Nahlásiť zaleteného holuba* Je potrebné zadať aspoň jeden kontakt

Na obrúčke poštového holuba by ste mali nájsť 3 alebo 4 údaje (podľa krajiny pôvodu). Kombinácia týchto údajov je pre každého holuba jedinečná.

 1. Kód krajiny: obvykle 2 alebo viac znakov, ktoré popisujú krajinu pôvodu holuba. Príklady: SK, CZ, HUNG, AUSTRIA, NL, BELG...
 2. Rok: 2 alebo 4 číslice určujúce rok vyliahnutia holuba. Príklady: 02, 10, 14 alebo 2002, 2010, 2014...
 3. Organizácia (pri vybraných krajinách): Označenie organizácie používajú len niektoré zväzy (slovenský, český, nemecký a ďalšie). Označenie organizácie najčastejsšie začína nulou. Prosím nezameňte tento údaj za číslo obrúčky. Príklady: 0107, 0400, 03779... Niekedy sa jedná o špeciálny reťazec ako DERBY, OLIMPIA, VR98, M-55, PZHGP
 4. Číslo obrúčky: číselná hodnota, jedinečná pre danú sériu obrúčok. Príklady: 12, 397, 12556...

Vždy používajte uvedené poradie údajov pri nahlasovaní zaleteného holuba. Údaje môžete oddeliť medzerou, čiarkou, bodkou, dvojbodkou, bodkočiarkou alebo pomlčkou...

Príklady:

 • SK 12 02302 841
 • CZ 08 0245 652
 • DV 12 03548 3214
 • BELG 11 1254788
 • PL 11 PZHGP 45878
 • PL 14 0235 6874
 • HU 11 D 45878
 • HU 14 06 6548

Medzinárodné nástroje pre nahlasovanie zaletených holubov

Zoznam nahlásených holubov

Filter

Označenie obrúčky Stav holuba Dátum Nahlásil Chovateľ Organizácia Detail
HU-2018-D-359272 Schopný letu 2018.08.16 Szakál Gábor Schmidt Péter Dél-Duna Tagszövetség
HU-2018-13-26705 Schopný letu 2018.08.15 csörsz zoltán Nedostupné Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-06-35527 Schopný letu 2018.08.15 Kövi krisztian Nedostupné Dunakanyar Tagszövetség
HU-2018-06-35506 Schopný letu 2018.08.15 Kövi krisztian Nedostupné Dunakanyar Tagszövetség
HU-2016-D-203050 Schopný letu 2018.08.15 Surman Mihály Nedostupné Nedostupné
HU-2018-DERBI-359272 Schopný letu 2018.08.15 Szakál Gábor Nedostupné Nedostupné
HU-2018-14-40853 Schopný letu 2018.08.15 Mazzag József Nedostupné Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-R-138160 Schopný letu 2018.08.15 Bazsi Nedostupné Nedostupné
HU-2018-14-43832 Schopný letu 2018.08.15 Tarczi Ferenc ifj. Nedostupné Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-13-23405 Schopný letu 2018.08.15 Tarczi Ferenc ifj. Nedostupné Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-D-422937 Schopný letu 2018.08.15 Csajági Róbert Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-376256 Schopný letu 2018.08.15 Czeglédi Sándor Nedostupné Nedostupné
HU-2018-11-28897 Schopný letu 2018.08.15 Attila Klauz Dénes Ádám Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2018-07-57335 Zranený 2018.08.15 KECSKÉS PÉTER Nedostupné Hatvan és Környéke Tagszövetség
HU-2018-08-83960 Schopný letu 2018.08.15 sarafi tibor Nedostupné Észak II. Tagszövetség
HU-2018-17-9756 Vyčerpaný 2018.08.15 Salamon Péter Nedostupné Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2018-D-408985 Schopný letu 2018.08.15 szaba Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-388916 Schopný letu 2018.08.15 Gyurcsek Tibor Ferge Miklós Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2018-17-12360 Schopný letu 2018.08.15 farkas antal Nedostupné Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2018-17-13000 Schopný letu 2018.08.15 Nagy Lajos Nedostupné Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
SK-2018-01801-247 Schopný letu 2018.08.15 Varga Zoltán Nedostupné Nedostupné
HU-2017-14-35573 Schopný letu 2018.08.15 Bors Mónika Nedostupné Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-D-412981 Vyčerpaný 2018.08.15 Benkocs Bence Nedostupné Nedostupné
HU-2017-06-35045 Vyčerpaný 2018.08.15 Benkocs Bence Nedostupné Dunakanyar Tagszövetség
HU-2018-D-385929 Zranený 2018.08.15 Bojbovszkyné Fekete Anita Rauf Béla Dél-Duna Tagszövetség
HU-2016-D-183424 Schopný letu 2018.08.15 Gábor Mihály Szpiszár Ferenc Aranyhomok Tagszövetség
HU-2018-11-27651 Schopný letu 2018.08.15 Kiss Barnabás Nedostupné Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2018-R-136785 Vyčerpaný 2018.08.15 Békési Vince Nedostupné Nedostupné
HU-2018-07-57516 Schopný letu 2018.08.15 Ladislav Horvath Nedostupné Hatvan és Környéke Tagszövetség
HU-2018-14-38471 Schopný letu 2018.08.15 Szilágyi András Nedostupné Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-D-378947 Schopný letu 2018.08.15 Politzer József Nedostupné Nedostupné
HU-2017-R-119459 Schopný letu 2018.08.15 Boldizsár Attila Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-394827 Schopný letu 2018.08.14 Vatai Gyula Nedostupné Nedostupné
