Nahlásiť zaleteného holuba* Je potrebné zadať aspoň jeden kontakt

Na obrúčke poštového holuba by ste mali nájsť 3 alebo 4 údaje (podľa krajiny pôvodu). Kombinácia týchto údajov je pre každého holuba jedinečná.

 1. Kód krajiny: obvykle 2 alebo viac znakov, ktoré popisujú krajinu pôvodu holuba. Príklady: SK, CZ, HUNG, AUSTRIA, NL, BELG...
 2. Rok: 2 alebo 4 číslice určujúce rok vyliahnutia holuba. Príklady: 02, 10, 14 alebo 2002, 2010, 2014...
 3. Organizácia (pri vybraných krajinách): Označenie organizácie používajú len niektoré zväzy (slovenský, český, nemecký a ďalšie). Označenie organizácie najčastejsšie začína nulou. Prosím nezameňte tento údaj za číslo obrúčky. Príklady: 0107, 0400, 03779... Niekedy sa jedná o špeciálny reťazec ako DERBY, OLIMPIA, VR98, M-55, PZHGP
 4. Číslo obrúčky: číselná hodnota, jedinečná pre danú sériu obrúčok. Príklady: 12, 397, 12556...

Vždy používajte uvedené poradie údajov pri nahlasovaní zaleteného holuba. Údaje môžete oddeliť medzerou, čiarkou, bodkou, dvojbodkou, bodkočiarkou alebo pomlčkou...

Príklady:

 • SK 12 02302 841
 • CZ 08 0245 652
 • DV 12 03548 3214
 • BELG 11 1254788
 • PL 11 PZHGP 45878
 • PL 14 0235 6874
 • HU 11 D 45878
 • HU 14 06 6548

Medzinárodné nástroje pre nahlasovanie zaletených holubov

Zoznam nahlásených holubov

Filter

Označenie obrúčky Stav holuba Dátum Nahlásil Chovateľ Organizácia Detail
HU-2014-D-819954 Schopný letu 2017.02.28 zsolt Nedostupné Nedostupné
HU-2014-26-49361 Schopný letu 2017.02.28 zsolt Nedostupné Nedostupné
HU-2011-26-28940 Schopný letu 2017.02.28 zsolt Nedostupné Nedostupné
HU-2009-50-55312 Schopný letu 2017.02.28 zsolt Nedostupné Nedostupné
HU-2015-D-918048 Schopný letu 2017.02.28 zsolt Nedostupné Nedostupné
HU-2013-17-58878 Schopný letu 2017.02.28 Kovács Géza Várnagy Tibor Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2016-23-74662 Schopný letu 2017.02.28 Jászberényi Zsolt Jászberényi Zsolt Karancs Tagszövetség
HU-2016-04-67667 Zranený 2017.02.27 Kása Gabriella Nedostupné Nedostupné
HU-2014-D-820776 Zranený 2017.02.27 Dóczy Duc Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-166441 Schopný letu 2017.02.27 bohumile Tarjáni László Aranyhomok Tagszövetség
HU-2014-14-11725 Schopný letu 2017.02.27 Fülöp Imre Nedostupné Nedostupné
HU-2011-10-64821 Schopný letu 2017.02.26 Rosta Géza Nedostupné Nedostupné
HU-2015-D-924607 Schopný letu 2017.02.26 Tompa Zsolt Katona László Hírös Tagszövetség
HU-2015-21-35273 Schopný letu 2017.02.26 Tompa Zsolt Jancsovics Tivadar Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2015-D-897968 Schopný letu 2017.02.26 Tompa Zsolt Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-147568 Schopný letu 2017.02.25 szabo zoltan Pászti László Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2012-D-567755 Schopný letu 2017.02.25 Gábor Mihály Nedostupné Nedostupné
HU-2016-08-70001 Schopný letu 2017.02.25 Földvári Attila Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-156531 Mŕtvy 2017.02.24 Sebestyén László Nedostupné Nedostupné
HU-2016-07-45545 Zranený 2017.02.24 HERNEK OLGA Nedostupné Nedostupné
HU-2014-D-819954 Schopný letu 2017.02.23 zsolt Nedostupné Nedostupné
HU-2014-26-49361 Schopný letu 2017.02.23 zsolt Nedostupné Nedostupné
HU-2011-26-28940 Schopný letu 2017.02.23 zsolt Nedostupné Nedostupné
HU-2009-50-55312 Schopný letu 2017.02.23 zsolt Nedostupné Nedostupné
HU-2015-D-918048 Schopný letu 2017.02.23 zsolt Nedostupné Nedostupné
HU-2016-15-11631 Schopný letu 2017.02.23 Marossy Gábor Nedostupné Nedostupné
HU-2016-10-9174 Schopný letu 2017.02.22 Erdőháti Gyula Tolvaj Sándor Hajdú Tagszövetség
KERESEM-2013-D-668000 Schopný letu 2017.02.22 Szabó Gergő Nedostupné Nedostupné
HU-2015-D-908353 Schopný letu 2017.02.22 csorba jános Batta János Észak-Kelet Tagszövetség
HU-2015-D-922476 Schopný letu 2017.02.22 csorba jános Kovács József Klubok Tagszövetsége
HU-2015-08-75980 Schopný letu 2017.02.22 csorba jános Nedostupné Nedostupné
HU-2016-23-72667 Schopný letu 2017.02.22 csorba jános Oláh Gyula Karancs Tagszövetség
HU-2016-D-931600 Schopný letu 2017.02.22 csorba jános Nedostupné Nedostupné
HU-2016-21-39836 Schopný letu 2017.02.22 csorba jános Ivicz Lázár József Hírös Tagszövetség
HU-2016-12-51662 Schopný letu 2017.02.22 Nagy Béla Pálfy József Tatabánya Tagszövetség
HU-2016-13-10094 Schopný letu 2017.02.22 csorba jános Teplán Gábor Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2016-04-69180 Schopný letu 2017.02.22 csorba jános Nedostupné Nedostupné
