 Tótová Tóth Sándor Észak-Kelet Tagszövetség
HU-2017-11-15501 Schopný letu 2017.07.09 tuza tibor Nedostupné Nedostupné
RO-2014-110528 Zranený 2017.07.08 Nagy László Nedostupné Nedostupné
RO-2014-110528 Vyčerpaný 2017.07.08 Nagy László Nedostupné Nedostupné
HU-2013-D-606369 Vyčerpaný 2017.07.08 Szakony László Kiss Attila Közép-Dunántúl Tagszövetség
NL-2016-1008332 Schopný letu 2017.07.08 Venczel Gábor Haza várom én gyűrűztem Venczel Gábor Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2017-D-327917 Schopný letu 2017.07.08 Muhari Dániel Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-109316 Schopný letu 2017.07.08 Váczi András Prcic Tomislav Békés Tagszövetség
HU-2017-D-315019 Schopný letu 2017.07.08 Marton Virág Nedostupné Nedostupné
HU-2014-D-743914 Schopný letu 2017.07.08 Balázs István Kupai Béla Észak II. Tagszövetség
BULGáRIA-2015-29-708 Schopný letu 2017.07.08 Szemző János Nedostupné Nedostupné
HU-2015-03-15183 Vyčerpaný 2017.07.08 KECSKÉS PÉTER Szabó Izabella Anna Villám Klub
HUNGARI-2013-OLIMPIA-21683 Zranený 2017.07.08 Kalacska Péter Nedostupné Nedostupné
HU-2016-23-74275 Schopný letu 2017.07.08 Ati Kozma Tibor Karancs Tagszövetség
HU-2015-14-18672 Schopný letu 2017.07.08 Mazzag József Marcz Gábor ifj. Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
BULGáRIA-2016-17-353 Vyčerpaný 2017.07.08 Török Kálmán Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-308712 Schopný letu 2017.07.08 lipcsei józsef Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-196703 Schopný letu 2017.07.08 KG Bődi József Hajdú Tagszövetség
SK-2015-01720-1907 Mŕtvy 2017.07.07 Szabó Szilárd Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-267135 Schopný letu 2017.07.07 Hanich Mihály Nedostupné Nedostupné
HU-2016-28-39146 Mŕtvy 2017.07.07 Kólya Norbert Nedostupné Nedostupné
RO-2014-1324925 Schopný letu 2017.07.07 Kovács István Nedostupné Nedostupné
HU-2015-17-79011 Vyčerpaný 2017.07.07 Szabó Imre Norbert Viola László Villám Klub
HU-2017-D-260953 Schopný letu 2017.07.07 Halász Ferenc Nedostupné Nedostupné
HU-2016-10-16310 Schopný letu 2017.07.07 Hajdu László Nedostupné Nedostupné
HU-2016-10-16310 Schopný letu 2017.07.07 Kriston Erika Nedostupné Nedostupné
RO-2017-6115446 Vyčerpaný 2017.07.07 Mészáros Kovács Tünde Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-253745 Schopný letu 2017.07.07 Kaizer Tamás Nedostupné Nedostupné
HU-2015-D-962226 Vyčerpaný 2017.07.07 Szarvas József Tokay Ervin Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2016-10-15524 Schopný letu 2017.07.07 Miklós Domonkos Kecskés Gyula Hajdú Tagszövetség
HU-2017-13-15874 Schopný letu 2017.07.07 Suba Andor Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-132619 Schopný letu 2017.07.07 Fülop Jozef Pfendert Antal Tatabánya Tagszövetség
HU-2017-13-14236 Zranený 2017.07.07 Major Szilvia Nedostupné Nedostupné
HU-2017-13-14236 Zranený 2017.07.06 Major Szilvia Nedostupné Nedostupné
HU-2008-27-9379 Schopný letu 2017.07.06 Sós S ÁNDOR Nedostupné Nedostupné
HU-2016-28-41313 Mŕtvy 2017.07.06 Fodorné Andrea Nedostupné Nedostupné
DV-2014-02678-754 Vyčerpaný 2017.07.06 Bácskai István Nedostupné Nedostupné
HU-2015-10-836 Schopný letu 2017.07.06 András Nedostupné Nedostupné
HUNGR-2015-11-98299 Zranený 2017.07.06 Bodzás Andrea Nedostupné Nedostupné
HU-2016-04-68681 Schopný letu 2017.07.06 Csóri Antal Nedostupné Nedostupné
HU-2016-28-41306 Schopný letu 2017.07.06 Flach József Nedostupné Nedostupné
HU-2016-28-41306 Schopný letu 2017.07.06 Flach József Nedostupné Nedostupné