RO-2018-9000189 Schopný letu 2018.08.14 fekete istván Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-D-377156 Schopný letu 2018.08.14 Takács István Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-373881 Schopný letu 2018.08.14 Takács István Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-406833 Schopný letu 2018.08.14 Csajági Róbert Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-406033 Schopný letu 2018.08.14 Csajági Róbert Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-378712 Schopný letu 2018.08.14 Jónás Krisztián Nedostupné Nedostupné
HU-2018-04-87162 Schopný letu 2018.08.14 kiss attila Nedostupné Dél-Duna Tagszövetség
HU-2018-25-49247 Schopný letu 2018.08.14 Szilágyi András Nedostupné Szigetköz-Rábaköz Tagszövetség
HU-2018-30-27596 Schopný letu 2018.08.14 Oláh József Nedostupné Aranyhomok Tagszövetség
HU-2018-23-90835 Vyčerpaný 2018.08.14 Jászberényi Zsolt Nedostupné Karancs Tagszövetség
HU-2018-R-153857 Schopný letu 2018.08.14 Fogarassy László Nedostupné Nedostupné
HU-2018-P-24007 Vyčerpaný 2018.08.14 mixi576 Nedostupné Nedostupné
HU-2018-13-22424 Schopný letu 2018.08.14 Gábor Károly Nedostupné Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-P-23701 Zranený 2018.08.14 Szövetség Nedostupné Nedostupné
HU-2015-01-70488 Schopný letu 2018.08.14 Sándor Nedostupné B-I. Szilasmenti Tagszövetség
HU-2017-13-17900 Schopný letu 2018.08.14 Malasics Péter Nedostupné Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-02-64735 Mŕtvy 2018.08.14 Szövetség Nedostupné Villám Klub
HU-2018-D-385963 Schopný letu 2018.08.14 Mészáros Zsolt Kerék Gábor Esztergom Tagszövetség
HU-2018-D-385279 Vyčerpaný 2018.08.14 bodor csaba Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-415225 Schopný letu 2018.08.14 Prém Zoltán Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-394287 Vyčerpaný 2018.08.14 Rum Gabor MD Nedostupné Nedostupné
PL-2018-0232-7113 Schopný letu 2018.08.14 Csontos Szabolcs Nedostupné Nedostupné
HU-2011-22-24616 Zranený 2018.08.13 Sós Sándor Nedostupné Szabolcs Tagszövetség
HU-2018-20-93469 Mŕtvy 2018.08.13 Szépfalusi István Nedostupné Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-M-151824 Vyčerpaný 2018.08.13 Fehér Ferenc Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-418082 Schopný letu 2018.08.13 Csajági Róbert Nedostupné Nedostupné
HU-2014-D-825014 Schopný letu 2018.08.13 Éliás István Gőcz Zoltán Villám Klub
HU-2018-04-86212 Schopný letu 2018.08.13 Kovács József Nedostupné Dél-Duna Tagszövetség
HU-2018-D-420722 Schopný letu 2018.08.13 Kovács József Nedostupné Nedostupné
HU-2017-20-88231 Schopný letu 2018.08.13 Kovács József Ferenczi Igor Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-21-42985 Mŕtvy 2018.08.13 Magurán Tímea Katalin Nedostupné Hírös Tagszövetség
HU-2018-19-68055 Schopný letu 2018.08.13 Molnár János Nedostupné Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2018-R-101651 Schopný letu 2018.08.13 Gabesz Mészáros Nedostupné Nedostupné
HU-2018-02-60955 Schopný letu 2018.08.13 Gabesz Mészáros Nedostupné Villám Klub
HU-2012-14-88501 Schopný letu 2018.08.13 Csekő Marcell Nedostupné Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-26-80768 Schopný letu 2018.08.13 halápi istván Nedostupné Tisza-tó Tagszövetség
HU-2018-D-394750 Schopný letu 2018.08.13 halápi istván Nedostupné Nedostupné
HU-2018-R29-394750 Schopný letu 2018.08.13 halápi istván Nedostupné Nedostupné
HU-2018-N-13287 Zranený 2018.08.13 Horváth Tamás Nedostupné Nedostupné
SLOVENIJA-2018-114-895 Mŕtvy 2018.08.13 Rákos Csaba Nedostupné Nedostupné
HU-2015-07-42918 Vyčerpaný 2018.08.13 Négele Norbert Nedostupné Hatvan és Környéke Tagszövetség
HU-2018-D-403110 Schopný letu 2018.08.13 Venczel Gábor Nedostupné Nedostupné
RO-2017-127681 Schopný letu 2018.08.13 Csizmás Jenő Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-1998-06-11483 Mŕtvy 2018.08.13 Szövetség Nedostupné Dunakanyar Tagszövetség
RO-2018-85607 Vyčerpaný 2018.08.13 Fábián Katalin Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2005-18-75195 Mŕtvy 2018.08.13 Kun Attiláné Nedostupné Miskolc Tagszövetség
HU-2018-14-40915 Schopný letu 2018.08.13 Riegler Zsolt Nedostupné Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2013-D-606345 Vyčerpaný 2018.08.12 Kolar Arpad Pacskó Tamás Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-11-25169 Schopný letu 2018.08.12 Szilágyi András Farkas Csaba Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2018-11-22148 Schopný letu 2018.08.12 Hanich Mihály Nedostupné Kisalföld Postagalamb Versenykerület
PL-2015-0414-17590 Schopný letu 2018.08.12 Mazzag József Nedostupné Nedostupné
HU-2018-14-43338 Schopný letu 2018.08.12 Mazzag József Nedostupné Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-06-38890 Schopný letu 2018.08.12 Šuhaj János Nedostupné Dunakanyar Tagszövetség
HU-2018-D-368047 Vyčerpaný 2018.08.12 Bagi Ferenc Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-368059 Schopný letu 2018.08.12 Norbi Nedostupné Nedostupné