HU-2015-08-60584 Schopný letu 2017.02.22 csorba jános Tékes Lajos Észak II. Tagszövetség
HU-2016-D-159555 Schopný letu 2017.02.22 csorba jános Víg Zoltán Tisza-tó Tagszövetség
HU-2016-30-12930 Schopný letu 2017.02.22 csorba jános Varga Imre Aranyhomok Tagszövetség
HU-2016-19-59958 Schopný letu 2017.02.22 CSÓKA JÁNOS Győri Zoltán Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2016-23-77884 Schopný letu 2017.02.22 csorba jános Bocsi István Karancs Tagszövetség
HU-2016-D-59958 Schopný letu 2017.02.22 CSÓKA JÁNOS Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-112617 Schopný letu 2017.02.22 csorba jános Nedostupné Nedostupné
HU-2014-D-754614 Schopný letu 2017.02.22 CSÓKA JÁNOS Csidey József Gyor és Környéke Tagszövetség
HU-2016-D-112605 Schopný letu 2017.02.22 csorba jános Nedostupné Nedostupné
HU-2015-D-908 Schopný letu 2017.02.22 csorba jános Nedostupné Nedostupné
HU-2015-D-922 Schopný letu 2017.02.22 csorba jános Nedostupné Nedostupné
HU-2015-D-922 Schopný letu 2017.02.22 csorba jános Nedostupné Nedostupné
HU-2014-12-40954 Schopný letu 2017.02.22 csorba jános Tóth József Tatabánya Tagszövetség
HU-2016-D-144060 Schopný letu 2017.02.21 dg Gábor József Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2016-D-187334 Schopný letu 2017.02.21 Boda János Nedostupné Nedostupné
HU-2014-2016-25487 Schopný letu 2017.02.20 Andik jános Nedostupné Nedostupné
HU-2014-2016-23729 Schopný letu 2017.02.20 Andik jános Nedostupné Nedostupné
HU-2014-2016-23497 Schopný letu 2017.02.20 Andik jános Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-159287 Mŕtvy 2017.02.20 Gabi Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-172427 Schopný letu 2017.02.20 Gábor Mihály Gere Ernő Hajdú Tagszövetség
HU-2016-02-48527 Schopný letu 2017.02.19 Bölönyi János Nedostupné Nedostupné
HU-2016-21-40038 Schopný letu 2017.02.19 Horváth Gábor Nedostupné Nedostupné
HU-2015-14-22906 Schopný letu 2017.02.19 Nagy Zoltán Orbán Balázs Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
CZ-2014-0255-3010 Schopný letu 2017.02.19 Kovacs Sandor Nedostupné Nedostupné
HU-2016-28-38869 Schopný letu 2017.02.19 Ferencz Szabolcs Nedostupné Nedostupné
HU-2014-10-99612 Schopný letu 2017.02.18 VVVV Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-161230 Schopný letu 2017.02.16 Varga Laszlo Nedostupné Nedostupné
HU-2015-D-83853 Schopný letu 2017.02.16 Varga Laszlo Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-128200 Mŕtvy 2017.02.16 Szemző János Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-115433 Schopný letu 2017.02.16 Pálfy József Nedostupné Nedostupné
HU-2016-N-2657 Schopný letu 2017.02.16 Pálfy József Nedostupné Nedostupné
HU-2016-13-11534 Schopný letu 2017.02.16 Pálfy József Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-205084 Schopný letu 2017.02.16 Pálfy József Nedostupné Nedostupné
HU-2014-D-818974 Schopný letu 2017.02.15 Huszár Péter Portisch Árpád Klubok Tagszövetsége
HU-2016-17-970117 Schopný letu 2017.02.15 Váczi András Nedostupné Nedostupné
HU-2013-17-58878 Schopný letu 2017.02.14 Lukács Gyula Várnagy Tibor Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2016-23-73462 Schopný letu 2017.02.13 mede józsef Oláh Gyula Karancs Tagszövetség
HU-2016-D-143902 Schopný letu 2017.02.12 Lubos vidiščak Szárók Csaba Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2012-01-53094 Schopný letu 2017.02.12 Péter lászló Nedostupné Nedostupné
HU-2013-O-17569 Schopný letu 2017.02.12 Surman Mihály Kiss Ferenc Aranyhomok Tagszövetség
HU-2015-D-961659 Schopný letu 2017.02.12 Péter lászló Nedostupné Nedostupné
HU-2015-29-63278 Schopný letu 2017.02.12 Dani Nagy László Klubok Tagszövetsége
HU-2015-29-63278 Schopný letu 2017.02.12 Dani Nagy László Klubok Tagszövetsége
GB-2016-H-22471 Schopný letu 2017.02.12 Sándor Lőcsei Nedostupné Nedostupné
RO-2016-50631 Schopný letu 2017.02.12 Rèti Attila Nedostupné Nedostupné
HU-2016-02-50710 Mŕtvy 2017.02.12 Bajnóczi Gábor Nedostupné Nedostupné
HU-2016-29-70627 Schopný letu 2017.02.11 Bányász Istvan Wimmer Márk Klubok Tagszövetsége
HU-2015-M-142211 Schopný letu 2017.02.11 Kereszti Attila Nedostupné Nedostupné
HU-2016-04-71804 Schopný letu 2017.02.11 Varga István Varga István Dél-Duna Tagszövetség
HU-2016-D-168211 Schopný letu 2017.02.11 Varga István Varga István Dél-Duna Tagszövetség
HU-2016-N-360 Schopný letu 2017.02.11 Varga István Varga István Dél-Duna Tagszövetség
HU-2016-D-106817 Schopný letu 2017.02.11 Varga István Varga István Dél-Duna Tagszövetség
HU-2016-N-486 Schopný letu 2017.02.11 Varga István Varga István Dél-Duna Tagszövetség