RO-2015-169230 Mŕtvy 2017.07.06 Szalay László Nedostupné Nedostupné
HU-2016-28-41306 Schopný letu 2017.07.06 Flach József Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-196741 Mŕtvy 2017.07.06 Mészáros Attila Bődi József Hajdú Tagszövetség
HU-2015-O-4525 Schopný letu 2017.07.06 Szabo Peter Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-211027 Schopný letu 2017.07.06 Pisti Krizsai József Tisza-tó Tagszövetség
HU-2014-D-795241 Zranený 2017.07.06 Lipták Ferenc Nedostupné Nedostupné
HU-2016-R-3320 Vyčerpaný 2017.07.06 szalai lászló Pardi Albert Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2016-D-166407 Schopný letu 2017.07.06 Zsibrita Csaba Orosz Tamás Aranyhomok Tagszövetség
HU-2016-P-3320 Vyčerpaný 2017.07.05 szalai lászló Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-253869 Schopný letu 2017.07.05 csille józsef Nedostupné Nedostupné
HU-2017-R-125313 Vyčerpaný 2017.07.05 Pintér Csaba Gábor Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-294404 Schopný letu 2017.07.05 Raisz Árpád Nedostupné Nedostupné
HU-2017-M-148303 Schopný letu 2017.07.05 Mészáros Zsolt Nedostupné Nedostupné
HU-2015-D-924084 Schopný letu 2017.07.05 Csöbör Árpád Nedostupné Nedostupné
HU-2015-23-68502 Zranený 2017.07.05 Július Bielek Hegedűs Ferenc Karancs Tagszövetség
HU-1999-26-25087 Zranený 2017.07.05 Vaszilkó Bence Nedostupné Nedostupné
HU-2004-13-30984 Zranený 2017.07.05 Vaszilkó Bence Nedostupné Nedostupné
HU-2017-11-15022 Schopný letu 2017.07.05 Halász Ferenc Halász Ferenc Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2016-D-200005 Schopný letu 2017.07.04 Goran Cvrlja Viola Benedek Dél-Duna Tagszövetség
HU-2013-D-637520 Schopný letu 2017.07.04 Pukler karoly laszlo keresem Pukler Károly László Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2014-D-770759 Schopný letu 2017.07.04 Pukler karoly laszlo keresem Pukler Károly László Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2013-D-637520 Schopný letu 2017.07.04 Pukler karoly laszlo Pukler Károly László Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2014-D-770759 Schopný letu 2017.07.04 Pukler karoly laszlo Pukler Károly László Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2013-D-637520 Schopný letu 2017.07.04 Pukler karoly laszlo Pukler Károly László Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2014-D-770759 Schopný letu 2017.07.04 Pukler karoly laszlo Pukler Károly László Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2017-D-257444 Schopný letu 2017.07.04 Attila Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-108491 Schopný letu 2017.07.04 Attila Czékus János Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2010-D-283905 Schopný letu 2017.07.04 KECSKÉS PÉTER Nedostupné Nedostupné
HU-2016-01-73089 Schopný letu 2017.07.04 Reichardt Balázs Maszlag Attila B-I. Szilasmenti Tagszövetség
HU-2016-12-48242 Schopný letu 2017.07.04 Pisti Jankovics József Tatabánya Tagszövetség
PL-2015-0481-233 Vyčerpaný 2017.07.04 balog norbert Nedostupné Nedostupné
HU-2017-17-98890 Schopný letu 2017.07.04 Kovács - Lebedy Nedostupné Nedostupné
HU-2016-R-4459 Zranený 2017.07.04 Gyenes Péter Polyák Zoltán Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2016-R-4459 Zranený 2017.07.04 Gyenes Péter Polyák Zoltán Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2016-21-39754 Schopný letu 2017.07.04 Kispál László Kozma József Hírös Tagszövetség
HU-2016-21-39764 Schopný letu 2017.07.04 Kispál László Kozma József Hírös Tagszövetség
HU-2014-01-62751 Schopný letu 2017.07.04 Dominik Jarmanovic Jilly Bertalan dr. B-I. Szilasmenti Tagszövetség