HU-2018-06-36 Schopný letu 2018.08.12 Kövi krisztian Nedostupné Dunakanyar Tagszövetség
HU-2018-07-55950 Schopný letu 2018.08.12 Surányi László Nedostupné Hatvan és Környéke Tagszövetség
HU-2018-D-420214 Vyčerpaný 2018.08.12 PÁSZTI LÁSZLÓ Nedostupné Nedostupné
HU-2016-11-3715 Schopný letu 2018.08.12 Bekk Gyula Giczi Péter Fertőparti Versenykerület
HU-2018-D-388116 Schopný letu 2018.08.12 Csabi Nedostupné Nedostupné
HU-2018-11-27815 Schopný letu 2018.08.12 Adrián Arnold Nedostupné Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2016-08-62751 Schopný letu 2018.08.12 Gábor Nedostupné Észak II. Tagszövetség
HU-2018-02-63333 Schopný letu 2018.08.12 Marfoldy Michal Nedostupné Villám Klub
HU-2018-N-13295 Schopný letu 2018.08.12 Šuhaj János Nedostupné Nedostupné
HU-2014-20-77514 Vyčerpaný 2018.08.12 Draxler Árpád Kőhalmi András Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2016-M-147744 Schopný letu 2018.08.12 Piller Zoltán Nedostupné Nedostupné
HU-2015-01-67484 Schopný letu 2018.08.12 Tóth István Surmann József B-I. Szilasmenti Tagszövetség
RO-2016-297911 Vyčerpaný 2018.08.12 Szócsin Tibor Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-07-55992 Schopný letu 2018.08.12 Oláh József Nedostupné Hatvan és Környéke Tagszövetség
HU-2017-D-307059 Schopný letu 2018.08.12 németh gàbor Dombos József Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2014-R-683816 Schopný letu 2018.08.12 Erdei János Nedostupné Nedostupné
HU-2018-17-12700 Schopný letu 2018.08.12 Borbély Károly Nedostupné Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2018-01-84840 Schopný letu 2018.08.12 Borbély Károly Nedostupné B-I. Szilasmenti Tagszövetség
HU-2011-D-379979 Schopný letu 2018.08.12 németh gàbor Nedostupné Nedostupné
HU-2018-ROYàL-151297 Schopný letu 2018.08.12 Erdei János Nedostupné Nedostupné
HU-2017-11-12238 Schopný letu 2018.08.12 németh gàbor Pongrácz Sándor Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2017-D-255214 Schopný letu 2018.08.12 németh gàbor Huszár Péter Hatvan és Környéke Tagszövetség
HU-2018-R-134109 Schopný letu 2018.08.12 Erdei János Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-165222 Schopný letu 2018.08.12 ZOLI Stamler Dezső Klubok Tagszövetsége
HU-2018-31-3715 Schopný letu 2018.08.12 Geyerhosz Antal Nedostupné Fertőparti Versenykerület
SK-2018-0706-394 Zranený 2018.08.12 Czegeni Ildikó Nedostupné Nedostupné
HU-2014-O-29587 Schopný letu 2018.08.12 németh gàbor Nedostupné Nedostupné
HU-2018-05-74148 Schopný letu 2018.08.11 Kiraly _andrea Nedostupné Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2016-D-155222 Schopný letu 2018.08.11 ZOLI Koós László Karancs Tagszövetség
HU-2018-R-128200 Vyčerpaný 2018.08.11 Bedő Sándor Nedostupné Nedostupné
HU-2018-28-50507 Schopný letu 2018.08.11 Katona Gergő Nedostupné Közép-Tisza Tagszövetség
HU-2018-08-81582 Schopný letu 2018.08.11 Gyárfás Gábor Nedostupné Észak II. Tagszövetség
HU-2018-30-25863 Schopný letu 2018.08.11 Surman Mihály Nedostupné Aranyhomok Tagszövetség
HU-2018-19-66188 Schopný letu 2018.08.11 Surman Mihály Nedostupné Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2008-08-99066 Schopný letu 2018.08.11 Horváth Nedostupné Észak II. Tagszövetség
HU-2016-P-15188 Schopný letu 2018.08.11 Ifj Gyurcsek Tibor Bálint János Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2017-04-77684 Schopný letu 2018.08.11 Zsidai Tamás Jókai Ferenc Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2017-08-73704 Schopný letu 2018.08.11 Dósa Ferenc Négyesi László Észak II. Tagszövetség
HU-2018-23-88578 Schopný letu 2018.08.11 Serfőző Lajosné Nedostupné Karancs Tagszövetség
HU-2003-25-36184 Schopný letu 2018.08.11 Brumár Attila Nedostupné Szigetköz-Rábaköz Tagszövetség
HU-2015-D-890053 Schopný letu 2018.08.11 Bekk Gyula Jónás Róbert Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
PANNON-2018-P-24148 Schopný letu 2018.08.11 László Pesti Nedostupné Nedostupné
HU-2018-43-1375 Schopný letu 2018.08.11 Pothurszki Attila Nedostupné HPSE
CRO-2018-15300 Vyčerpaný 2018.08.11 Kovács Szilárd Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-27-65279 Schopný letu 2018.08.11 István Nedostupné Észak-Kelet Tagszövetség
HU-2018-D-375762 Schopný letu 2018.08.11 koczmann József Nedostupné Nedostupné
HU-2018-23-88537 Vyčerpaný 2018.08.11 Kovács Attila Nedostupné Karancs Tagszövetség
HU-2018-23-90252 Vyčerpaný 2018.08.11 Kovács Attila Nedostupné Karancs Tagszövetség
AU-2018-317-286 Schopný letu 2018.08.11 Politzer József Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-382018 Schopný letu 2018.08.11 Bors Mónika Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-382008 Schopný letu 2018.08.11 Bors Mónika Nedostupné Nedostupné