HU-2015-O-43987 Schopný letu 2017.02.11 Szabó Károly Megyeri Sándor Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2014-09-24095 Schopný letu 2017.02.11 Kiss Làszló Nedostupné Nedostupné
HU-2016-08-61998 Schopný letu 2017.02.11 NagyJózsefAttila Nagy József Észak II. Tagszövetség
HU-2016-D-118120 Schopný letu 2017.02.11 NagyJózsefAttila Nagy József Észak II. Tagszövetség
HU-2014-08-47159 Schopný letu 2017.02.11 NagyJózsefAttila Nagy József Észak II. Tagszövetség
HU-2014-13-92050 Schopný letu 2017.02.10 Selmeczi Gábor Nedostupné Nedostupné
HU-2016-P-19186 Schopný letu 2017.02.10 Mészáros József Nedostupné Nedostupné
HU-2012-0159-2310 Schopný letu 2017.02.09 váczi andrás Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-127585 Schopný letu 2017.02.09 Hanich Mihály Nedostupné Nedostupné
HU-2014-08-53422 Mŕtvy 2017.02.09 Fábián Judit Nedostupné Nedostupné
HU-2003-D-512514 Schopný letu 2017.02.09 Nagy Lajos Nedostupné Nedostupné
HU-2003-D-512514 Schopný letu 2017.02.09 Nagy Lajos Nedostupné Nedostupné
HU-2014-O-33039 Mŕtvy 2017.02.08 xd Nedostupné Nedostupné
HU-2013-03-6808 Schopný letu 2017.02.08 Surman Mihály Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-165567 Schopný letu 2017.02.08 Tóth József Varga Imre Aranyhomok Tagszövetség
HU-2014-D-264936 Schopný letu 2017.02.07 zsolt Nedostupné Nedostupné
HU-2009-D-505531 Schopný letu 2017.02.07 zsolt Nedostupné Nedostupné
HU-2008-D-501578 Schopný letu 2017.02.07 zsolt Nedostupné Nedostupné
HU-2009-D-289426 Schopný letu 2017.02.07 zsolt Nedostupné Nedostupné
HU-2016-30-16202 Schopný letu 2017.02.07 Bera Márton Nedostupné Nedostupné
HU-2004-M-108802 Schopný letu 2017.02.07 Šuhaj János Nedostupné Nedostupné
HU-2015-D-897927 Schopný letu 2017.02.07 Kovács István Dombovári Imre Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2016-PANON-15541 Schopný letu 2017.02.07 Andercau Bogdan Nedostupné Nedostupné
HU-2016-P-15541 Schopný letu 2017.02.07 Andercau Bogdan Nedostupné Nedostupné
Hú-2016-02-44583 Zranený 2017.02.06 Tell Attila Várszegi László Villám Klub
HU-2015-25-37542 Zranený 2017.02.06 Németh laszlo Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-204798 Schopný letu 2017.02.05 Lády Tibor Tóth István Gyor és Környéke Tagszövetség
HU-2016-N-934 Schopný letu 2017.02.05 Lády Tibor Karácsony Máté Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2016-D-103022 Schopný letu 2017.02.05 Lády Tibor Gábler Ferenc Villám Klub
SK-2016-0999-2676 Schopný letu 2017.02.05 Vad Kan Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-146012 Mŕtvy 2017.02.05 K. Norbert Gyurcsek Tibor Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2016-04-59227 Schopný letu 2017.02.05 Fábián Tamás Nedostupné Nedostupné
HU-2016-14-28526 Schopný letu 2017.02.04 Bedő Gábor Nedostupné Nedostupné
CRO-2016-6028 Schopný letu 2017.02.04 Batha Miklós Nedostupné Nedostupné
HU-2014-D-813438 Schopný letu 2017.02.04 Gabi Borbás József Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2014-M-135720 Schopný letu 2017.02.04 Pernica Petr Zeke Zsolt Tatabánya Tagszövetség
HU-2014-D-786746 Schopný letu 2017.02.04 Batha Miklós Nedostupné Nedostupné
HU-2016-14-24752 Schopný letu 2017.02.04 Batha Miklós Schönfeld Gyula Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2016-P-17367 Zranený 2017.02.04 Mucsi Forgó István Békés Tagszövetség
HU-2015-20-82319 Schopný letu 2017.02.03 Szijártó András Szilvási Zoltán Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2016-02-49523 Zranený 2017.02.03 Vezovicsek-Szabó Mónika Nedostupné Nedostupné
HU-2012-10-80250 Schopný letu 2017.02.03 László Balogh Nedostupné Nedostupné
HU-2014-D-814458 Schopný letu 2017.02.03 adw Nedostupné Nedostupné
HU-2012-P-6212 Vyčerpaný 2017.02.01 Csikász Pál Nedostupné Nedostupné
HU-2012-P-6212 Vyčerpaný 2017.02.01 Csikász Pál Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-179811 Schopný letu 2017.02.01 Mészáros Zsolt Mészáros Zsolt Tatabánya Tagszövetség
HU-2016-N-4273 Schopný letu 2017.01.31 Jankovics József Nedostupné Nedostupné
HU-2016-11-6641 Mŕtvy 2017.01.31 Ferenc Vidra Barti Patrik Gyor és Környéke Tagszövetség
HU-2016-P-18039 Mŕtvy 2017.01.31 Ferenc Vidra Galaczi Sándor Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2016-P-19887 Schopný letu 2017.01.30 Mogyorós Ferenc Nedostupné Nedostupné
HU-2015-D-919575 Schopný letu 2017.01.30 Gábor Mihály Pomázi Csaba Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2016-D-919575 Mŕtvy 2017.01.30 Gábor Mihály Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-156892 Mŕtvy 2017.01.29 XY Somogyi Zoltán Tisza-tó Tagszövetség