HU-2016-D-182252 Schopný letu 2017.07.04 Nemes László Krasznai Zsolt Dél-Duna Tagszövetség
HU-2017-D-257428 Schopný letu 2017.07.04 Attila Nedostupné Nedostupné
SK-2017-0203-702 Schopný letu 2017.07.04 Czödör Tamás Nedostupné Nedostupné
AUSTRIA-2015-108-304 Vyčerpaný 2017.07.04 Daniel Daňo Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-316483 Schopný letu 2017.07.04 Teremi László Nedostupné Nedostupné
SK-2017-0517-108 Mŕtvy 2017.07.04 Pintér Zsolt Nedostupné Nedostupné
HU-2017-08-78212 Schopný letu 2017.07.04 Attila Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-291989 Schopný letu 2017.07.04 Attila Nedostupné Nedostupné
PL-2015-047-16847 Schopný letu 2017.07.04 Mazzag József Nedostupné Nedostupné
HU-2017-27-61020 Mŕtvy 2017.07.04 Kurilco Iván Nedostupné Nedostupné
SK-2012-0105-2306 Schopný letu 2017.07.04 Papdi Imre Nedostupné Nedostupné
SK-2012-0105-2306 Schopný letu 2017.07.04 Papdi Imre Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-275302 Schopný letu 2017.07.03 Tompa F&G Nedostupné Nedostupné
HU-2014-19-47462 Schopný letu 2017.07.03 Tompa F&G Pető Imre Békés Tagszövetség
HU-2014-14-5816 Schopný letu 2017.07.03 Varga Dávid Nedostupné Nedostupné
HU-2016-15-11579 Schopný letu 2017.07.03 Tóth Tibor Takács Gergő Békés Tagszövetség
HU-2016-D-200686 Schopný letu 2017.07.03 Dobrosi Lajos Kasza Tibor Tisza-tó Tagszövetség
HU-2015-D-908223 Schopný letu 2017.07.03 Samu Csizmarik János Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2017-D-273867 Schopný letu 2017.07.03 Pukler karoly laszlo Nedostupné Nedostupné
HU-2015-20-80414 Schopný letu 2017.07.03 Dr. Nagy Lehel Barka István Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
SK-2007-0477-3006 Zranený 2017.07.03 Kalmár János Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-181868 Schopný letu 2017.07.03 Fábus Gábor Fazekas László Dunakanyar Tagszövetség
HU-2016-30-12514 Schopný letu 2017.07.03 Molnár Péter Szenyita Béla Aranyhomok Tagszövetség
HU-2016-D-176568 Vyčerpaný 2017.07.03 Szilágyi András Nagy László Klubok Tagszövetsége
HU-2014-20-74794 Schopný letu 2017.07.03 Palkó Zsombor Lovag Nándor Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
RO-2006-76579 Vyčerpaný 2017.07.03 Nagy Lajos Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-326665 Zranený 2017.07.03 Tóth József Nedostupné Nedostupné
HU-2015-D-897281 Schopný letu 2017.07.03 Katona László Kacziba Pál Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2017-08-79020 Zranený 2017.07.03 István Bencze Nedostupné Nedostupné
HU-2016-17-89947 Vyčerpaný 2017.07.03 Illés Zoltán Kukucska János Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
PL-2015-0293-260 Schopný letu 2017.07.03 JÓZSI Nedostupné Nedostupné
HU-2017-14-35708 Schopný letu 2017.07.03 Horváth János Nedostupné Nedostupné
HU-2017-08-79133 Schopný letu 2017.07.03 Janos Nedostupné Nedostupné
HU-2015-D-881588 Schopný letu 2017.07.03 Keresem A Hímet!!!!Andik János Andik János Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
MAGYAR-2016-26-64065 Schopný letu 2017.07.03 István Tóth Nedostupné Nedostupné
HU-2017-13-17259 Schopný letu 2017.07.03 Venczel Gábor Nedostupné Nedostupné
SRB-2017-53 Mŕtvy 2017.07.03 Árgyelán Sándor Nedostupné Nedostupné
HU-2014-D-820814 Schopný letu 2017.07.03 Horváth János Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-122605 Zranený 2017.07.03 nagy józsef Balogh Zoltán Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2015-D-848349 Vyčerpaný 2017.07.02 Takács Pál Kollár Gábor Dél-Duna Tagszövetség