RO-2014-270676 Vyčerpaný 2018.08.10 Somogyi Zoltán Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2016-23-78062 Schopný letu 2018.08.10 Ladislav Horvath Tóth István Karancs Tagszövetség
SK-2018-0201-4957 Schopný letu 2018.08.10 Kovács Gusztáv Nedostupné Nedostupné
HU-2018-28-52083 Schopný letu 2018.08.10 Süveges Gergő Szabó Zoltán Tisza-tó Tagszövetség
HU-2018-D-367548 Schopný letu 2018.08.10 Török Gábor Nedostupné Nedostupné
HU-2012-D-518047 Schopný letu 2018.08.10 Jóna László Nedostupné Nedostupné
HU-2016-17-91939 Vyčerpaný 2018.08.10 Hernyes Péter Nedostupné Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2018-D-201995 Schopný letu 2018.08.10 Magoci imrich Nedostupné Nedostupné
HU-2018-26-81245 Schopný letu 2018.08.10 Gyüjtő István Pónus Tibor Tisza-tó Tagszövetség
HU-2018-26-81425 Schopný letu 2018.08.10 Gyüjtő István Gyűjtő István Tisza-tó Tagszövetség
HU-2005-11-775 Schopný letu 2018.08.10 János Tóth Nedostupné Kisalföld Postagalamb Versenykerület
RO-2015-326403 Schopný letu 2018.08.10 János Tóth Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-D-355362 Schopný letu 2018.08.10 szlovik györgy Nedostupné Nedostupné
HU-2018-10-23389 Schopný letu 2018.08.10 Anti Nedostupné Hajdú Versenykerület
HU-2018-30-24987 Zranený 2018.08.09 Neubrandtné Nagy Enikő Nedostupné Aranyhomok Tagszövetség
HU-2018-D-383082 Schopný letu 2018.08.09 Kovács József Nedostupné Nedostupné
HU-2018-11-28818 Schopný letu 2018.08.09 Nèmeth gàbor Nedostupné Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2017-23-86481 Schopný letu 2018.08.09 Kovács Attila Kovács Attila Nikolász Karancs Tagszövetség
HU-2018-D-394982 Vyčerpaný 2018.08.09 Vanczák Attila Nedostupné Nedostupné
HU-2018-08-83247 Schopný letu 2018.08.09 Jóna László Nedostupné Észak II. Tagszövetség
HU-2018-02-63867 Schopný letu 2018.08.09 Venczel Gábor Nedostupné Villám Klub
HU-2018-D-365999 Schopný letu 2018.08.09 Horváth János Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-38584 Schopný letu 2018.08.09 Demeter József Nedostupné Nedostupné
HU-2015-D-859522 Mŕtvy 2018.08.09 viliem Nedostupné Nedostupné
HU-2014-10-94812 Mŕtvy 2018.08.09 viliem Rőth József Hajdú Versenykerület
HU-2018-08-79915 Schopný letu 2018.08.09 János Tóth Nedostupné Észak II. Tagszövetség
HU-2018-23-91521 Vyčerpaný 2018.08.09 Kovács Attila Varga Oszkár Karancs Tagszövetség
HU-2016-M-147263 Schopný letu 2018.08.09 Kókai Lajos Földing Márton Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2010-02-93884 Schopný letu 2018.08.09 Szegedi Zsanett Nedostupné Villám Klub
RO-2018-3004282 Zranený 2018.08.08 Kovács Gusztáv Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-14-40191 Schopný letu 2018.08.08 BURKON DÁNIEL Nedostupné Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-12-61034 Vyčerpaný 2018.08.08 Szijártó András Nedostupné Tatabánya Tagszövetség
RO-2018-1120256 Schopný letu 2018.08.08 MIKLÓS LÁSZLÓ Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-D-411862 Schopný letu 2018.08.08 Batta Zoltán Nedostupné Nedostupné
HU-2016-10-9506 Schopný letu 2018.08.08 Nagy istván Nedostupné Hajdú Versenykerület
HU-2016-D-210205 Schopný letu 2018.08.08 Schmidt Balázs Laboncz István Hajdú Versenykerület
RO-2018-38723 Schopný letu 2018.08.08 Fehér Zoltán Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2017-15-15267 Schopný letu 2018.08.08 varga zoltán Nedostupné Békés Tagszövetség
HU-2018-30-24607 Vyčerpaný 2018.08.08 Forgóné Katalin Nedostupné Aranyhomok Tagszövetség
HU-2018-N-12611 Schopný letu 2018.08.08 Rokob László Nedostupné Nedostupné
HU-2018-20-94811 Schopný letu 2018.08.08 Lukács Gyula Nedostupné Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2017-26-76532 Schopný letu 2018.08.08 zoltán szabó Virág Géza Tisza-tó Tagszövetség
HU-2017-P-24891 Schopný letu 2018.08.08 Brumár Attila Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-207350 Schopný letu 2018.08.08 Brumár Attila Nedostupné Nedostupné
HU-2018-13-22824 Schopný letu 2018.08.08 Balassa Lajos Nedostupné Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-P-26475 Schopný letu 2018.08.08 Merényi Károly Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-412573 Schopný letu 2018.08.08 Petra Strobl Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-412573 Schopný letu 2018.08.08 Petra Strobl Nedostupné Nedostupné
HU-2018-17-15300 Zranený 2018.08.08 Szövetség Nedostupné Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2018-17-9136 Schopný letu 2018.08.08 Gèr Zoltán Kossuth László Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2018-06-35928 Schopný letu 2018.08.08 Gèr Zoltán Nedostupné Dunakanyar Tagszövetség
HU-2018-06-35948 Schopný letu 2018.08.08 Gèr Zoltán Nedostupné Dunakanyar Tagszövetség