HU-2016-D-194819 Schopný letu 2017.01.29 Szilágyi Sándor Czégény Antal Szabolcs Tagszövetség
HU-2015-D-914294 Schopný letu 2017.01.29 Dékány János Hagymási János Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2015-22-38981 Schopný letu 2017.01.29 Dékány János Czégény Antal Szabolcs Tagszövetség
HU-2012-13-72969 Zranený 2017.01.29 Nyíri Róbert Nedostupné Nedostupné
HU-2016-22-42168 Schopný letu 2017.01.28 Kurilco Iván Nedostupné Nedostupné
HU-2013-10-84527 Schopný letu 2017.01.28 Kurilco Iván Nedostupné Nedostupné
HU-2016-27-53736 Schopný letu 2017.01.28 Kurilco Iván Erdős György Észak-Kelet Tagszövetség
RO-2016-419607 Schopný letu 2017.01.28 Kurilco Iván Nedostupné Nedostupné
RO-2016-21030 Schopný letu 2017.01.28 Kurilco Iván Nedostupné Nedostupné
RO-2016-825422 Schopný letu 2017.01.28 Kurilco Iván Nedostupné Nedostupné
HU-2016-20-86871 Schopný letu 2017.01.28 Bartók István Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-144104 Schopný letu 2017.01.28 Guzsik Kevin Nagy Tibor Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
PL-2016-010-509 Schopný letu 2017.01.28 Győző József Nedostupné Nedostupné
PL-2016-010-509 Schopný letu 2017.01.28 Győző József Nedostupné Nedostupné
SK-2016-010-509 Schopný letu 2017.01.28 Győző József Nedostupné Nedostupné
PL-2014-042-8652 Schopný letu 2017.01.28 Győző József Nedostupné Nedostupné
SK-2014-0247-1106 Schopný letu 2017.01.28 Győző József Nedostupné Nedostupné
SK-2016-010-509 Schopný letu 2017.01.28 Győző Jozsef Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-159421 Schopný letu 2017.01.28 Paulovic Dusan Jászberényi József Tisza-tó Tagszövetség
HU-2016-D-181225 Schopný letu 2017.01.28 Paulovic Dusan Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-181143 Schopný letu 2017.01.28 Paulovic Dusan Gulyás Gábor Dunakanyar Tagszövetség
HU-2014-O-38805 Schopný letu 2017.01.27 Hegyi György Tasi Árpád Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2015-D-883915 Schopný letu 2017.01.27 stupar juraj slovakia Mátyus Krisztián Tatabánya Tagszövetség
HU-2015-O-43018 Schopný letu 2017.01.25 x Nedostupné Nedostupné
HU-2014-D-763945 Schopný letu 2017.01.25 SALGO LADISLAV Tűri Norbert Aranyhomok Tagszövetség
HU-2015-05-58756 Schopný letu 2017.01.24 Gábor Károly Rapcsányi Sándor Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2016-11-4781 Schopný letu 2017.01.23 Hanich Mihály Nedostupné Nedostupné
HU-2010-09417-19 Zranený 2017.01.23 Milovan Onjin Nedostupné Nedostupné
HU-2016-11571-15 Schopný letu 2017.01.23 Kovécs Attila Nedostupné Nedostupné
HU-2015-11571-2016 Schopný letu 2017.01.23 Kovécs Attila Nedostupné Nedostupné
HU-2016-N-4814 Schopný letu 2017.01.22 Horváth Gyula Ürge Ágoston Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2016-D-171725 Schopný letu 2017.01.22 István Burda Komócsin József Békés Tagszövetség
HU-2016-29-67854 Schopný letu 2017.01.22 István Burda Nagy István Klubok Tagszövetsége
HU-2016-D-193263 Schopný letu 2017.01.22 Mihalik Antal Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-105659 Schopný letu 2017.01.22 Mihalik Antal Nedostupné Nedostupné
HU-2016-30-10067 Mŕtvy 2017.01.22 Istvàn Kapus Endre Aranyhomok Tagszövetség
HU-2015-D-926890 Mŕtvy 2017.01.22 Laszlo Varga Mihály Hírös Tagszövetség
HU-2011-25-14639 Schopný letu 2017.01.22 Fehér Ferenc Nedostupné Nedostupné
HU-2015-D-860958 Schopný letu 2017.01.22 Konrád János Császár András Dunakanyar Tagszövetség
HU-2016-05-62077 Schopný letu 2017.01.22 Oravecz Sándor Nedostupné Nedostupné
HU-2014-12-42258 Schopný letu 2017.01.21 Kovács János Gyimesi Péter Tatabánya Tagszövetség
HU-2014-11-86150 Schopný letu 2017.01.21 Lády Tibor Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-968537 Schopný letu 2017.01.21 zoltán szabó Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-109408 Schopný letu 2017.01.20 Zsolt Szatmári Sándor Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2009-08-14000 Vyčerpaný 2017.01.20 Kárász Dominika Nedostupné Nedostupné
HU-2015-D-885039 Zranený 2017.01.20 Robert Nedostupné Nedostupné
HU-2009-50-31444 Zranený 2017.01.20 Robert Nedostupné Nedostupné
AUSZTRIA-2015-312-77 Schopný letu 2017.01.20 Bagi Káoly Nedostupné Nedostupné
HU-2016-13-10145 Schopný letu 2017.01.20 Bagi Káoly Nedostupné Nedostupné
HU-2010-14-2720 Schopný letu 2017.01.19 Bengő Miklós Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-171421 Schopný letu 2017.01.19 Knyihár János Turák Károly Felek Árpád Békés Tagszövetség