HU-2016-D-127062 Schopný letu 2017.07.02 Wilms László Károlyi Sándor Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2017-D-309479 Schopný letu 2017.07.02 Sándor Nedostupné Nedostupné
HU-2011-04-37675 Schopný letu 2017.07.02 Keresem kék tojómat. Négele Norbert Nedostupné Nedostupné
HU-2011-04-37675 Schopný letu 2017.07.02 négele norbert Nedostupné Nedostupné
BELG-2003-4386360 Schopný letu 2017.07.02 Tarczi Ferenc ifj. Nedostupné Nedostupné
HU-2016-14-28555 Mŕtvy 2017.07.02 Szépfalusi Istvàn Szakony László Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2015-08-60402 Schopný letu 2017.07.02 Sebő István Borsos István Észak II. Tagszövetség
HU-2013-D-688178 Schopný letu 2017.07.02 Mészáros Zsolt Czékus János Dél-Tisza Tagszövetség
PORTUGAL-2013-MIRA-3198680 Vyčerpaný 2017.07.02 Iflinger károly Nedostupné Nedostupné
RO-2016-3000011 Schopný letu 2017.07.02 Dóczi Sándor Nedostupné Nedostupné
RO-2015-1829 Schopný letu 2017.07.02 Kovács Béla Nedostupné Nedostupné
RO-2015-1829 Schopný letu 2017.07.02 Kovács Béla Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-275621 Schopný letu 2017.07.02 Kiss József Nedostupné Nedostupné
HU-2015-D-965268 Schopný letu 2017.07.02 István Vituska Antal Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2016-M-144772 Schopný letu 2017.07.02 Venczel Gábor Baráth László Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2016-P-19525 Mŕtvy 2017.07.02 zoltán szabó Rendes József Magyar Postagalamb Sportszövetség
PL-2017-05345-295 Vyčerpaný 2017.07.02 Olasz János Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-190216 Schopný letu 2017.07.02 Kleizer István Nedostupné Nedostupné
HU-2015-17-84916 Schopný letu 2017.07.02 Surman Mihály Nedostupné Nedostupné
HU-2017-27-61020 Schopný letu 2017.07.02 Kurilco Iván Nedostupné Nedostupné
HU-2015-27-47863 Vyčerpaný 2017.07.02 Janos Zsigmond Nedostupné Nedostupné
HU-2015-D-843060 Vyčerpaný 2017.07.02 Tóth László Hajdu István Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2015-D-837720 Schopný letu 2017.07.02 Attila Kis László Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2016-D-134928 Mŕtvy 2017.07.02 Ifj Gyurcsek Tibor Nagy Tibor Közép-Dunántúl Tagszövetség
CRO-2017-34082 Schopný letu 2017.07.02 Galaczi Sándor Nedostupné Nedostupné
HU-2016-13-6558 Vyčerpaný 2017.07.01 Baráth László Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-110850 Mŕtvy 2017.07.01 Kormányos Dénes Miklós Mihály Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2016-11-8343 Schopný letu 2017.07.01 Tibor Pálos Nedostupné Nedostupné
HU-2016-11-8343 Schopný letu 2017.07.01 Tibor Pálos Nedostupné Nedostupné
HU-2016-R-9872 Vyčerpaný 2017.07.01 Jakab Zoltan Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-124506 Schopný letu 2017.07.01 Nagy Tibor Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-289947 Schopný letu 2017.07.01 Bedő László Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-267209 Schopný letu 2017.07.01 Bedő László Nedostupné Nedostupné
HU-2013-M-143679 Schopný letu 2017.07.01 Attila Nedostupné Nedostupné
HU-2016-01-969 Schopný letu 2017.07.01 Czene Andrea Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-182940 Schopný letu 2017.07.01 Majer Gyula Nagy Attila Dél-Duna Tagszövetség
HU-2016-14-25268 Schopný letu 2017.07.01 Tailor Papp László Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2016-D-152889 Schopný letu 2017.07.01 Papp László Mező István Észak-Kelet Tagszövetség
HU-2016-R-476 Mŕtvy 2017.07.01 B Szandra Nedostupné Nedostupné