HU-2018-06-35930 Schopný letu 2018.08.08 Gèr Zoltán Nedostupné Dunakanyar Tagszövetség
HU-2018-06-35929 Schopný letu 2018.08.08 Gèr Zoltán Nedostupné Dunakanyar Tagszövetség
HU-2018-06-35926 Schopný letu 2018.08.08 Gèr Zoltán Nedostupné Dunakanyar Tagszövetség
HU-2018-R-137253 Schopný letu 2018.08.08 Lőrincz András Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-375199 Schopný letu 2018.08.07 Jakab Tamás Nedostupné Nedostupné
HU-2018-11-28123 Schopný letu 2018.08.07 Jakab Tamás Nedostupné Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2018-D-363902 Vyčerpaný 2018.08.07 Bagi Ferenc Nedostupné Nedostupné
HU-2018-04-89106 Vyčerpaný 2018.08.07 Bagi Ferenc Tari Tibor Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2018-D-372665 Vyčerpaný 2018.08.07 Károly Kalmár Halász Ferenc Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2018-14-42925 Schopný letu 2018.08.07 Csernák József Nedostupné Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-D-396167 Schopný letu 2018.08.07 Balázsi István Nedostupné Nedostupné
RO-2017-17751 Vyčerpaný 2018.08.07 zsombor Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-05-77475 Schopný letu 2018.08.07 varga zoltán Nedostupné Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2016-R-5843 Schopný letu 2018.08.07 Martin Nedostupné Nedostupné
HU-2017-R-102328 Mŕtvy 2018.08.07 P.Nóra Nedostupné Nedostupné
HU-2017-06-35006 Schopný letu 2018.08.07 Krsko Gyula Nedostupné Dunakanyar Tagszövetség
HU-2018-11-26718 Schopný letu 2018.08.06 Sebestyén László Nedostupné Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2018-D-378868 Schopný letu 2018.08.06 Sebestyén László Nedostupné Nedostupné
SK-2018-0124-1801 Schopný letu 2018.08.06 kalcsó istvan Nedostupné Nedostupné
HU-2018-23-90358 Schopný letu 2018.08.06 kalcsó istvan Nedostupné Karancs Tagszövetség
HU-2018-23-90357 Schopný letu 2018.08.06 kalcsó istvan Nedostupné Karancs Tagszövetség
HU-2018-23-90355 Schopný letu 2018.08.06 kalcsó istvan Nedostupné Karancs Tagszövetség
HU-2018-23-90341 Schopný letu 2018.08.06 kalcsó istvan Nedostupné Karancs Tagszövetség
HU-2018-23-90321 Schopný letu 2018.08.06 kalcsó istvan Nedostupné Karancs Tagszövetség
HU-2018-23-90320 Schopný letu 2018.08.06 kalcsó istvan Nedostupné Karancs Tagszövetség
HU-2018-23-90319 Schopný letu 2018.08.06 kalcsó istvan Nedostupné Karancs Tagszövetség
PL-2017-02223-179 Schopný letu 2018.08.06 Rákos Csaba Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-208609 Vyčerpaný 2018.08.06 Kiss Gyula Szabó Imre Békés Tagszövetség
HU-2018-R-150690 Mŕtvy 2018.08.06 csalavàri istvàn Nedostupné Nedostupné
HU-2018-06-36285 Schopný letu 2018.08.06 Bazsi Nedostupné Dunakanyar Tagszövetség
HU-2018-D-382672 Schopný letu 2018.08.06 Mazzag József Nedostupné Nedostupné
HU-2018-R-140724 Schopný letu 2018.08.06 Furák Róbert Nedostupné Nedostupné
HU-2013-D-578080 Schopný letu 2018.08.06 Halász András Palócz Imre Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2016-D-130972 Schopný letu 2018.08.06 Halász András Barna Ákos Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2015-13-5300 Schopný letu 2018.08.06 kiss attila Kiss Attila Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2013-D-606369 Schopný letu 2018.08.06 kiss attila06 20 Kiss Attila Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2016-23-75841 Schopný letu 2018.08.06 Nagy Imre Nedostupné Karancs Tagszövetség
HU-2018-05-73836 Schopný letu 2018.08.06 Bagaméri László Nedostupné Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2018-R-149231 Zranený 2018.08.06 rózsahegyi katalin Nedostupné Nedostupné
HU-2016-R-18056 Zranený 2018.08.06 Asztalos Árpád Nedostupné Nedostupné
HU-2018-11-24240 Vyčerpaný 2018.08.06 Novitz Tamás Nedostupné Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2018-29-83195 Vyčerpaný 2018.08.06 Ujvàri Bianka Nedostupné Klubok Tagszövetsége
HU-2017-13-15975 Mŕtvy 2018.08.06 Csernák József Nedostupné Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-11-21571 Schopný letu 2018.08.06 Pintér Norbert Nedostupné Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2018-08-3 Mŕtvy 2018.08.06 Pintér Norbert Nedostupné Észak II. Tagszövetség
HU-2018-08-81920 Schopný letu 2018.08.06 K. Alida Nedostupné Észak II. Tagszövetség
HU-2018-19-69605 Schopný letu 2018.08.05 Blahó Ferenc Nedostupné Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2018-19-69613 Schopný letu 2018.08.05 Blahó Ferenc Nedostupné Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2015-D-844410 Schopný letu 2018.08.05 Brumár Attila Nedostupné Nedostupné
DV-2017-02016-534 Schopný letu 2018.08.05 Krajnyák Imre Nedostupné Nedostupné
HU-2014-14-9980 Mŕtvy 2018.08.05 Kocsis Tamás Nedostupné Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-25-50527 Schopný letu 2018.08.05 Lády Tibor Nedostupné Szigetköz-Rábaköz Tagszövetség