RO-2016-302208 Schopný letu 2017.01.19 Knyihár János Turák Károly Nedostupné Nedostupné
HU-2015-D-909964 Schopný letu 2017.01.19 mede józsef Jóna László Szabolcs Tagszövetség
HU-2015-02-42762 Zranený 2017.01.19 csomo Mária Nedostupné Nedostupné
HU-2016-P-16669 Schopný letu 2017.01.19 Krankovics János Nedostupné Nedostupné
HU-1994-6994-8371 Mŕtvy 2017.01.18 Markó Zoltán Nedostupné Nedostupné
HU-2016-20-85908 Schopný letu 2017.01.18 Venczel Gábor Szűts András Villám Klub
HU-2016-D-926890 Schopný letu 2017.01.18 Tóth László Nedostupné Nedostupné
HU-2016-N-4195 Mŕtvy 2017.01.17 Gabi Nedostupné Nedostupné
HU-2015-D-934515 Schopný letu 2017.01.17 Béres Sándor Nedostupné Nedostupné
HU-2014-05-50241 Schopný letu 2017.01.16 GL Gazsi Lajos Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2016-02-49115 Zranený 2017.01.16 dr. Berta Krisztián Hegyesi Csaba Villám Klub
HU-2016-D-163412 Schopný letu 2017.01.16 Bedő Szabolcs Nedostupné Nedostupné
HU-2012-O-12594 Schopný letu 2017.01.16 Vancza Jenő Kincses István Esztergom Tagszövetség
HU-2016-D-120666 Schopný letu 2017.01.15 Hegedűs Jenő Varró József Hajdú Tagszövetség
HU-2016-D-166811 Schopný letu 2017.01.15 Jaroslav Čulen Kiss Ferenc Aranyhomok Tagszövetség
SK-2015-03301-56 Schopný letu 2017.01.15 zoltan boros Nedostupné Nedostupné
HU-2016-17-91731 Schopný letu 2017.01.15 Surman Mihály Menyhárt Zoltán Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2014-D-784789 Schopný letu 2017.01.14 Füle András Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-167193 Schopný letu 2017.01.14 Füle András Nedostupné Nedostupné
HU-2016-KT-167193 Schopný letu 2017.01.14 Füle András Nedostupné Nedostupné
HU-2015-D-851171 Mŕtvy 2017.01.13 Lády Tibor Kóczián József B-I. Szilasmenti Tagszövetség
HU-2016-D-152966 Schopný letu 2017.01.13 Várnagy Tibor Nedostupné Nedostupné
HU-2014-29-54586 Schopný letu 2017.01.13 Břetislav Růžička Bányász István Klubok Tagszövetsége
HU-2015-D-916563 Schopný letu 2017.01.12 Köblös Dezső Ábrahám Lajos Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2015-11-97842 Schopný letu 2017.01.11 H. Hoos Nedostupné Nedostupné
HU-2016-30-15303 Schopný letu 2017.01.11 Josef Lippert Kecskés József Aranyhomok Tagszövetség
HU-2015-M-139009 Schopný letu 2017.01.11 Josef Lippert Csidey József Gyor és Környéke Tagszövetség
HU-2015-D-905487 Schopný letu 2017.01.11 Hans Frisch Lótos János Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2016-D-103556 Schopný letu 2017.01.11 Valk B. Nedostupné Nedostupné
HU-2015-D-874529 Schopný letu 2017.01.11 Stephan Meuter Bagi Károly László Gyor és Környéke Tagszövetség
HU-2011-D-365929 Schopný letu 2017.01.11 Helmut Remane Martin István B-I. Szilasmenti Tagszövetség
HU-2015-D-874529 Mŕtvy 2017.01.11 Stephan Meuter Bagi Károly László Gyor és Környéke Tagszövetség
HU-1990-1461-6620 Mŕtvy 2017.01.11 Kovács Bálint Nedostupné Nedostupné
RO-2016-169290 Schopný letu 2017.01.10 Györik lászló Nedostupné Nedostupné
RO-2013-966760 Mŕtvy 2017.01.09 Ferge István Nedostupné Nedostupné
HU-2012-D-521413 Mŕtvy 2017.01.09 Balázs Nedostupné Nedostupné
HU-2015-M-140561 Vyčerpaný 2017.01.09 Fedor Matyas Rasztovich Gyula Gyor és Környéke Tagszövetség
HU-2010-D-315711 Schopný letu 2017.01.08 Lady Tibor Nedostupné Nedostupné
PL-2014-0281-12409 Schopný letu 2017.01.08 Kovács István Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-131901 Schopný letu 2017.01.07 zeke-zsolt Nedostupné Nedostupné
HU-2016-20-87856 Schopný letu 2017.01.07 zeke-zsolt Nedostupné Nedostupné
HU-2014-H05-53137 Schopný letu 2017.01.07 FRANTISEK Nedostupné Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2009-11-42326 Schopný letu 2017.01.07 SZÉLeS JÓZSEF Nedostupné Nedostupné
HU-2016-17-91047 Schopný letu 2017.01.07 Latkó Duhaj László Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
KERESEM-2016-12-49500 Schopný letu 2017.01.06 széles jozsef Nedostupné Nedostupné
HU-2015-D-902326 Schopný letu 2017.01.06 széles jozsef Katus Zsombor István Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2012-M-130427 Schopný letu 2017.01.06 jozsef Nedostupné Nedostupné
HU-2015-04-60378 Mŕtvy 2017.01.06 paál ístván Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-195633 Mŕtvy 2017.01.06 Bilik Zoltán Nedostupné Nedostupné
SK-2014-0269-503 Schopný letu 2017.01.06 paál ístván Paál István Villám Klub
HU-2016-27-56894 Schopný letu 2017.01.06 paál ístván Mirkó Attila Észak-Kelet Tagszövetség
HU-2015-06-22111 Schopný letu 2017.01.05 Nagy Péter Nedostupné Nedostupné