HU-2013-D-633550 Schopný letu 2017.07.01 kiss attila Mihalik István Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2013-13-83129 Schopný letu 2017.06.30 Gábor Szalavics Nedostupné Nedostupné
HU-2014-09-25137 Zranený 2017.06.30 Sándor Veres István Aranyhomok Tagszövetség
HU-2014-M-135089 Schopný letu 2017.06.30 Attila Kovács József Esztergom Tagszövetség
HU-2014-M-135089 Schopný letu 2017.06.30 Sandor Kovács József Esztergom Tagszövetség
HU-2017-19-62974 Schopný letu 2017.06.30 Kéri István Nedostupné Nedostupné
HU-2017-27-61026 Schopný letu 2017.06.30 Kéri István Nedostupné Nedostupné
CZ-2016-0132-1525 Schopný letu 2017.06.30 Kiss Béla Nedostupné Nedostupné
RO-2016-535296 Schopný letu 2017.06.30 Kiss Béla Nedostupné Nedostupné
HU-2016-11-3497 Schopný letu 2017.06.30 Kiss Béla Hodossy Ernő Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2016-N-2347 Schopný letu 2017.06.30 Kiss Béla Richter Ferenc Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2016-05-61293 Schopný letu 2017.06.30 Kiss Béla Tóth István Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2016-D-148887 Schopný letu 2017.06.30 Kiss Béla Popp Ferenc Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2016-O-1015 Schopný letu 2017.06.30 MICZINGER ZOLTÁN Nedostupné Nedostupné
HU-2014-19-49813 Schopný letu 2017.06.30 Béla Tóth Mihály Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2017-11-14808 Schopný letu 2017.06.29 Fehér Ferenc Nedostupné Nedostupné
HU-2016-04-69640 Schopný letu 2017.06.29 László Pukler Kübler Henrik Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2000-05-74576 Schopný letu 2017.06.29 jozsef Nedostupné Nedostupné
HU-2009-50-2068 Zranený 2017.06.29 Sandor Nedostupné Nedostupné
HU-2015-06-23323 Schopný letu 2017.06.29 Kereszti Attila Kereszti Attila Dunakanyar Tagszövetség
SK-2017-0711-2704 Vyčerpaný 2017.06.29 Poloskeine Nedostupné Nedostupné
HU-2015-17-78106 Schopný letu 2017.06.29 Jakab Tamás Szabó József Balázs Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2016-03-19609 Vyčerpaný 2017.06.29 Zsolt Bodó Gyula Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2017-N-7579 Schopný letu 2017.06.29 LUKÁCS GYULA Nedostupné Nedostupné
HU-2016-17-96216 Vyčerpaný 2017.06.28 Völgyi László Nedostupné Nedostupné
RO-2015-240700 Mŕtvy 2017.06.28 Czeglédi Sándor Nedostupné Nedostupné
HU-2011-D-339542 Schopný letu 2017.06.28 Harmat Gábor Harmat Gábor Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2016-30-12238 Schopný letu 2017.06.28 Batha Miklós Iványosi Szabó Zoltán Aranyhomok Tagszövetség
HU-2016-D-207166 Zranený 2017.06.28 Péter Kancsár Ferenc Villám Klub
RO-2016-274845 Schopný letu 2017.06.28 Sanyi Nedostupné Nedostupné
HU-2017-06-34098 Zranený 2017.06.28 Kereszti Attila Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-304886 Mŕtvy 2017.06.28 barta sándor Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-164182 Schopný letu 2017.06.28 Szépvölgyi Tamás Szili Károly Klubok Tagszövetsége
RO-2016-78855 Mŕtvy 2017.06.28 Bányai Józsefné Nedostupné Nedostupné
HU-2015-D-924186 Schopný letu 2017.06.28 BABNIK VJEKOSLAV Nedostupné Nedostupné
HU-2017-26-73333 Schopný letu 2017.06.28 Bodonyi Ferenc Nedostupné Nedostupné
BIH-2016-15757 Vyčerpaný 2017.06.28 Rab Zoltán Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-167893 Zranený 2017.06.28 Kereszti Attila Varga József Aranyhomok Tagszövetség
HU-2013-19-39973 Mŕtvy 2017.06.28 Pintér Csaba Gábor Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-167892 Zranený 2017.06.28 Kereszti Attila Nedostupné Nedostupné