HU-2014-10-96185 Vyčerpaný 2018.08.05 Ferenc Nedostupné Hajdú Versenykerület
BELG-2016-1201092 Vyčerpaný 2018.08.05 VGLIDÁN LÁSZLÓ Varjú Viktor Klubok Tagszövetsége
HU-2018-05-78715 Schopný letu 2018.08.05 Politzer József Nedostupné Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2018-02-61190 Schopný letu 2018.08.05 Tibor Pálos Nedostupné Villám Klub
HU-2018-M-152390 Schopný letu 2018.08.05 Csaba Nedostupné Nedostupné
HU-2012-23-49901 Schopný letu 2018.08.05 Hangonyi Krisztian Nedostupné Karancs Tagszövetség
HU-2018-19-68419 Schopný letu 2018.08.05 Pintér Csaba Gábor Nedostupné Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2017-26-72819 Schopný letu 2018.08.05 fekete jstván Fekete István Tisza-tó Tagszövetség
HU-2013-05-43949 Schopný letu 2018.08.05 Surman Mihály Sóki János Békés Tagszövetség
HU-2015-26-58126 Mŕtvy 2018.08.05 fekete istván Fekete István Tisza-tó Tagszövetség
HU-2017-26-73106 Mŕtvy 2018.08.05 fekete istván Fekete István Tisza-tó Tagszövetség
RO-2017-3038359 Schopný letu 2018.08.05 Laci Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-R-138644 Schopný letu 2018.08.05 Kaldenekker Sándor Nedostupné Nedostupné
HU-2018-R-132047 Schopný letu 2018.08.05 Tibor Pálos Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-421264 Schopný letu 2018.08.05 Kòcsik Kálmán Nedostupné Nedostupné
RO-2018-84224 Schopný letu 2018.08.05 Tibor Pálos Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
CZ-2017-0610-228 Schopný letu 2018.08.05 Tibor Pálos Nedostupné Nedostupné
HU-2016-ROYáL-14783 Zranený 2018.08.05 mede józsef Nedostupné Nedostupné
HU-2003-D-320637 Vyčerpaný 2018.08.04 Mislai Lilla Nedostupné Nedostupné
HU-2017-13-14888 Schopný letu 2018.08.04 Pavol Bandik Bognár Gyula ifj. Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-D-409740 Schopný letu 2018.08.04 Hangonyi Krisztian Nedostupné Nedostupné
PL-2018-0231-5235 Schopný letu 2018.08.04 Pothurszki Attila Nedostupné Nedostupné
HU-2018-26-79005 Schopný letu 2018.08.04 Négyesi István Nedostupné Tisza-tó Tagszövetség
HU-2018-05-77318 Schopný letu 2018.08.04 Négyesi István Nedostupné Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2018-11-21576 Schopný letu 2018.08.04 Büki Balázs Nedostupné Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2018-D-376106 Schopný letu 2018.08.04 Bedő László Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-376086 Schopný letu 2018.08.04 Bedő László Nedostupné Nedostupné
RO-2016-793017 Schopný letu 2018.08.04 Banka József Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-16-49992 Schopný letu 2018.08.04 Laci Nedostupné Esztergom Tagszövetség
HU-2018-D-372467 Schopný letu 2018.08.04 Ratatics Robert Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-372474 Schopný letu 2018.08.04 Ratatics Robert Nedostupné Nedostupné
HU-2018-13-20228 Schopný letu 2018.08.04 Szabó Ildikó Nedostupné Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-ROJAL-149231 Zranený 2018.08.04 Bánóczki András Nedostupné Nedostupné
HU-2016-04-73316 Schopný letu 2018.08.04 Kapinya István Tegzes József Dél-Duna Tagszövetség
HU-2016-17-92592 Schopný letu 2018.08.03 Mazzag József Czékus Sándor Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2017-17-92592 Schopný letu 2018.08.03 Mazzag József Nedostupné Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2018-N-11229 Zranený 2018.08.03 Farkas Zoltán Nedostupné Nedostupné
HU-2017-17-3738 Zranený 2018.08.03 Papp attila Nedostupné Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
HU-2017-D-241293 Schopný letu 2018.08.03 Wilms László Várszegi László Villám Klub
HU-2015-D-844410 Zranený 2018.08.03 Németh Réka Nedostupné Nedostupné
HU-2018-R-129788 Schopný letu 2018.08.03 SERFEL ATTILA Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-340620 Schopný letu 2018.08.03 pisti Hankó Ferenc Villám Klub
HU-2011-09-9282 Schopný letu 2018.08.03 Ádám Pásztor Gábor Hatvan és Környéke Tagszövetség
HU-2018-D-389787 Vyčerpaný 2018.08.03 Misi Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-355628 Vyčerpaný 2018.08.03 Misi Nedostupné Nedostupné
HU-2018-23-94762 Schopný letu 2018.08.03 Fürjesi Tamás Nedostupné Karancs Tagszövetség
HU-2018-23-94 Schopný letu 2018.08.03 Fürjesi Tamás Nedostupné Karancs Tagszövetség
HU-2018-94-762 Schopný letu 2018.08.03 Fürjesi Tamás Nedostupné Nedostupné
HU-2018-08-81017 Schopný letu 2018.08.03 Gyárfás Gábor Nedostupné Észak II. Tagszövetség
HU-2018-11-26904 Schopný letu 2018.08.02 Loksai Ferenc Nedostupné Kisalföld Postagalamb Versenykerület
CZ-2018-0162-1186 Schopný letu 2018.08.02 Loksai Ferenc Nedostupné Nedostupné