HU-2014-09-24266 Schopný letu 2017.01.05 Facebook Nedostupné Nedostupné
RO-2016-126903 Schopný letu 2017.01.05 Móré Ferenc Nedostupné Nedostupné
RO-2016-126903 Schopný letu 2017.01.05 Móré Ferenc Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-110916 Schopný letu 2017.01.05 Veres Zoltán Prajnko Zsejko Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2004-M-108804 Schopný letu 2017.01.05 Šuhaj János Nedostupné Nedostupné
HU-2009-25-92116 Schopný letu 2017.01.04 Varga Stefan Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-162890 Schopný letu 2017.01.04 Préscher Ferenc Nedostupné Nedostupné
HU-2016-01-75620 Zranený 2017.01.04 Nagy Róbert Apró Antal András B-I. Szilasmenti Tagszövetség
HU-2016-01-75620 Zranený 2017.01.04 Nagy Róbert Apró Antal András B-I. Szilasmenti Tagszövetség
HU-2016-28-41360 Schopný letu 2017.01.04 Ludovit Fogas Nedostupné Nedostupné
HU-2016-P-17928 Schopný letu 2017.01.03 zsolt kecskeméti Kacziba Pál Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2012-D-477312 Schopný letu 2017.01.03 Bedő Szabolcs Bedő Szabolcs Gyor és Környéke Tagszövetség
HU-2014-O-34261 Schopný letu 2017.01.03 Dohňanský František Nedostupné Nedostupné
DV-2016-01397-206 Schopný letu 2017.01.03 Egyed István Nedostupné Nedostupné
HU-2016-05-63632 Schopný letu 2017.01.03 Egyed István Kocsi István Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2016-D-133800 Schopný letu 2017.01.03 Egyed István Stolmár Tibor Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2016-D-7561 Schopný letu 2017.01.03 Egyed István Nedostupné Nedostupné
HU-2014-D-775663 Zranený 2017.01.03 Mihalik Csaba Kitulják Pál Békés Tagszövetség
KERESEM-2015-M-140683 Schopný letu 2017.01.02 Zeke Zsolt Nedostupné Nedostupné
HU-2016-30-12974 Schopný letu 2017.01.02 Gabesz Mészáros Nedostupné Nedostupné
HU-2014-D-735131 Schopný letu 2017.01.02 Jaroslav Nedostupné Nedostupné
KERESEM-2010-D-307949 Schopný letu 2017.01.02 Gyenes Péter Nedostupné Nedostupné
HU-2013-05-40988 Schopný letu 2017.01.02 JAMBRIK ISTVAN Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-141122 Schopný letu 2017.01.02 JAMBRIK ISTVAN Csikós Elek Békés Tagszövetség
HU-2016-15-10044 Schopný letu 2017.01.02 JAMBRIK ISTVA Vandlik Mihály Békés Tagszövetség
HU-2016-D-171418 Schopný letu 2017.01.02 JAMBRIK ISTVAN Marossy Gábor Békés Tagszövetség
HU-2016-D-171418 Schopný letu 2017.01.02 J Marossy Gábor Békés Tagszövetség
HU-2016-D-144045 Schopný letu 2017.01.01 Virágné Tatai Krisztina Gábor József Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2015-17-993 Vyčerpaný 2017.01.01 Kuffartné Mikó Ildikó Nedostupné Nedostupné
HU-2015-14-19766 Schopný letu 2017.01.01 hunor Nedostupné Nedostupné
HU-2012-P-6212 Vyčerpaný 2017.01.01 Mihalik Csaba Nedostupné Nedostupné
HU-2014-18-31997 Zranený 2017.01.01 Kyzek peter Nedostupné Nedostupné
HU-2013-21-29607 Schopný letu 2017.01.01 Kyzek peter Nedostupné Nedostupné
HU-2007-13-83627 Schopný letu 2017.01.01 Tóth Hajnalka Nedostupné Nedostupné
KERESEMHU-2015-D-901901 Schopný letu 2017.01.01 Öszterreicher Antal Nedostupné Nedostupné
KERESEMHU-2014-D-976580 Schopný letu 2017.01.01 Öszterreicher Antal Nedostupné Nedostupné
HU-2016-10-15362 Schopný letu 2017.01.01 Öszterreicher Antal Kalmár László Hajdú Tagszövetség
HU-2016-04-71804 Schopný letu 2017.01.01 Varga István Varga István Dél-Duna Tagszövetség
HU-2016-D-168211 Schopný letu 2017.01.01 Varga István Varga István Dél-Duna Tagszövetség
HU-2016-N-360 Schopný letu 2017.01.01 Varga István Varga István Dél-Duna Tagszövetség
HU-2016-D-106817 Schopný letu 2017.01.01 Varga István Varga István Dél-Duna Tagszövetség
HU-2016-N-486 Schopný letu 2017.01.01 Varga István Varga István Dél-Duna Tagszövetség
HU-2013-14-90 Schopný letu 2016.12.31 Jaroslav Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-144045 Zranený 2016.12.30 Virágné Tatai Krisztina Gábor József Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2016-04-57981 Schopný letu 2016.12.30 Nagy Sándor Nedostupné Nedostupné
HU-2016-13-6210 Schopný letu 2016.12.30 tolnay laszlo Kovács József Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2015-D-848113 Schopný letu 2016.12.30 Kalmár Imre Nedostupné Nedostupné
HU-2016-11-2531 Schopný letu 2016.12.30 SZÉLES JÓZSEF Hatvani Péter Gyor és Környéke Tagszövetség
HU-2016-17-87847 Schopný letu 2016.12.30 SZÉLES JÓZSEF Nedostupné Nedostupné
HU-2016-17-87847 Schopný letu 2016.12.30 SZÉLRS JÓZSEF Nedostupné Nedostupné