RO-2017-9004845 Schopný letu 2018.08.02 pothurszki attila Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-DERBI-415244 Vyčerpaný 2018.08.02 Farkas Tamás Nedostupné Nedostupné
HU-2014-D-777101 Vyčerpaný 2018.08.02 Mucsi Roland Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-365817 Schopný letu 2018.08.02 Nochta Stefan Nedostupné Nedostupné
SRB-2016-762941 Zranený 2018.08.02 Lakatos László Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
RO-2014-105129 Vyčerpaný 2018.08.02 Lakatos László Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2017-D-270089 Schopný letu 2018.08.02 Kovács Zoltán Nedostupné Nedostupné
HU-2018-10-26856 Schopný letu 2018.08.02 zoltán szabó Nedostupné Hajdú Versenykerület
HU-2018-30-27614 Schopný letu 2018.08.02 Szemző János Nedostupné Aranyhomok Tagszövetség
HU-2017-25-47526 Schopný letu 2018.08.02 Ifj Németh Sándor Nedostupné Szigetköz-Rábaköz Tagszövetség
HU-2017-D-306300 Vyčerpaný 2018.08.02 karel Szabó Szilárd Villám Klub
HU-2017-D-307300 Vyčerpaný 2018.08.02 karel Zsákai Norbert Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2018-D-365824 Schopný letu 2018.08.02 Szépvölgyi Tamás Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-402268 Schopný letu 2018.08.02 Tegzes József Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D306-300 Vyčerpaný 2018.08.02 karel Nedostupné Nedostupné
HU-2018-M-152205 Schopný letu 2018.08.02 Czödör Tamás Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-423367 Schopný letu 2018.08.01 Borsos László Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-270051 Schopný letu 2018.08.01 Lantai Géza Nedostupné Nedostupné
HU-2018-R-133481 Schopný letu 2018.08.01 MEDVEGY GYÖRGY Nedostupné Nedostupné
HU-2018-08-85312 Schopný letu 2018.08.01 csalavàri istván Nedostupné Észak II. Tagszövetség
HU-2018-27-65275 Schopný letu 2018.08.01 csalavári istván Nedostupné Észak-Kelet Tagszövetség
HU-2018-04-9472 Schopný letu 2018.08.01 Szvetnik Gabriella Nedostupné Dél-Duna Tagszövetség
HU-2016-D-162462 Schopný letu 2018.08.01 Szelei Ferenc Szabó Gyula Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2012-D-536063 Schopný letu 2018.08.01 Szelei Ferenc Nedostupné Nedostupné
HU-2017-06-35006 Schopný letu 2018.08.01 Krsko Gyula Nedostupné Dunakanyar Tagszövetség
HU-2015-D-961627 Schopný letu 2018.08.01 Karesz Tóth László Észak II. Tagszövetség
HU-2015-D-961 Schopný letu 2018.08.01 Karesz Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-387345 Schopný letu 2018.08.01 Szépvölgyi Tamás Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-382652 Schopný letu 2018.08.01 Mazzag József Nedostupné Nedostupné
HU-2018-26-80207 Vyčerpaný 2018.08.01 Szepesváry Csaba Nedostupné Tisza-tó Tagszövetség
HU-2018-02-62778 Vyčerpaný 2018.08.01 Farkas Emília Nedostupné Villám Klub
HU-2017-D-284071 Mŕtvy 2018.08.01 Ivan Ptáčník B. Kiss Lajos Törökszentmiklós Tagszövetség
HU-2016-27-55875 Schopný letu 2018.08.01 E.Loose Varga István Észak-Kelet Tagszövetség
HU-2013-D-662101 Schopný letu 2018.08.01 Nochta Stefan Nedostupné Nedostupné
RO-2017-26416 Schopný letu 2018.08.01 Radács András Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-08-79787 Schopný letu 2018.07.31 Galkó József Nedostupné Észak II. Tagszövetség
HU-2017-2396-256 Vyčerpaný 2018.07.31 Papp attila Nedostupné Nedostupné
HU-2016-06-28708 Schopný letu 2018.07.31 Vlastislav Lexa Kereszti Attila Karancs Tagszövetség
HU-2018-11-22295 Schopný letu 2018.07.31 Hanich Mihály Nedostupné Kisalföld Postagalamb Versenykerület
HU-2018-01-84864 Schopný letu 2018.07.31 Balogh Imre Nedostupné B-I. Szilasmenti Tagszövetség
HU-2018-R-132329 Schopný letu 2018.07.31 Herczeg Krisztina Nedostupné Nedostupné
HU-2017-30-19439 Schopný letu 2018.07.31 Mihaly Kerni Tapodi Zoltán Aranyhomok Tagszövetség
HU-2015-05-58441 Schopný letu 2018.07.31 Galschneider Peter Móra Imre Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2016-14-28690 Schopný letu 2018.07.31 Galschneider Peter Tóth Zoltán Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2017-26-71781 Schopný letu 2018.07.31 zoltán szabó Hopka János Tisza-tó Tagszövetség
HU-2017-26-70897 Schopný letu 2018.07.31 zoltán szabó Erdős Sándor Tisza-tó Tagszövetség
HU-2018-D-361682 Mŕtvy 2018.07.31 Simon Attila Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-420868 Schopný letu 2018.07.31 KISSS KÁROLY Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-420866 Schopný letu 2018.07.31 KISSS KÁROLY Nedostupné Nedostupné
HU-2018-10-25744 Schopný letu 2018.07.31 Csachó Mihály Nedostupné Hajdú Versenykerület
HU-2018-D-391943 Vyčerpaný 2018.07.31 Friedrich Adrienn Nedostupné Nedostupné
HU-2017-14-32357 Mŕtvy 2018.07.31 Szépfalusi István Nedostupné Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2017-04-81674 Schopný letu 2018.07.31 Repka Róbert Mihályi Károly Dél-Duna Tagszövetség
HU-2018-R-128049 Schopný letu 2018.07.31 István Nedostupné Nedostupné
HU-2017-10-22930 Zranený 2018.07.30 Madár Judit Biri Zsolt Hajdú Versenykerület
HU-2018-D-362915 Schopný letu 2018.07.30 Lőrincz András Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-110027 Zranený 2018.07.30 Tóth Tibor Borka Imre Dél-Tisza Tagszövetség
RO-2017-137597 Schopný letu 2018.07.30 zoltán szabó Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2018-11-26551 Schopný letu 2018.07.30 Jenö Nedostupné Kisalföld Postagalamb Versenykerület
CZ-2017-02396-256 Zranený 2018.07.30 papp attila Nedostupné Nedostupné
PT-2009-3697 Zranený 2018.07.30 Pap Ferenc Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2016-M-145165 Schopný letu 2018.07.30 Brumár Attila Nedostupné Nedostupné
HU-2018-N-13295 Schopný letu 2018.07.30 Šuhaj János Nedostupné Nedostupné
HU-2018-02-63333 Schopný letu 2018.07.30 Marfoldy Michal Nedostupné Villám Klub
HU-2016-UNGARN-27 Schopný letu 2018.07.30 E.Loose Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-381068 Schopný letu 2018.07.30 Suba Andor Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-381221 Schopný letu 2018.07.30 Domonkos Miklós Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-365984 Schopný letu 2018.07.30 Liplin László Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-139347 Vyčerpaný 2018.07.30 Kriston Tamás Rosta Gyula Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2013-D-599881 Schopný letu 2018.07.30 orban.geza@citromail.hu Orbán Géza Sándor Nincs forgalomban
HU-2017-D-288330 Schopný letu 2018.07.30 H I Nedostupné Nedostupné
PL-2015-0248PCI-9556 Zranený 2018.07.30 Komáromi zoltánné Nedostupné Nedostupné
HU-2018-08-84468 Schopný letu 2018.07.29 Gyenes Péter Nedostupné Észak II. Tagszövetség
HU-2018-08-83103 Schopný letu 2018.07.29 Gyenes Péter Nedostupné Észak II. Tagszövetség
HU-2018-20-97997 Schopný letu 2018.07.29 Schmidt Balázs Nedostupné Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség
HU-2018-03-67739 Mŕtvy 2018.07.29 Helméczy György Nedostupné Budapest III. Tagszövetség
HU-2018-23-94244 Vyčerpaný 2018.07.29 Hangonyi Krisztian Nedostupné Karancs Tagszövetség
HU-2018-05-78061 Schopný letu 2018.07.29 Laci Nedostupné Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2016-26-66183 Schopný letu 2018.07.29 Brumár Attila Sike Zsolt Tisza-tó Tagszövetség
HU-2018-D-405853 Zranený 2018.07.29 Nagy Kata Nedostupné Nedostupné
RO-2017-3056522 Schopný letu 2018.07.29 Tibor Nagy Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2016-27-55248 Schopný letu 2018.07.29 pothurszki attila Varsányi Sándor Észak-Kelet Tagszövetség
HU-2016-D-186884 Vyčerpaný 2018.07.29 Nyeste Jànos Budaházi László Észak-Kelet Tagszövetség
HU-2017-D-299373 Mŕtvy 2018.07.29 jana Dubecz Sándor Aranyhomok Tagszövetség
RO-2017-332740 Schopný letu 2018.07.29 Šuhaj János Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2013-02-25559 Schopný letu 2018.07.29 Pintér Imre Nedostupné Villám Klub
HU-2017-D-301945 Zranený 2018.07.29 Kalai Renáta Halász András Dél-Tisza Tagszövetség
PL-2016-0274-19859 Vyčerpaný 2018.07.29 Nyitrai János Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-278629 Schopný letu 2018.07.29 Bársony Mihály Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-369196 Schopný letu 2018.07.29 Gyárfás Gábor Nedostupné Nedostupné
HU-2018-D-375936 Schopný letu 2018.07.28 Kovács Zoltán Nedostupné Nedostupné
HU-2016-P-16416 Vyčerpaný 2018.07.28 Katona László Nedostupné Nedostupné
HU-2018-05-73847 Schopný letu 2018.07.28 gábor Nedostupné Dél-Tisza Tagszövetség
RO-2014-1052835 Schopný letu 2018.07.28 Hangonyi Krisztian Nedostupné Magyar Postagalamb Sportszövetség
HU-2017-D-242425 Schopný letu 2018.07.28 Arnold Tóth Nedostupné Nedostupné
HU-2018-27-65290 Schopný letu 2018.07.28 Csalavári istván Nedostupné Észak-Kelet Tagszövetség
HU-2018-13-24941 Schopný letu 2018.07.28 Horváth Sára Nedostupné Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2016-M-145165 Zranený 2018.07.28 pusoma istván Nedostupné Nedostupné
HU-2018-05-73395 Schopný letu 2018.07.28 papp attila Nedostupné Dél-Tisza Tagszövetség
HU-2008-13-12368 Schopný letu 2018.07.28 szalai lászló Nedostupné Közép-Dunántúl Tagszövetség
HU-2017-26-69245 Schopný letu 2018.07.28 dr. Deim Zoltán Domokos Imre ifj. Tisza-tó Tagszövetség
HU-2018-15-22721 Schopný letu 2018.07.28 Hajzer Csaba Nedostupné Békés Tagszövetség
HU-2018-15-22271 Schopný letu 2018.07.28 Hajzer Csaba Nedostupné Békés Tagszövetség
HU-2017-R-114656 Schopný letu 2018.07.28 Brumár Attila Nedostupné Nedostupné
HU-2018-R-142567 Schopný letu 2018.07.27 Bodzán Sándor Nedostupné Nedostupné
JHU-2018-ROYAL-142542 Schopný letu 2018.07.27 Bodzán Sándor Nedostupné Nedostupné