HU-2016-12-30 Vyčerpaný 2016.12.30 Kuffartné Mikó Ildikó Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-128092 Mŕtvy 2016.12.30 David Koczman József Gyor és Környéke Tagszövetség
HU-2016-M-143133 Schopný letu 2016.12.29 Tóth Ferenc Nedostupné Nedostupné
HU-2015-D-918048 Schopný letu 2016.12.29 zsolt Nedostupné Nedostupné
HU-2015-D-968976 Schopný letu 2016.12.29 nagy imre Nedostupné Nedostupné
HU-2015-26-59579 Schopný letu 2016.12.29 nagy imre Nedostupné Nedostupné
HU-2016-17-91606 Schopný letu 2016.12.29 Szilágyi Sándor Zsigó László Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
FR-2012-9789212 Schopný letu 2016.12.29 Szalay László Nedostupné Nedostupné
HU-2015-02-43709 Schopný letu 2016.12.28 Procinger Jan jun. Nedostupné Nedostupné
HU-2016-25-40847 Schopný letu 2016.12.28 Procinger Jan jun. Varga László Szigetköz-Rábaköz Tagszövetség
HU-2016-13-8242 Schopný letu 2016.12.28 Procinger Jan jun. Nedostupné Nedostupné
HU-2016-13-7389 Schopný letu 2016.12.28 tolnay laszlo Tolnay László Gyor és Környéke Tagszövetség
CZ-2016-0156-139 Schopný letu 2016.12.28 tolnay laszlo Nedostupné Nedostupné
DV-2016-0691-1068 Schopný letu 2016.12.28 tolnay laszlo Nedostupné Nedostupné
RO-2016-530767 Schopný letu 2016.12.28 tolnay laszlo Nedostupné Nedostupné
HU-2016-17-86667 Schopný letu 2016.12.28 tolnay laszlo Tolnay László Gyor és Környéke Tagszövetség
HU-2016-D-101214 Schopný letu 2016.12.28 tolnay laszlo Hajdú Viktor B-I. Szilasmenti Tagszövetség
HU-2010-D-307949 Schopný letu 2016.12.28 Gyenes Péter Nedostupné Nedostupné
KERESEM-2012-D-489404 Schopný letu 2016.12.28 völgyi lászló Nedostupné Nedostupné
HU-2016-P-19708 Zranený 2016.12.28 balogh laszlo Nedostupné Nedostupné
RO-2014-257508 Schopný letu 2016.12.28 Pásztor Zsolt Nedostupné Nedostupné
RO-2016-76938 Schopný letu 2016.12.28 Pásztor Zsolt Nedostupné Nedostupné
RO-2016-76941 Schopný letu 2016.12.28 Pásztor Zsolt Nedostupné Nedostupné
HU-2009-D-289426 Schopný letu 2016.12.28 Pásztor Zsolt Nedostupné Nedostupné
RO-2016-67867 Schopný letu 2016.12.28 Pásztor Zsolt Nedostupné Nedostupné
HU-2008-D-501578 Schopný letu 2016.12.28 Pásztor Zsolt Nedostupné Nedostupné
HU-2014-D-264936 Schopný letu 2016.12.28 Pásztor Zsolt Nedostupné Nedostupné
HU-2009-D-505531 Schopný letu 2016.12.28 Pásztor Zsolt Nedostupné Nedostupné
HU-2015-D-882462 Schopný letu 2016.12.28 Pásztor Zsolt Herold Attila Tatabánya Tagszövetség
HU-2012-FR-978921 Schopný letu 2016.12.28 Szalay László Nedostupné Nedostupné
FR-2012-989212 Schopný letu 2016.12.28 Szalay László Nedostupné Nedostupné
RO-2014-904978 Schopný letu 2016.12.28 Pálinkás Sándor Nedostupné Nedostupné
RO-2015-916978 Schopný letu 2016.12.28 Pálinkás Sándor Nedostupné Nedostupné
RO-2016-312442 Schopný letu 2016.12.28 Pálinkás Sándor Nedostupné Nedostupné
RO-2015-109648 Schopný letu 2016.12.28 Pálinkás Sándor Nedostupné Nedostupné
SK-2016-015-180107 Schopný letu 2016.12.28 Pálinkás Sándor Nedostupné Nedostupné
SK-2016-050-40508 Schopný letu 2016.12.28 Pálinkás Sándor Nedostupné Nedostupné
HU-2004-50-30213 Schopný letu 2016.12.28 Pálinkás Sándor Nedostupné Nedostupné
HU-2013-03-9847 Schopný letu 2016.12.28 Pálinkás Sándor Pálinkás Sándor Hatvan és Környéke Tagszövetség
HU-2015-05-59362 Schopný letu 2016.12.28 Pálinkás Sándor Nedostupné Nedostupné
HU-2015-D-953331 Schopný letu 2016.12.28 Pálinkás Sándor Nedostupné Nedostupné
HU-2015-M-141601 Schopný letu 2016.12.28 Pálinkás Sándor Nedostupné Nedostupné
HU-2016-N-1352 Schopný letu 2016.12.28 Pálinkás Sándor Tóth Ferenc Aranyhomok Tagszövetség
HU-2016-D-194019 Schopný letu 2016.12.28 Pálinkás Sándor Varga László Hatvan és Környéke Tagszövetség
HU-2016-D-180532 Schopný letu 2016.12.28 Pálinkás Sándor Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-173232 Schopný letu 2016.12.28 Pálinkás Sándor Kanyó József Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2016-D-172065 Schopný letu 2016.12.28 Pálinkás Sándor Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-167921 Schopný letu 2016.12.28 Pálinkás Sándor Kovács Henrik Aranyhomok Tagszövetség
HU-2016-D-144913 Schopný letu 2016.12.28 Pálinkás Sándor Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-145483 Schopný letu 2016.12.28 Pálinkás Sándor Bagi Róbert Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2016-D-118705 Schopný letu 2016.12.28 Pálinkás Sándor Ladányi József Észak II. Tagszövetség
HU-2016-28-40877 Schopný letu 2016.12.28 Pálinkás Sándor Nedostupné Nedostupné
HU-2016-23-27139 Schopný letu 2016.12.28 Pálinkás Sándor Nedostupné Nedostupné
HU-2016-17-87253 Schopný letu 2016.12.28 Pálinkás Sándor Venczel Gábor Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2016-16-65017 Schopný letu 2016.12.28 Pálinkás Sándor Nedostupné Nedostupné
HU-2016-08-70171 Schopný letu 2016.12.28 Pálinkás Sándor Juhász István Észak II. Tagszövetség
HU-2016-08-67233 Schopný letu 2016.12.28 Pálinkás Sándor Nedostupné Nedostupné
HU-2016-07-46121 Schopný letu 2016.12.28 Pálinkás Sándor Nedostupné Nedostupné
HU-2016-06-24949 Schopný letu 2016.12.28 Pálinkás Sándor Mauchner Gábor Dunakanyar Tagszövetség
HU-2016-04-72732 Schopný letu 2016.12.28 Pálinkás Sándor Gál Gábor Dél-Duna Tagszövetség
HU-2016-04-66851 Schopný letu 2016.12.28 Pálinkás Sándor Vida József Dél-Duna Tagszövetség
HU-2013-02-23694 Schopný letu 2016.12.28 Pálinkás Sándor Nedostupné Nedostupné
HU-2016-SK-504050 Schopný letu 2016.12.28 Pálinkás Sándor Nedostupné Nedostupné
HU-2016-N-1352 Schopný letu 2016.12.28 Pálinkás Sándor Tóth Ferenc Aranyhomok Tagszövetség
HU-2016-D-106807 Schopný letu 2016.12.28 Pálinkás Sándor Lótos János Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2016-0175703-2016 Schopný letu 2016.12.28 Pálinkás Sándor Nedostupné Nedostupné
HU-2016-P-18204 Schopný letu 2016.12.27 Illés zoltán Harmat Gábor Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2014-P-11279 Schopný letu 2016.12.27 Tichony István Micsinai Mihály Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2016-17-94566 Schopný letu 2016.12.27 Tichony István Nedostupné Nedostupné
KERESEM-2015-D-916785 Schopný letu 2016.12.26 Bertalan Sándor Nedostupné Nedostupné
HU-2015-O-46020 Schopný letu 2016.12.26 Kolínek J. Wiedermann Károly Tatabánya Tagszövetség
HU-2013-04-46759 Mŕtvy 2016.12.26 Attila Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-174101 Schopný letu 2016.12.26 LADILAV SALGO Szűts András Villám Klub
HU-2015-07-42771 Schopný letu 2016.12.26 LADILAV SALGO Nedostupné Nedostupné
HU-2015-D-971766 Schopný letu 2016.12.26 LADILAV SALGO Schindler Endre ifj. Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2016-17-93477 Schopný letu 2016.12.26 LADILAV SALGO Gőcz Zoltán Villám Klub
HU-2016-26-65407 Schopný letu 2016.12.26 LADILAV SALGO Kovács Miklós Tisza-tó Tagszövetség
HU-2016-21-39980 Schopný letu 2016.12.26 Tompa Zsolt Katona László Hírös Tagszövetség
HU-2016-D-198229 Schopný letu 2016.12.26 Tompa Zsolt Kis László Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2016-D-203030 Mŕtvy 2016.12.26 Dávid Nedostupné Nedostupné
RO-2011-71202 Schopný letu 2016.12.25 Juhász Márton Nedostupné Nedostupné
HU-2015-04-62837 Schopný letu 2016.12.25 Juhász Márton Juhász Imre Dél-Duna Tagszövetség
HU-2016-10-8952 Vyčerpaný 2016.12.24 Békési Zoltán Faragó József Hajdú Tagszövetség
HU-2015-D-959988 Vyčerpaný 2016.12.24 Gér László Nedostupné Nedostupné
HU-2015-D-961839 Zranený 2016.12.24 Gér László Nedostupné Nedostupné
HU-2015-D-916785 Schopný letu 2016.12.24 Bertalan Sándor Bertalan Sándor Tisza-tó Tagszövetség
HU-2015-D-916785 Schopný letu 2016.12.24 Bertalan Sándor Bertalan Sándor Tisza-tó Tagszövetség
HU-2013-17-61420 Schopný letu 2016.12.23 Számpor János Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-121416 Schopný letu 2016.12.22 Bohuslav Štoudek Major Márk Gyor és Környéke Tagszövetség
RO-2016-325398 Schopný letu 2016.12.21 Lantai Géza Nedostupné Nedostupné
HU-2011-19-12571 Vyčerpaný 2016.12.21 SERHIO Nedostupné Nedostupné
HU-2011-19-12571 Schopný letu 2016.12.21 SERHIO Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-180001 Vyčerpaný 2016.12.20 ferenc Horváth Imre Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2013-10-89166 Schopný letu 2016.12.19 Ludasi László Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-113487 Schopný letu 2016.12.19 Boda János Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-148002 Schopný letu 2016.12.19 Kollár Gábor Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-160290 Zranený 2016.12.18 forizs lászlo Nedostupné Nedostupné
DV-2012-09534-242 Schopný letu 2016.12.18 Héja István Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-204817 Schopný letu 2016.12.18 Raputa Michal Varga László Szigetköz-Rábaköz Tagszövetség
HU-2011-HUNG-1240 Zranený 2016.12.17 B Réka Nedostupné Nedostupné
HU-2004-19-1557 Mŕtvy 2016.12.17 Gabi Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-182639 Schopný letu 2016.12.17 kovács imre Gál Gábor Dél-Duna Tagszövetség
HU-2014-D-810683 Schopný letu 2016.12.17 Ferenc Pánti Nedostupné Nedostupné
HU-2014-D-810683 Schopný letu 2016.12.17 Ferenc Pánti Nedostupné Nedostupné